Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU XU HƯỚNG SẢN XUẤT, TỔNG HỢP CÁC LOẠI HỢP CHẤT SINH HỌC

GIỚI THIỆU XU HƯỚNG SẢN XUẤT, TỔNG HỢP CÁC LOẠI HỢP CHẤT SINH HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hướng

CƠNG NGHỆ

ENZYME

(ENZYME

TECHNOLOGY)

g

Sử dụn t

e mộ

enzym quả

iệu

cách h ơng

trong n ng

, cơ

nghiệp để

nghiệp ền

i ển b

phát tr !!!

vững !

…….• Thu nhận, tinh sạch enzyme tự nhiên

và tái tổ hợp hướng đến ứng dụng

trong thực phẩm, nông nghiệp, môi

trường và y dược:

– Laccase

– Nattokinase tái tổ hợp

Thực phẩm chức năng ??? Hiệu

quả trong điều trị??? An tồn

cho sức khỏep

các hợ

ý

lX

phân

ó

h

k

t

chấ

g độ

nn

,

y

hủ

cao???Hướng

CƠNG NGHỆ

ENZYME

(ENZYME

TECHNOLOGY) Phân lập, tạo dòng biểu hiện và

khảo sát chức năng các gene mã

hóa enzyme tham gia tổng hợp các

hợp chất tự nhiên có giá trị

(methylketone, tinh dầu, cao su,

trầm hương…): prenyltransferase,

terpene synthase, methylketone

synthase…Hướng

CÁC HỢP

CHẤT CĨ

HOẠT TÍNH

SINH HỌCThu nhận, tách chiết các hợp chất có hoạt

tính sinh học từ một số nguồn khác nhau

như: vi sinh, thực vật, động vật, …

hướng đến ứng dụng cho các ngành thực

phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp và y dược.(BIOACTIVE

COMPOUNDS

)

chitooligosaccharide4-methyl benzyl

chitooligosaccharideTổng hợp một số dẫn xuất của chitosan, chitin, các

oligosaccharide nhằm nâng cao hoạt tính sinh học như

kháng nấm, kháng khuẩn, kháng oxy hóa, kháng viêm.Kiểm tra hoạt tính sinh học trên hệ thống invitro (phương

pháp hóa học và phương pháp tế bào động vât, ngươi),

tìm hiểu cơ chế tác động thơng qua tín hiệu tế bào.Hướng

SINH KHỐI VÀ

NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

(BIOMASS AND BIOFUELS)

ỨNG DỤNG H2 BẰNG PIN

NHIÊN LIỆU

SẢN XUẤT H2 BẰNG CON

ĐƯỜNG LÊN MEN TỐI

XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LẬP VSV

SINH H2 CHIẾM ƯU THẾ

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG NGUỒN SINH

KHỐI ĐỂ LÊN MEN H2

THU NHẬN HỖN HỢP VSV

LÊN MEN H2HướngCHUYỂN HÓA THỨ CẤP

(Specialized metabolism)Nghiên cứu và tạo nguồn gene mã hóa enzyme mới tham gia tổng hợp một số hợp

chất thứ cấp ở thực vật :

-- Các hợp chất thứ cấp có giá trị ứng dụng cao: methylketone, cao su tự nhiên,

trầm hương, các tinh dầu có hoạt tính chữa bệnh…

-- Các tinh dầu tạo hương thơm cho hoa, lá và quả

-- Các hợp chất tham gia trong đáp ứng của thực vật với tín hiệu ngoại sinh:

stress sinh học và phi sinh họcChuyên ngành Sinh HóaHướngCHUYỂN HĨA THỨ CẤP

(Specialized metabolism)Thiết kế/ cải biến con đường sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp có giá trị ứng dụng cao ở thực

vật và vi sinh vật thông qua kỹ thuật di truyền (Metabolic engineering and synthetic biology)

Metabolic engineering of microbes for the production of biodiesel –related

compoundsCải biến con đường sinh tổng hợp các hợp chất thứ cấp có giá trị ứng

dụng cao ở thực vật và vi sinh vật thông qua kỹ thuật di truyền (Metabolic

3-ketoacyl-ACP

3-ketoacid

2-Methylketone

Engineering)E

G HA

B

C

D F

I

J

KE

G HA

B

C

D FE

I

J

KG HA

B

C

D F

I

J

K3.PHÂN LOẠI MỘT SỐ HỢP CHẤT SINH HỌC

Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học được

phân loại theo cấu tạo hoá học thành các nhóm chính

sau:

1. Các chất alcaloid

2. Các chất terpenoid

3. Các chất steroid

4. Các chất flavonoid

5. Các chất vitamin

6. Các chất kháng sinh

7. Các acid béo chưa no và các prostaglandin

8. Các hormon

9. Các chất khác3.PHÂN LOẠI MỘT SỐ HỢP CHẤT SINH HỌC

Phần 1: Các chất alcaloid

Phần 2: Các chất terpenoid

Phần 3: Các chất steroid

Phần 4: Các chất flavonoid

Phần 5: Các chất vitamin

Phần 6: Các chất kháng sinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU XU HƯỚNG SẢN XUẤT, TỔNG HỢP CÁC LOẠI HỢP CHẤT SINH HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×