Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

trường này. Có thể nói sự sáng tạo, đổi mới chính là nền tảng của giáo dục 4.0.

Các yếu tố trong mơi trường mới này linh động và có mối liên quan mật thiết.

Việc sắp xếp các yếu tố khác nhau trong hệ sinh thái hướng tới mục tiêu giáo

dục là rất quan trọng.

2.1.2. Tích hợp liên mơn và những ưu điểm của nó đối với giáo viên và học

sinh

Dạy học tích hợp liên mơn là dạy học những nội dung kiến thức liên quan đến

hai hay nhiều môn học. "Tích hợp" là nói đến phương pháp và mục tiêu của hoạt

động dạy học còn "liên mơn" là đề cập tới nội dung dạy học. Đã dạy học "tích

hợp" thì chắc chắn phải dạy kiến thức "liên môn" và ngược lại, để đảm bảo hiệu

quả của dạy liên mơn thì phải bằng cách và hướng tới mục tiêu tích hợp. Ở mức

độ thấp thì dạy học tích hợp mới chỉ là lồng ghép những nội dung giáo dục có

liên quan vào q trình dạy học một mơn học như: lồng ghép giáo dục đạo đức,

lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,

bảo vệ mơi trường, an tồn giao thơng... Mức độ tích hợp cao hơn là phải xử lí

các nội dung kiến thức trong mối liên quan với nhau, bảo đảm cho học sinh vận

dụng được tổng hợp các kiến thức đó một cách hợp lí để giải quyết các vấn đề

trong học tập, trong cuộc sống, đồng thời tránh việc học sinh phải học lại nhiều

lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Chủ đề tích hợp liên

mơn là những chủ đề có nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn

học, thể hiện ở sự ứng dụng của chúng trong cùng một hiện tượng, quá trình

trong tự nhiên hay xã hội.

Đối với học sinh, trước hết, các chủ đề liên mơn, tích hợp có tính thực tiễn

nên sinh động, hấp dẫn, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập

cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận

dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ

kiến thức một cách máy móc. Điều quan trọng hơn là các chủ đề tích hợp, liên

mơn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến

thức ở các môn học khác nhau, vừa gây q tải, nhàm chán, vừa khơng có được

sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào

thực tiễn.

Đối với giáo viên thì ban đầu có thể có chút khó khăn do việc phải tìm

hiểu sâu hơn những kiến thức thuộc các mơn học khác. Tuy nhiên khó khăn này

chỉ là bước đầu và có thể khắc phục dễ dàng bởi hai lý do: Một là, trong q

trình dạy học mơn học của mình, giáo viên vẫn thường xuyên phải dạy những

kiến thức có liên quan đến các mơn học khác và vì vậy đã có sự am hiểu về

những kiến thức liên mơn đó; Hai là, với việc đổi mới phương pháp dạy họchiện nay, vai trò của 2 giáo viên khơng còn là người truyền thụ kiến thức mà là

người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của học sinh cả ở trong và

ngồi lớp học; vì vậy, giáo viên các bộ mơn liên quan có điều kiện và chủ động

hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học. Như vậy, dạy học theo các

chủ đề liên môn không những giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến

thức liên môn trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao

kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo

viên bộ mơn hiện nay thành đội ngũ giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức

liên mơn, tích hợp.

2.2. Thực trạng dạy và học các chủ đề tích hợp liên mơn ở trường phổ thơng

hiện nay

Dạy học theo chủ đề tích hợp là một phương pháp mới đem đến cho giáo

dục giá trị thực tiễn. Hiện nay, nhiều giáo viên đã nỗ lực học hỏi, đổi mới

phương pháp, sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực để người học được phát huy

tính chủ động tiếp nhận bài học. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên còn quan điểm và

cách thực hiện chưa nhất qn về tích hợp liên mơn, có ý kiến phản đối hoặc thờ

ơ với phương pháp tích hợp liên mơn, khơng ít người đã đứng ngồi để từ chối.

