Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán nối đất.

Tính toán nối đất.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNH

Hình thức nối đất

Tia (thanh) đặt

nằm ngang

Cọc đóng thẳng

đứngGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYĐộ sâu bộ phận

nối đất

0,5

0,8 ÷ 1Hệ số thay đổi

điện trở xuất

1,4 ÷ 1,8

1,25 ÷ 1,450,81,2 ÷ 1,4Ghi chú

Trị số ứng với loại

đất (đo vào mùa

khô)

Trị số ứng với loại

đất ẩm (đo vào

mùa mưa)Chọn Km = 1,4

Tra bảng 3.4 trang 37 giáo trình An Tồn Điện trường ĐH Sư Phạm Kỹ

Thuật của TS.QUYỀN HUY ÁNH

Bảng 3.4 Trị số điện trở suất

Loại đất

- Nước biển

- Đất đen

- Đất sét ẩm

- Nước song, ao hồ

- Đất pha sét

- Đất vườn, đất ruộng

- Bê tông

- Đất khô

- Đất pha cát

- Than

- Đất đá nhỏ

- Cát

- Đất đá lớnGiá trị điện trở suất giới

hạn (Ωm)

0,15÷0,25

5÷100

2÷12

10÷500

20÷200

20÷100

40÷1000

20÷1000

300÷500

1000÷5000

1000÷50000

1000÷10000

10000÷50000Chọn ρ = 100 Ωm

- Điện trở xuất tính tốn

- Điện trở của cọc nối đấtSVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔcủa đấtPage 72Giá trị điện trở suất khi

thiết kế (Ωm)

0,2

8

10

20

30

40

100

100

400

2000

3000

3000

20000ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYTra bảng 3.8 trang 42 giáo trình An Tồn Điện trường Đại Học Sư Phạm KỹThuật của TS.QUYỀN HUY ÁNH chọn được=0,61Số cọc chôn thẳng Tỉ số a/l

đứng

(a: khoảng cách giữa các cọc, l: chiều dài cọc)

1

2

3

I. Các cọc đặt

thành dãy

3

4

5

6

10

15

20

30

II. Các cọc đặt

theo chu vi mạch

vòng

4

6

8

10

20

30

50

70

1000.78

0.74

0.70

0.63

0.59

0.54

0.49

0.430.80

0.77

0.74

0.72

0.62

0.50

0.42

0.310.86

0.83

0.81

0.77

0.75

0.70

0.68

0.650.92

0.87

0.86

0.83

0.75

0.64

0.56

0.460.91

0.88

0.87

0.83

0.81

0.78

0.77

0.750.95

0.92

0.90

0.88

0.82

0.74

0.68

0.580.69

0.62

0.58

0.55

0.47

0.43

0.40

0.38

0.350.45

0.40

0.36

0.34

0.27

0.24

0.21

0.20

0.190.78

0.73

0.71

0.69

0.64

0.60

0.56

0.54

0.520.55

0.48

0.43

0.40

0.32

0.30

0.28

0.26

0.240.85

0.80

0.78

0.76

0.71

0.68

0.66

0.64

0.620.70

0.64

0.60

0.56

0.47

0.41

0.37

0.35

0.33Điện trợ nối đất của hệ thống cọcSVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔPage 73ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUY- Chọn cáp nối các cọc là cáp đồng trần tiếp diện 50mm2, d = 8mm. Điện

trở nối đất của dây cáp đồng nối các cọc có tổng chiều dài chôn cách mặt đất h

= 0,8m

L1 = (54 + 6) × 2 + (18 + 6) × 2 = 168 (m)

Tra bảng 3.8 trang 42 giáo trình An Toàn Điện trường Đại Học Sư PhạmKỹ Thuật của TS.QUYỀN HUY ÁNH chọn được= 0,3Điện trở nối đất của dây cáp đồng nối các cọc khi xét đến hệ số sử dụng

nối theo mạch vòng

Điện trở của hệ thống nối đất

Phù hợp cới phương án chọn số cọc là n=28. Do đó việc chọn hệ thống tiếp

địa kiểu chu vi mạch vòng cho phân xưởng là thỏa mãn.

