Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

độ chính xác rất cao giữa cơ khí và điện, có kết cấu cơ khí chắc chắn và hệ điều khiển

thơng minh chính xác. Bản đồ án này sẽ là tài liệu tham khảo cho những sinh viên ham

mê điều khiển tự động và truyền động điện. Từ bản đồ án này để có cái nhìn thực tế về

những ưu điểm và hạn chế của hệ điều khiển thang máy hiện tại, các bạn sinh viên sẽ

có những ý tưởng mới để khắc phục những nhược điểm của hệ điều khiển thang máy

hiện tại.

+ Nghiên cứu điều khiển thang máy sử dụng Vi điều khiển và biến tần.

+ Nghiên cứu điều khiển thang máy sử dụng kết hợp PLC và vi điều khiển với

biến tần.

Hiện tại hệ truyền động được sử dụng là động cơ không đồng bộ 3 pha công

suất 5,5Kw và biến tần MM440 công suất 5,5kW. Với công suất của biến tần hiện tại

không đảm bảo cho thang hoạt động trong thời gian dài mà chỉ đảm bảo trong chạy thử

nghiệm. Chúng em mong rằng vấn đề sẽ sớm được giải quyết để thang đảm bảo yêu

cầu và được đưa vào sử dụng.

Về phần hiển thị trong thực tế với toà nhà cao tầng, số tầng dừng càng tăng thì

tất nhiên số lượng mạch hiển thị cùng nút nhấn và đèn nhớ sẽ tăng. Số lượng dây dọc

hố và dây cordon rất lớn, gây khó khăn trong q trình thi cơng và bảo dưỡng cũng như

tăng thêm chi phí. Vì vậy các bạn nên nghiên cứu sử dụng phương pháp điều khiển

truyền thông nối tiếp bất đồng bộ chuẩn RS485. ưu điểm của kiểu điều khiển này là

tiết kiệm IN/OUT đáng kể, cấu hình của tủ khơng thay đổi khi số tầng dừng thay đổi.

Về mặt cơ khí, cần được bảo dưỡng thường xuyên và kịp thời khắc phục những

sự cố nhỏ trong quá trình sử dụng. Là những sinh viên ngành điện nên những kiến thức

về cơ khí của chúng em còn hạn chế, nên một số vấn đề về cơ khí chúng em chưa giải

quyết một cách triệt để, đặc biệt là vấn đề các cửa tầng bị kẹt khi đóng mở và sự cân

đối giữa đối trọng và cabin. Chúng em mong rằng những vấn đề còn tồn tại sẽ được

khắc phục để thang hoạt động tốt hơn.

Sau một thời gian làm việc chúng em nhận thấy kinh nghiệm thực tế đối vơi

sinh viên kỹ thuật chúng ta còn rất ít ỏi. Việc tiếp cận trang thiết bị mới và hiện đại còn

89rất mới mẻ đối với sinh viên. Chúng em rất mong các bạn sinh viên hãy tự tạo cơ hội

cho mình tiếp cận với thực tế, hãy năng động hơn trong việc học tập để có kết quả như

mong muốn khơng chỉ về lĩnh vực lý thuyết mà còn hiệu quả trong thực hành.

Bản đồ án này được hoàn thành ngoài sự đam mê cố gắng của bản thân chúng

em còn có sự đóng góp rất tận tình của nhiều người. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu

sắc chúng em xin cảm ơn các thầy cô giáo khoa Điện- Điện Tử, các thầy cô giáo khoa

kỹ thuật May và Thời Trang đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng em trong thời gian thực

hiện đồ án.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện:

Vũ Viết Cường

Hoàng Quốc Tuân90PHỤ LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼThứ tự