Có nhiều lý do khách quan và chủ quan làm cho họ không thể từ bỏ phương

pháp dạy học truyền thống, truyền giảng và áp đặt kiến thức một chiều theo kiểu

“thầy đọc, trò chép”. Hoặc khơng giao việc cho học sinh trong quá trình học

tập. Nhìn chung, vấn đề phương pháp dạy học hiện nay đang có tình trạng; Giáo

viên được trang bị phương tiện, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực nhưng

việc sử dụng dạy học chưa thường xuyên hoặc kém hiệu quả, và phương tiện,

phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực chỉ sử dụng khi giáo viên dạy minh

họa trong sinh hoạt chuyên môn, thao giảng hoặc thi giáo viên giỏi. Cùng với

đó, việc sử dụng phương tiện, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong

giờ thao giảng mang tính “trình diễn, minh họa” chưa chú trọng và thực hiện

giải pháp đồng bộ nhằm kích thích hoạt động chủ động tiếp nhận của học sinh.

Với thực tế này thì việc thực hiện phương pháp tích hợp chỉ dừng lại ở phạm vi

nhỏ, chưa phổ biến và chưa lan tỏa nên dù cho phương pháp tiến bộ và hữu ích

nhưng hiệu quả còn rất hạn chế.

Như vậy, để có bài dạy theo chủ đề tích hợp liên mơn kết hợp các phương

pháp dạy học tích cực là rất khó, việc kết hợp nó với cơng nghệ 4.0 lại còn khó

khăn hơn rất nhiều vì khơng phải trường nào học sinh cũng có điều kiện để trang

bị cho mình một thiết bị có kết nối mạng phục vụ cho việc học tập. vì vậy việc

dạy học chủ đề tích hợp liên mơn có ứng dụng công nghệ 4.0 tôi mới chỉ áp

dụng được ở 2 lớp đó là lớp 10A2 là lớp chọn có tổng 25 học sinh. Trong đó có23/25 em là có điện thoại cấu hình cao. Và lớp 10A3 là lớp đại trà vẫn dạy học

theo chủ đề tích hợp liên mơn nhưng không áp dụng công nghệ 4.0. để so sánh

khả năng hiểu bài của các em cũng như hứng thú học tập của các em.

2.3. Giải quyết vấn đề

Để tạo hứng thú với các chủ đề tích hợp liên mơn, tơi với vai trò giáo viên

mơn Hóa học của Trường THPT Trường Thi – TP Thanh Hóa cũng đã tìm hiểu

và đưa ra một số cách giải quyết vấn đề đổi mới phương pháp dạy học tích hơp

liên mơn với các giải pháp.

Trước tiên, phải xây dựng các chủ đề tích hợp liên mơn. Cụ thể, xây dựng

nội dung dạy học tích hợp liên mơn bằng cách rà sốt chương trình các mơn học

có liên quan với nhau trong chương trình giáo dục phổ thơng hiện hành, tìm ra

những kiến thức chung để xây dựng thành các chủ đề dạy học tích hợp liên

mơn.

Cùng với xây dựng nội dung dạy học tích hợp liên mơn là xây dựng các

chủ đề tích hợp liên mơn. Xác định các nội dung tích hợp liên môn, xác định

mục tiêu của chủ đề, mô tả các mức độ nhận thức, xây dựng kế hoạch dạy học…

Tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên mơn làm các bước tiếp theo.

Trong đó phải xây dựng được kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học theo

phương pháp dạy học tích cực. Tơi đã xây dựng kế hoạch dạy học của bộ mơn

có liên quan sau khi đã tách một số kiến thức để xây dựng các chủ đề tích hợp

liên mơn. Kế hoạch dạy học của mỗi mơn học cần phải tính đến thời điểm dạy

học các chủ đề tích hợp liên mơn đã được xây dựng, đảm bảo sự phù hợp và hài

hòa giữa các mơn học.