Để thuận tiện cho việc nối vỏ thiết bị với hệ thống nối đất, ta sử dụng bản

đồng nối đất. Bố trí 4 góc 4 bản đồng nối đất như hình vẽ. Các bản đồng nối

đất được nối với nhau bằng cáp đồng trần tiết diện 50SVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔPage 74ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYSơ đồ bố trí các cọc nối đấtSơ đồ nối đất các cọcSVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔPage 75ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYII.THIẾT KẾ CHỐNG SÉT

1. Giới thiệu.

Sét là hiện tượng phóng điện trong khơng khí giữa các đám mây mang điện

trái dấu hoặc giữa đám mây mang điện với mặt đất. Điều kiện xuất hiện sét là

sự hình thành các đám mây dơng có tích điện. Với các máy ghi hiện đại, có thể

tính được các thơng số sau:

- Cường độ điện trường của mây giông

- Điện thế của mây giông

- Thời gian phóng điện

- Cường độ dòng điện sét

- Tổng số điện tích chuyển dời...

Sự phân bố của sét phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và địa hình của từng

vùng. Nước ta là nhiệt đới ẩm, có nhiều giơng sét.

Cường độ sét đánh: Cường độ sét đánh được thể hiện qua số ngày dông

trong một năm và mật độ sét tại khu vực .

Mật độ sét là số lần sét đánh trên 1km2 bề mặt trong một năm và có thể xác

định theo biểu thức

Nd = (0.1 – 0.15)Td

Nd :mật độ sét (lần/km2.năm)

Td : số ngày dơng trong một năm

Sét có tác hại rất lớn, bao gồm tác hại đánh trực tiếp, cảm ứng tĩnh điện và

cảm ứng điện từ.

- Tác hại do sét đánh trực tiếp : Sét đánh trực tiếp hay sét đánh thẳng là do

sự phóng điện trực tiếp hay một nhánh của nó xuống đối tượng bị đánh. Sét

SVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔPage 76ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYthường đánh vào các nơi cao như cột điện, cột thu phát sóng viễn thơng BTS,

ống khói, nhà cao tầng, cây cao…vì ở đó do hiện tượng mũi nhọn nên các điện

tích cảm ứng tập trung nhiều hơn, nhưng cũng có trường hợp sét đánh vào nơi

thấp là vì ở đó đất hay các đối tượng dẫn điện tốt hơn nơi cao. Nơi bị sét đánh

khơng khí bị nung nóng lên tới mức làm chảy các tấm sắt dày 4mm, đặc biệt

nguy hiểm đối với những cơng trình có vật liệu dễ cháy nổ như kho mìn, bể

xăng dầu, và cả những cơng trình kiến trúc bằng gạch ngói , bê tơng. Có

trường hợp sét phá vỡ ống khói bằng gạch một đoạn dài 30-40 m và mảnh vỡ

văng xa tới 200-300 m. Trong hệ thống điện lực của nước ta đã có những

trường hợp sự có nghiêm trọng do sét đánh vào nhà máy điện, máy biến áp,

các đường dây cao áp làm mất điện. Sét còn đánh vào người hay súc vật, tuy tỷ

lệ ít hơn nhưng cũng cần chú ý nhất là nơi làm việc trống trải ở công trường,

nông trường, mỏ lộ thiên…

- Tác hại gián tiếp của sét gồm cảm ứng tĩnh điện và cảm ứng điện từ

+ Cảm ứng tĩnh điện : Những cơng trình ở trên mặt đất nếu nối đất khơng

tốt, khi có các đám mây dơng mang điện tích ở bên trên thì phần trên của cơng

trình sẽ cảm ứng nên những điện tích trái dấu với điện tích của đám mây. Hoặc

nếu sét đánh gần cơng trình thì làm cho các điện tích trên đó mất đi khơng kịp

với điện tích đám mây, mà còn tồn tại thêm một thơi gian nữa, gây nên điện

thế cao so với mặt đất. Điện thế này có thể ở ngay trong nhà hoặc từ ngoài nhà

theo dây điện,dây mạng, ống kim loại truyền vào nhà tạo nên những tia lửa

điện gây cháy nổ hoặc tai nạn cho người.

