Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhà nước quản lí tài sản như thế nào? BT4/SGK 49

Nhà nước quản lí tài sản như thế nào? BT4/SGK 49

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nhà nước ban hành Hiến pháp. .

- Ban hành luật Đất đai .

- Luật Khoáng sản .

- Luật Dầu khí .

- Luật Bảo vệ mơi trường.

- Luật Doanh nghiệp .- Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của

pháp luật.

- Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện

nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi

ích cơng cộng.Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Điều 1

Tổ chức, cá nhân quản lí, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, vốn và tài sản của Nhà nước, đất đai, trụ

sở làm việc, nhà công vụ, tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư xây dựng,vốn và tài sản trong doanh nghiệp

Nhà nước phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp lệnh này.

Mọi cơng dân có nghĩa vụ thực hành tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng để đầu tư vốn phát triển sản xuất

thực hiện cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 4 [ …]Cá nhân gây lãng phí vốn và tài sản Nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bịxử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định

của pháp luật.III – BÀI TẬP

Bài 1 (SGK – 49).Giờ ra chơi các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng

say, Hùng sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấ

y thế cả đám liền bỏ chạy. Em hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của các bạn

nam lớp 8B.TL: Hùng và các bạn nam lớp 8B không biết bảo vệ tài sản của trường, không nhậ

n ra sai lầm của mình để đền bù cho trường mà bỏ chạy.CỦNG CỐ

BT3/SGK 49QUAN SÁT TRANH VÀ TỰ RÚT RA

BÀI HỌCLAN CAN BẢO VỆCÁNH CỬA PHỊNGGIƯỜNG NGỦ SAU HỌC KÌ IRÃNH NƯỚC ĐẦY RÁCEM ĐÃ SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NƯỚC TRONG SINH HOẠT TẬP THỂ CHƯA?Xác định việc làm thể hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi

ích cơng cộng của học sinh?A. Bảo vệ giữ gìn tài sản của Nhà trường.

B. Khơng lãng phí điện nước.

C. Không hái hoa trong công viên.

D. Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường.

E. Vứt rác bừa bãi nơi công viên.

G. Nhổ cây cảnh trong khuôn viên của trường về trồng.DẶN DÒ

1. Học bài 17.

2. Làm bài tập 2/SGK – Trang 49.

3. Chuẩn bị bài 18 :

* Trả lời 3 câu hỏi trong phần đặt vấn đề - SGK trang 50;

* Tìm điểm giống nhau và khác nhau của quyên khiêu nại và

quyên tố cáo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhà nước quản lí tài sản như thế nào? BT4/SGK 49

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×