Lựa chọn thời điểm tổ chức dạy học từng chủ đề tích hợp liên mơn phù

hợp với kế hoạch đề ra từ các môn học tương ứng, để thống nhất thời điểm thích

hợp để tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên mơn…

2.3.1. Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực hỗ trợ bài dạy

2.3.1.1. Sử dụng công nghệ 4.0 trong dạy học

Qua tìm hiểu, để áp dụng cơng nghệ 4.0 trong q trình dạy học, tơi nhận

thấy phương pháp được áp dụng rất nhiều ở các nước phát triển đó là sử dụng

internet kết nối giáo viên tới học sinh, thầy giáo 4.0, học sinh 4.0, học sinh có

thể học mọi lúc mọi nơi, Giáo viên ở nhà nhưng có thể tổ chức 1 bài dạy, hay

làm một bài kiểm tra, chỉ cần giữa thầy và trò thống nhất giờ học cụ thể, đến giờ

các em mở mạng và kết nối, nhận nhiệm vụ qua gmail của mình, với một thời

gian cố định, các em hoàn thiện và gửi lại kết quả cho giáo viên.

Ưu điểm:

- Khi sử dụng internet trong quá trình học các em sẽ tìm được rất nhiều

thông tin liên quan bài học- Các em hứng thú hơn trong học tập, các em hiểu bài nhanh hơn.

Nhược điểm: Nhược điểm lớn nhất là khi các em sử dụng thiết bị kết nối mạng

nếu không để ý kịp thòi các em thừa cơ hội sử dụng và làm việc riêng ví dụ chơi

điện tử, hay chát facebook….

Biện Pháp: Để việc sử dụng mạng internet hiệu quả, cần đưa ra tình huống cụ

thể, cho các em một thời gian nhất định để sử dụng thiết bị kết nối mạng, sau

thời gian cụ thể đó các em gửi lại kết quả đã tìm hiểu cho giáo viên. Nếu các em

khơng nộp đúng thời hạn sẽ không đạt yêu cầu đề ra. Cách này có thể rèn ý thức

làm việc, cũng như rèn luyện tác phong làm việc thời đại công nghệ 4.0, nếu

như không chịu nhanh nhẹn, tập trung làm việc rất có thể sẽ bị đào thải.

2.3.1.2. Phương pháp dạy học theo dự án

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó học sinh dưới sự

điều khiển và giúp đỡ của giáo viên tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập

mang tính phức hợp không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành,

thơng qua đó tạo ra các sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, cơng bố được.

Các bước tổ chức dạy học dự án

BướcHoạt động của GVHoạt động của HS1. Chuẩn bị

- Xây dựng ý

tưởng

- Lựa chọn chủ

đề, tiểu chủ đề

- Lập kế hoạch

các nhiệm vụ

học tập- Xây dựng bộ câu hỏi định

- Làm việc nhóm để lựa chọn

hướng: xuất phát từ nội dung chủ đề dự án.

học và mục tiêu cần đạt được. - Xây dựng kế hoạch dự án: xác

- Thiết kế dự án: xác định lĩnh định những công việc cần làm,

vực thực tiễn ứng dụng nội

thời gian dự kiến, vật liệu, kinh

dung học, ai cần, ý tưởng và

phí, phương pháp tiến hành và

tên dự án.

phân công công v iệc trong

- Thiết kế các nhiệm vụ cho

nhóm.

HS: làm thế nào để HS thực

- Chuẩn bị các nguồn thơng tin

hiện xong thì bộ câu hỏi được đáng tin cậy để chuẩn bị thực

giải quyết và các mục tiêu đồng hiện dự án.

thời cũng đạt được.

- Cùng GV thống nhất các tiêu

- Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ chí đánh giá dự án.

GV và HS cũng như các điều

kiện thực hiện dự án trong thực

tế.2. Thực hiện

dự án

- Thu thập

thông tin

- Thực hiện- Theo dõi, hướng dẫn, đánh

giá HS trong quá trình thực

hiện dự án

- Liên hệ các cơ sở, khách mời

cần thiết cho HS.- Phân cơng nhiệm vụ các thành

viên trong nhóm thực hiện dự

án theo đúng kế hoạch.

