Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY VÀ CHỌN DÂY DẪN

CHƯƠNG III: CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY VÀ CHỌN DÂY DẪN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYđược cung cấp điện từ tủ phân phối phụ qua các tuyến dây riêng biệt. Sơ đồ

nối dây hình tia có những ưu nhược sau:

Ưu điểm:

Độ tin cậy cung cấp điện cao, khi có sự cố ở nhánh nào thì chỉ nhánh

đó mất điện các nhánh khác làm việc bình thường do đó các đường dây của

chúng ít ảnh hưởng lẫn nhau.

Để thực hiện cơng nghiêp hóa, đơn giản trong vận hành và bảo vệ ,

sơ đồ nối dây đơn giản.

Nhược điểm:

Khơng có khả năng phân bố đều công suất cho các nhánh, vì thế việc lựa

chọn thiết bị và dây dẫn cho các nhánh cũng khác nhau.

Làm tăng các thiết bị dự phòng, vốn đầu tư cao (tốn kim loại màu).

Vì vậy để đảm bảo điều kiện kinh tế kỹ thuật ta chỉ dùng sơ đồ hình tia

cho các máy có cơng suất lớn.

Vì vậy sơ đồ nối dây hình tia thường được dùng khi cấp điện cho những

loại phụ tải quan trọng.

b. Đối với sơ đồ phân nhánh ta có các ưu, nhược điểm sau:SƠ ĐỒ HÌNH TIA CĨ PHÂN NHÁNHTrong sơ đồ đi dây kiểu phân nhánh ta có thể cung cấp điện cho

nhiều phụ tải hoặc các tủ phân phối phụ

Ưu điểm:

Với một tuyến dây nhưng ta có thể cung cấp điện cho nhiều thiết bị,

vì vậy vốn đầu tư sẽ giảm đáng kể.

SVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔPage 32ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYTrong trường hợp có nhiều phụ tải như phân xưởng này thì sơ đồ nối

dây ở thanh góp nguồn vẫn đơn giản.

Ta có thể bố trí để phân bố đều cơng suất trên các nhánh, làm cho

việc lựa chọn thiết bị và dây dẫn tương đối đơn giản (cùng một chủng loại).

Giảm số lượng các thiết bị dự phòng.

Nhược điểm:

Độ tin cậy cung cấp điện khơng cao, khi có sự cố ở một thiết bị nào thì các

thiết bị khác cũng khơng hoạt động được. Phức tạp trong vận hành và bảo

vệ(sơ đồ nối dây phức tạp).

Vì vậy ta chỉ sử dụng sơ đồ phân nhánh cho các thiết bị có cơng suất nhỏ, được

bố trí gần nhau và u cầu cung cấp điện khơng cao, đặc biệt là các phụ tải

công suất nhỏ và có cùng chức năng.

a. Sơ đồ đường trụcSƠ ĐỒ ĐƯỜNG TRỤC

Trong trường hợp phụ tải có cơng suất lớn, tập trung và được phân bố

theo chiều dài của phân xưởng thì ta sử dụng sơ đồ đường trục. Trong trường

hợp này ta không dùng dây dẫn bằng cáp để cung cấp điện cho các thiết bị mà

người ta dùng thanh dẫn chạy dọc theo chiều dài phân xưởng, đến nơi có thiết

bị dùng điện thì ta sử dụng hộp lấy điện để cung cấp cho phụ tải.SVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔPage 33ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYb. Sơ đồ máy biến áp thanh cái.SƠ ĐỒ MÁY BIẾN ÁP - THANH CÁI

Ở sơ đồ này máy biến áp cung cấp điện cho các thanh cái đặt dọc theo

phân xưởng. Từ các thanh cái đó có các đường dây dẫn đến các tủ phân phối

động lực hoặc đến các phụ tải tập trung khác.

Sơ đồ này thường được dùng trong các phân xưởng có phụ tải tương đối

lớn và phân bố điều trên diện tích rộng. Nhờ các thanh cái chạy dọc theo phân

xưởng mạng có thể tải được cơng suất lớn đồng thời giảm được các tồn thất về

công suất và điện áp.

