Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3: NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH.

3: NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ Lục: Giới thiệu một số thiết bị

chính phục vụ nghiên cứu tại PTN,

tham gia phân tích và tổng hợp các

hợp chất có hoạt tính sinh họcTHIẾT BỊ PHÂN TÍCH SINH HĨA CƠ BẢNHệ thống chưng cất đạm tự độngNI CẤY VI SINH VẬT

Bồn lên men 3LTủ cấy vô trùngMáy lắc ổn nhiệtTHU NHẬN PROTEIN VÀ CÁC HỢP CHẤT CÓ HTSHPhá tế bào - SonicatorĐơng khơSấy phunPHÂN TÍCH PROTEIN VÀ CÁC HỢP CHẤT CÓ HTSHUV - VISMicroplate reader

Hệ thống điện

di protein 2DHệ thống điện di PROTEIN (1D)THIẾT BỊ SINH HỌC PHÂN TỬ

1.

2.

3.

4.

5.Máy PCR

Bộ điện di DNA

Microreader

Máy chụp ảnh gel

Máy ly tâm lạnhChân thành cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3: NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHÁNG SINH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×