+ Cảm ứng điện từ: Khi sét đánh vào các dây dẫn sét nằm trên cơng trình

hay ở gần cơng trình thì sẽ tạo ra một từ trường biến đổi mạnh xung quanh dây

dẫn dòng điện sét. Từ trường này làm cho các mạch vòng kín xuất hiện một

sức điện động cảm ứng gây ra phóng điện thành tia lửa rất nguy hiểm.

* Giải pháp chống sét tồn diện 6 điểm

SVTH: ĐÀO TRỌNG ĐƠPage 77ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUY- Thu sét tại điểm định trước

- Dẫn sét xuống đất an toàn

- Tản nhanh năng lượng sét vào đất

- Đẳng thế các hệ thống đất

- Chống sét lan truyền theo đường cấp nguồn

- Chống sét lan truyền theo đường tín hiệu

* Yêu cầu đối với cột tròng sét và dây thu sét.

- Cột thu sét nên dùng giá đỡ bằng cột bê tơng cốt thép để làm dây dẫn

dòng điện sét từ kim thu sét đến hệ thống nối đất để giảm vốn đầu tư.

+ Cột thu lôi được thiết kế làm việc ở trạng thái tự do không làm việc ở

trạng thái căng.

+ Khi trọn các phần tử của cột thu lơi (phần thu và dây dẫn dòng điện sét)

dựa trên sự phát nóng của chúng và trong tính tốn có thể bỏ qua sự tản nhiệt

ra môi trường xung quanh

- Kim thu sét phải nhỏ và nhọn để tập trung điện tích tạo nên từ trường lớn

nhất với tia tiên đạo... do đó thu hút dòng điện sét và hình thành khu vực an

toàn ở bên dưới và xung quanh hệ thống thu sét.

+ Dây thu sét phải có tiết diện nhỏ và bề mặt dẫn điện tốt để đảm bảo dòng

điện sét chạy qua, tập trung điện tích và thu hút dòng điện sét về phía mình

khơng gây ảnh hưởng đến phần tử nằm trong phạm vi bảo vệ đem lại sự an

tồn cho các thiết bị đó.

+ Khi bố trí dây thu sét để bảo vệ cho đường dây cao áp thì tuỳ theo cách

bố trí dây dẫn trên cột có thể treo một hoặc hai thu sét. Các dây trống sét được

treo trên đường dây tải điện sao cho dây dẫn của cả ba pha đều nằm trong

phạm vi bảo vệ của các dây đó.SVTH: ĐÀO TRỌNG ĐƠPage 78ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUY2. Tính toán chống sét.

Căn cứ vào mặt bằng phân xưởng sản xuất chọn 12 cột thu lôi chia làm 3

dãy, mỗi dãy 4 cộtBố trí hệ thống cột chống sét cho phân xưởng cơ khí Xét phạm vi của nhóm cột chống sét: 1-2-5-6- Phạm vi bảo vệ của cặp kim thu sét 1 và 2

Kim thu sét 1-2 là trường hợp hai có chiều cao bằng nhauSVTH: ĐÀO TRỌNG ĐƠPage 79ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ÁNHGVHD: PGS.TS QUYỀN HUYPhạm vi bảo vệ của cặp thu sét 1 và 2

Độ cao thấp nhất của khu vực bảo vệ giữa hai cột thu sét:

Với:

Ta có:

Với: h chiều cao cột thu sét

hx chiều cao cơng trình

rx bán kính bảo vệ của mỗi cột thu sét

bx là chiều rộng phạm vi được bảo vệ

Với p =1 khi h < 30- Phạm vi bảo vệ của cặp thu sét 1và 5

Đây là trường hợp chống sét có hai cột có chiều cao khác nhauSVTH: ĐÀO TRỌNG ĐÔPage 80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán nối đất.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×