Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2: PHÂN LOẠI KHÁNG SINH.

2: PHÂN LOẠI KHÁNG SINH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2: PHÂN LOẠI KHÁNG SINH. (tt)

 Nhóm kháng sinh kháng khuẩn:

 Nhóm B-lactam

 Nhóm Aminoglycosides (aminoside)

 Nhóm 5-nitroimidazol

 Nhóm Cloramphenicols

 Nhóm Macrolides

 Nhóm Quinolone

 Nhóm tetracycline

 Nhóm Sulfonamid1.2: PHÂN LOẠI KHÁNG SINH. (tt)

 Nhóm kháng sinh kháng khuẩn (tt):

 Dựa vào phổ kháng, kháng sinh được phân theo 3 loại:

o Kháng sinh đặt hiệu.

o Kháng sinh phổ rộng.

o Kháng sinh phổ hẹp.

 Căn cứ vào cơ chế tác dụng, kháng sinh được chia thành 4

loại:

o Ức chế sự thành lập vách tế bào.

o Ức chế nhiệm vụ của màn tế bào.

o Ức chế sự tổng hợp protein.

o Ức chế sự tổng hợp acid nucleic.1.3: NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH.

 Chỉ dụng kháng sinh khi bị nhiễm khuẩn

 Chọn đúng kháng sinh

 Chọn dạng thuốc thích hợp

 Sử dụng đúng liều lượng

 Dùng kháng sinh đúng thời gian quy định

 Biết sử dụng kháng sinh dự phòng hợp lý

 Chỉ phối hợp kháng sinh khi thật cần thiếtPhụ Lục: Giới thiệu một số thiết bị

chính phục vụ nghiên cứu tại PTN,

tham gia phân tích và tổng hợp các

hợp chất có hoạt tính sinh họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2: PHÂN LOẠI KHÁNG SINH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×