Hình 1.1

Hình 2.1

Hình 2.2

Hình 2.3

Hình 2.4

Hình 2.5

Hình 2.6

Hình 2.7

Hình 2.8

Hình 2.9

Hình 2.10

Hình 2.11

Hình 2.12

Hình 2.13

Hình 2.14

Hình 2.15

Hình 2.16

Hình 2.17

Hình 2.18

Hình 2.19

Hình 3.1

Hình 3.2

Hình 3.3

Hình 3.4

Hình 3.5

Hình 3.6

Hình 3.7

Hình 3.8

Hình 3.9

Hình 3.10

Hình 3.11

Hình 3.12

Hình 3.13Tên hình vẽ

Kết cấu cơ khí của thang máy

Cảm biến quang phát hiện vị trí bằng tầng

Bố trí cảm biến phát hiện di chuyển ra vào cabin

Động cơ kéo cabin

Tủ điện

Puly Govenor

Phanh điện từ

Sơ đồ bố trí tủ điện

Sơ đồ mạch động lực

Sơ đồ mạch điều khiển

Sơ đồ các đầu vào ra CPU224

Sơ đồ các đầu vào, ra mơdul EM223

Sơ đồ mạch điều khiển tín hiệu trong cabin

Sơ đồ mạch điều khiển tín hiệu ngồi cửa tầng

Biến tần MM440

Biến tần MM420

Môdul CPU 224

Môdul mở rộng EM223

Môdul mở rộng EM222

Cấu trúc điều khiển thang máy khoa May.

Cấu trúc của PLC S7 200

Quá trình hoạt động của một vòng quét

Cây lệnh của PLCS7-200

Câu lệnh tiếp điểm

Câu lệnh lấy sườn

Câu lệnh thời gian TON

Câu lệnh thời gian TONR

Câu lệnh thời gian TOFF

Các bộ đếm

Các lệnh di chuyển vùng nhớ

Lệnh gọi chương trình con

Khai báo sử dụngHSC

Đầu nối mạch lựcTrang

6

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

28

31

33

35

37

37

38

39

39

39

41

42

42

43

91Hình 3.14

Hình 3.15

Hình 3.16

Hình 3.17

Hình 3.18

Hình 4.1

Hình 4.2

Hình 4.3Đầu nối điều khiển

Sơ đồ nguyên lý của biến tần MM440

Kết nối vớiTTL Encoder nguồn 5V

Kết nối với HTL Encoder nguồn 18V

Kết nối với Encoder sử dụng nguồn ngồi

Đồ thị mơ tả các thơng số khi hãm

L ưu đồ thuật tốn điều khiển thang

Lưu đồ thuật toán điều khiển cửa48

48

50

59

59

59

73

74DANH MỤC BẢNG BIỂU

Thứ tự

Bảng 3.1

Bảng 3.2

Bảng 3.3

Bảng 3.4

Bảng 3.5

Bảng 3.6

Bảng 4.1Tên bảng

Bảng mơ tả kiểu dữ liệu và tốn hạng các giá trị đầu vào, ra

Bảng mô tả các chế độ đếm và loại HSC

Chức năng các đầu nối điều khiển

Các thông số cài đặt nhanh

Đầu nối modul encoder

Các thông số cài đặt cho chế độ điều khiển véctơ có sensor

Bảng chọn giá trị điện trở hãm tương ứng với công suất biếnBảng 4.2tần

Bảng SymbolTrang

38

45

49

55

58

62

69

7792TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trương Quốc Thành - Phạm Quang Dũng.

Máy và thiết bị nâng, NXB Khoa học và kĩ thuật, 2004.

2. Vũ Liêm Chính - Phạm Quang Dũng – Hoa Văn Ngũ.

THANG MÁY cấu tạo - lựa chọn lắp đặt và sử dụng, NXB Khoa học kĩ thuật, 2004.

3. Lê Văn Doanh - Nguyễn Thế Công - Trần Văn Thịnh.

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT lý thuyết - thiết kế - ứng dụng, NXB Khoa học kĩ thuật,

2004.

4. Bùi Quốc Khánh - Nguyễn Văn Liễn - Nguyễn Thị Hiền.

Truyền động điện, NXB Khoa học kĩ thuật, 2004.

5. Hà Văn Trí.

Hướng dẫn sử dụng S7-200, Cơng ty TNHH TM&DVKT SIS.

6. Nguyễn Bá Hội.

Giáo trình tập lệnh PLC SIEMENS S7-200, Đại học bách khoa Đã Nẵng.

7. SIEMENS.

MICROMASTER 440, 420.

93CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN

Chương trình chính Main.94959697Chương trình điều khiển bằng tay Manual.9899Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×