- Tiến hành thu thập, xử lý

thông tin thu được.điều tra

- Thảo luận với

các thành viên

khác

- Tham vấn

giáo viên

hướng dẫn- Chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo - Xây dựng sản phẩm hoặc bản

điều kiện thuận lợi cho các em báo cáo.

thực hiện dự án.

- Liên hệ, tìm nguồn giúp đỡ khi

- Bước đầu thơng qua sản phẩm cần.

cuối của các nhóm HS.

- Thường xuyên phản hồi, thơng

báo thơng tin cho GV và các

nhóm khác.3. Kết thúc dự - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho - Chuẩn bị tiến hành giới thiệu

án

buổi báo cáo dự án.

sản phẩm.

- Tổng hợp các - Theo dõi, đánh giá sản phẩm - Tiến hành giới thiệu sản phẩm.

kết quả

dự án của các nhóm.

- Tự đánh giá sản phẩm dự án

- Xây dựng sản

của nhóm.

phẩm

- Đánh giá sản phẩm dự án của

- Trình bày kết

các nhóm khác theo tiêu chí đã

quả

đưa ra.

- Phản ánh lại

quá trình học

tập

2.3.2. Giáo án minh họa

BÀI HỌC TÍCH HỢP LIÊN MƠN

I. TÊN BÀI HỌC

“NƯỚC”

II. NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG CỦA BÀI HỌC

Nội dung:

- Cấu trúc phân tử và tính chất của nước

- Hiện tượng dính ướt và hiện tượng khơng dính ướt

- Nước và chất lượng cuộc sống

Thời lượng: 60 phút

III. ĐỊA CHỈ NỘI DUNG TÍCH HỢP

MơnLớpBài/ MụcVật lý10Hóa

học113103Bài

37IINội dung kiến thức tích hợp

Hiện tượng dính ướt và khơng dính ướt.

Sự phân cực của nước

Các ngun tố hóa học và nướcSinh

học11

122Vận chuyển các chất trong cây3

44Thốt hơi nước

Chu trình sinh địa hóa và sinh quyểnIV. MỤC TIÊU DẠY HỌCKiến thức

Mơn tích hợpKiến thức cần đạt- Nêu được các trạng thái tồn tại của nước.

- Hiểu thế nào là hiện tượng dính ướt và hiện tượng khơng

1.1. Mơn Vật lý dính ướt

- Giải thích được các hiên tượng bề mặt của chất lỏng, giải

thích hiện tượng dính ướt và khơng dính ướt và ứng dụng

trong thực tế.

- Nêu được cấu tạo hóa học của nước.

1.2. Mơn Hố

- Trình bày và giải thích được tính chất phân cực của phân

học

tử nước.

- Nhớ lại một số tính chất của nước

1.3. Mơn Sinh - Nêu được vai trò của nước đối với tế bào và cuộc sống.

- Trình bày được vai trò của nước đối với tế bào cơ thể và

học

con người.

- Nêu được vòng tuần hồn của nước trong tự nhiên

1.4. Giáo dục

- Học sinh nêu được một số vấn đề nóng hổi về mơi trường

bảo vệ mơi

nước trong thực tế

trường, giáo dục - Học sinh trình bày được một số giải pháp giải quyết các

kỹ năng sống và vấn đề về nguồn nước để nâng cao chất lượng cuộc sống.

các vấn đề xã hội

2. Về kỹ năng

- Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng học tập chủ động tích cưc và sáng tạo.

- Tìm kiếm, chọn lọc, xử lý và lưu giữ thông tin cần thiết trên interet và sử

dụng mơi trường tương tác trên mạng.

- Hình thành và rèn luyện các kỹ năng sống liên quan đến các vấn đề về

nước như: sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ nguồn nước sạch, uống

nước đúng cách góp phần tăng cường sức khỏe, đề phòng và ứng phó với thiên

tai do mưa, lũ...

3. Về tình cảm, thái độ

- Thể hiện thái độ hợp tác, trung thực trong hoạt động nhóm, tinh thần

trách nhiệm và khả năng sáng tạo khi giải quyết các tình huống thực tiễn.

- Có thái độ thích thú, tò mò khám phá bản chất tự nhiên và lợi ích của nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×