II/Xác định phương án đi dây của phân xưởng:

Qua phân tích các phương án đi dây trên thì phương án đi dây theo sơ

đồ hình tia là thích hợp cho dây dẫn đi từ tủ phân phối chính (TPPC) đến các

tủ động lực (TĐL). Dây dẫn từ tủ chiếu sáng (TCS) đến các thiết bị thì ta đi

dây theo sơ đồ hình tia có phân nhánh.

Do đặc điểm phụ tải của phân xưởng có cả thết bị chiếu sáng lẫn động

lực, hai loại thiết bị này không thể đi chung một dây vì khi các động cơ mở

máy hoặc gặp sự cố sẽ làm ảnh hưởng đến các thiết bị chiếu sáng.

Vì vậy tủ phân phối chính sau khi nhận điện từ trạm biến áp , được chia

làm 5 nhánh , 4 nhánh đi tới 4 tủ động lực , nhánh còn lại cung cấp cho cácSVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔPage 34ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYthiết bị chiếu sáng.

III/ Xác định phương án lắp đặt dây:

Việc xác định phương án lắp đặt dây trong phân xưởng cũng rất quan

trọng vì nó ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, kỹ thuật và quá trình bảo trì. Khả

năng sửa chữa lắp đặt thêm phụ tải cho phân xưởng.

Sau khi nghiên cứu đặt điểm của phân xưởng ta chọn cách lắp đặt dây

như sau:

- Đường dây trung áp đến trạm biến áp ta chọn phương án đi dây trên

khơng có cột chống, trụ đỡ và sứ cách điện.

- Đường dây từ trạm biến áp đến tủ phân phối chính ta chọn phương án

đi ngầm trong ống PVC chôn dưới đất 50 cm.

- Đường dây từ tủ phân phối chính đến các tủ động lực ta đặt trên máng

cáp trên không để thuận tiện cho việc sửa chữa vì các đường dây đi theo các

nhóm cố định.

- Đường dây từ tủ động lực đến các thiết bị ta đi dưới hào rãnh vì các

thiết bị cố định.

- Đường dây chiếu sáng sẽ được tính tốn lựa chọn ở các chương sau.SƠ ĐỒ ĐI DÂY TỒN PHÂN XƯỞNGSVTH: ĐÀO TRỌNG ĐƠPage 35ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYB/CHỌN DÂY DẪN

Các bước chọn dây dẫn:

Ta tiến hành tính tốn chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng

Dòng điện cho phép của dây dẫn: Icp ≥ Ilvmax/k

Với:

k: Hệ số điều chỉnh theo cách lắp đặt thực tế.

Icp: Dòng phát nóng cực đại cho phép của dây dẫn

Ilvmax: Dòng làm việc cực đại của thiết bị

a. Đối với phương pháp đi dây trên mạng cáp, thang cáp, ... thì:

K = K1K2K3

Trong đó :

K1: hệ số điều chỉnh theo cách lắp đặt dây

K2: hệ số điều chỉnh theo số mạch cáp trên một hàng đơn

K3: hệ số điều chỉnh theo nhiệt độ môi trường.

b.Đối với phương pháp đi dây trong hào cáp hay chôn trong ống, ... thì:

K = K4K5K6K7

Trong đó:

K4: hệ số điều chỉnh theo cách lắp đặt

K5: hệ số điều chỉnh theo số dây trong hàng

K6: hệ số điều chỉnh theo tính chất của đất

K7: hệ số điều chỉnh theo nhiệt độ của đất

Chọn dây dẫn có cáp Icpđm ≥ Icptt

Tính Ilvmax

Chọn theo điều kiện phát nóng, ta được tiết diện F1

Kiểm tra theo điều kiện sụt áp cho phép, ta được tiết diện F2

Kiểm tra theo điều kiện ổ định nhiệt, ta được tiết diện F3

Chọn F = max(Fi)

Chọn tiết diện chuẩn (dây và cáp điện do CADIVI sản xuất)SVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔPage 36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐI DÂY VÀ CHỌN DÂY DẪN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×