Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. GIỚI THIỆU NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG I

II. GIỚI THIỆU NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG I

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THAM QUAN NHẬN THỨCSV : TRẦN ĐỨC LƯƠNGNhà máy xử lý nước thải tập trung khu chế xuất Linh Trung 1

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCX Linh Trung 1:

tọa lạc tại lô 90, nằm ở vò trí thấp nhất, cuối hướng

gió của khu công nghiệp.

Tổng diện tích của nhà máy: 3050 m2 (44.7m x 68.2 m)

Khu vực xung quanh nhà máy có từ 3m đến 6m (phía

bên trái) là giành cho cây xanh.

Hệ thống thoát nước KCX LTI được chia làm hai hệ

thống thoát nước riêng biệt là hệ thống thoát nước

thải và hệ thống thoát nước mưa.Trang 7BÁO CÁO THAM QUAN NHẬN THỨCSV : TRẦN ĐỨC LƯƠNGLớp 05QLTN2 tham quan tại nhà máy

Hệ thống thoát nước thải là hệ thống kín có chức

năng thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt và sản

xuất (đã qua xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn tại nhà

máy trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước

chung) dẫn về nhà máy xử lý nước thải tập trung

của khu theo cơ chế tự chảy.

Hệ thống thoát nước mưa cũng theo cơ chế tự chảy

có chức năng thu gom toàn bộ nước mưa từ nhà máy,

đường xá sau đó dẫn ra mương tiếp nhận.

Nước thải sau khi ra khỏi nhà máy XLNT và nước mưa

dẫn ra mương tiếp nhận ( mương hở nằm cặp xa lộ

vành đai dài khoảng 800m) là con mương đầu nguồn

của Suối Cái(Suối Cái chảy qua các cánh đồng xã

Long Thành Mỹ của Quận Thủ Đức có chiều dài gần

chục cây số, là con rạch chỉ dùng cho tưới tiêu nước

canh tác nông nghiệp), để thoát ra sông Tắc rồi chảy

vào rạch Trau Trảu và chảy qua Rạch Chiếc vào sông

Sài Gòn là chủ yếu.

Trang 8BÁO CÁO THAM QUAN NHẬN THỨCIII.SV : TRẦN ĐỨC LƯƠNGNỘI DUNG THU HOẠCH TỪ CHUYẾN THAM QUAN NHÀ MÁY

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNGNghe thuyết trình về nhà máy xử lý nước thải

Lượng nước cấp cho toàn khu chế xuất hiện nay dao

động trung bình

từ 6.500m3/ngày.đêm đến 7.000

m3/ngày.đêm.

Nước thải từ các nhà máy trong khu trươc khi thải ra

cống thu nước thải chung phải được xử lý cục bộ đạt

QCVN 40:2011 BTNMT cột A.

Nhằm đảm bảo các thông số đầu vào của hệ

thống xử lý nước thải tập trung nằm trong giới hạn

cho phép.Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCX Linh Trung 1 có

chức năng xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt & công

nghiệp ( đã qua xử lý đạt QCVN 40:2011 BTNMT cột A). Nước thải

sau khi qua xử lý đạt yêu cầu được thải vào nguồn tiếp

nhận là Suối Cái.

Trang 9BÁO CÁO THAM QUAN NHẬN THỨCSV : TRẦN ĐỨC LƯƠNGTham quan phòng điều khiển nhà máyChạy theo 2 kiểu công nghệ :

1. Theo kiểu tập trung bể SBR

+ Nước thải công nghiệp của các nhà máy được

xử lý các chỉ tiêu kim loại trong nội bộ nhà

máy.

+ Nước thải thô đến từ nhiều nhà máy trong

khu chế xuất Linh Trung đến hố thu gom. Sau đó

nước thải sẽ được bơm lên, cho qua bộ lọc đứng

để loại bỏ cát và các hạt kích cỡ lớn. Sau đó

đi vào bể điều hòa để ổn đònh lưu lượng và

chất lượng nước.

+ Nước thải của các nhà máy trong KCX Linh

Trung sau khi xử lý sơ bộ được thu gom về bể

tập trung

+ Sau đó được bơm vào xử lý qua 1 đồng hồ đo lưu

lượng và máy lược rác.

+ Rồi chảy đến bể điều hoà có sục khí ( coù

Trang 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. GIỚI THIỆU NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG I

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×