Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Hiệu quả của skkn

IV. Hiệu quả của skkn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lớp 11S

Ít sử dụng

( 2017 - 2018)

Lớp 11S

Sử dụng

( 2018 - 2019) thường xuyên

Lớp 11T1

Ít sử dụng

( 2018 - 2019)

Lớp 11T2

Sử dụng

( 2018 - 2019)

thường

xuyên.60%30%10%85%15%0%55%45%0%96,2%3,8%0%PHẦN III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Việc xác định phạm vi kiến thức cần truyền đạt trong giảng dạy, bồi dưỡng

học sinh giỏi một việc làm cần thiết để vừa phù hợp với đặc điểm tư duy học

sinh, vừa phù hợp với các xu hướng ra đề thi ln được hiện đại hóa.

II. Kiến nghị

Tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chun mơn,

trong đó các thành viên thảo luận để xây dựng nội dung giảng dạy cho từng

chuyên đề dành cho giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi.

XÁC NHẬN CỦA THỦ

TRƯỞNG ĐƠN VỊThanh Hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2019

Tơi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,

khơng sao chép nội dung của người khác.Lê Thị Thủy18TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (2009) - Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ

năng môn Sinh học lớp 11- NXBGD.

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (2006) - Hướng dẫn nội dung dạy học môn chuyên

Sinh học lớp 11 THPT - NXBGD.

Campbell, Reece (2011) - Sinh học - NXB GD.

Lê Đình Tuấn (2011) - Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thơng sinh lí

học động vật- NXBGD.

Lê Đình Tuấn (2011) - Bài tập tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thơng

sinh lí học động vật - NXBGD.

Sách giáo khoa, Sách giáo viên Sinh học 11 (Cơ bản và Nâng cao) - NXB

GD.

Sinh học Campell 8 (2011)19Mẫu 1 (2)

DANH MỤC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH

NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC

CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊNHọ và tên tác giả: Lê Thị Thủy

Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên sinh học- THPT chuyên Lam Sơn.TTTên đề tài SKKNCấp đánh giá

xếp loại

(Ngành GD cấp

huyện/tỉnh;

Tỉnh...)1.Hệ thống hoá kiến thức - xây

dựng hệ thống câu hỏingắn

phần chuyển hoá vật chất và

năng lượng ở thực vật - Sinh

học 11Hội đồng

KHGD ngànhKết quả

đánh giá

xếp loại

(A, B,

hoặc C)Năm học

đánh giá

xếp loạiC201320Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Hiệu quả của skkn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×