Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số thiết bị chính phục vụ nghiên cứu tại PTN Sinh hóa

Một số thiết bị chính phục vụ nghiên cứu tại PTN Sinh hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH SINH HĨA CƠ BẢNHệ thống chưng cất đạm tự độngNUÔI CẤY VI SINH VẬT

Bồn lên men 3LTủ cấy vô trùngMáy lắc ổn nhiệtTHU NHẬN PROTEIN VÀ CÁC HỢP CHẤT CĨ HTSHPhá tế bào - SonicatorĐơng khơSấy phunPHÂN TÍCH PROTEIN VÀ CÁC HỢP CHẤT CĨ HTSHUV - VISMicroplate reader

Hệ thống điện

di protein 2DHệ thống điện di PROTEIN (1D)THIẾT BỊ SINH HỌC PHÂN TỬ

1.

2.

3.

4.

5.Máy PCR

Bộ điện di DNA

Microreader

Máy chụp ảnh gel

Máy ly tâm lạnhChân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số thiết bị chính phục vụ nghiên cứu tại PTN Sinh hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×