Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo kiểu tập trung bể SBR

Theo kiểu tập trung bể SBR

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THAM QUAN NHẬN THỨCSV : TRẦN ĐỨC LƯƠNGchức năng cung cấp oxy sơ bộ, điều hoà lưu

lượng và nồng độ nước thải, cân bằng tải lượng chất ơ

nhiễm, trộn lại với nhau). Dung tích khoảng 1600-1700 m3 , nước thải

đạt chuẩn vi sinh 5-7.Bể điều hòa tại nhà máy

+ Nước sau bể điều hoà được bơm luân phiênvào bể xử lý sinh học A & B ( theo công nghệ

SBR) có q trình xử lý hiếu khí, thiếu khí trong đó có xử lí N và P .

Bể SBR là khâu quan trọng nhất của nhà máy,

được điều chỉnh trình tự tự động bằng chương

trình trong tủ PLC. Các chỉ tiêu được kiểm soát

trong bể SBR bao gồm (MLSS, pH, DO). Chuẩn DO đạt

khoảng 2-3 máy thổi khí cần điểu chỉnh để đặt được chuẩn DO như

vầy. Mất khoảng 3 tiếng, tiếp theo là đến quá trình lắng.

+ Sau khi xử lý vi sinh vật, nước thải được đưa

sang bể trung gian và từ đây được bơm qua

máy lọc siêu vi, đến bể khử trùng và ra ngoài.

+ Nếu nước ban đầu ra chưa đạt chỉ tiêu thì seõ

Trang 11BÁO CÁO THAM QUAN NHẬN THỨCSV : TRẦN ĐỨC LƯƠNGđược xử lý tiếp qua bể than hoạt tính ( xử lý

bậc 3) trước khi ra ngoài.

+ Đến q trình rút bùn dư, sẽ được chuyển qua bể nén bùn, chuyển từ

bùn lỏng sang bùn lắng và giao cho công ty có khả năng xử lý bùn.

+ Cần có chuẩn vi sinh phù hợp với tiêu chuẩn, lượng vị sinh trong nhà

máy có được do q trình ni cấy.

+ SBR là hệ thống xử lý làm đầy và tháo bỏ bùn

hoạt tính. Sự làm thoáng và lắng/lọc được thực

hiện trong cả 2 hệ thống

+Tồn cảnh nhà máy xử lý+ Bùn thải là bước quan trọng khác trong SBR , ảnh

hưởng lớn đến hiệu suất. Bùn thải không bao

gồm 5 bước cơ bản trên bởi vì không có giai đoạn

đặt thời gian trong chu kỳ. Số lượng và tính thường

xuyên của bùn thải được xác đònh bởi yêu cầu

vận hành, như với hệ thống dòng liên tục thông

thường. Trong hệ thống SBR không có nhu cầu

tuần hoàn bùn. Bởi vì cả quá trình sục khí và lắng

xuất hiện trong cùng một bể, không có bùn mất

Trang 12BÁO CÁO THAM QUAN NHẬN THỨC+SV : TRẦN ĐỨC LƯƠNGtrong pha phản ứng, và không được tuần hoàn từ

bể lọc để duy trì lượng bùn trong bể làm thoángTham quan tại các bể

+ SBR có thể được thực hiện để đạt được sự ôxy

hóa Cacbon, kết hợp với sự khử Phốtpho và giảm

thiểu Nitơ. Sự giảm thiểu các thành phần trên có

thể đạt hoàn hảo, với việc sử thêm hoặc không

sử dụng thêm hóa chất bởi sự thay đổi hoạt động

của bể phản ứng. Phốtpho có thể được khử

bằng cách thêm vào chất đông tụ hay quá trình

sinh học mà không cần thêm vào chất đông tụ

+ Bùn cặn sẽ đượclấy từ bể SBR chuyển qua bểchứa bùn và qua máy ép bùn thành bánh

bùn. Bùn khô có thể được sử dụng để trồng

câyTrang 13BÁO CÁO THAM QUAN NHẬN THỨCSV : TRẦN ĐỨC LƯƠNGBể SBR của nhà máy

2. Hệ thống mới : xử lí liên tục+ Giống như xử lý bể SBR nhưng có thêm cơng đoạn xửu lý hóa lý bậc 1,bằng cách châm PAC ( tương tự phèn chua ) kết bông

+ Chuyển qua bể lắng hóa lý, nước trong sẽ chảy qua bể aerotank để xục

khí vào và xử lý những chất còn lại

+ Chuyển qua bể lắng trong bể lắng sẽ đưa ra được nước trong và bùn rồi

được chuyển qua bể đệm bằng các xử lý như: lọc tinh, lọc cát, lọc than

phải đạt loại A theo tiêu chuẩnTrang 14BÁO CÁO THAM QUAN NHẬN THỨCSV : TRẦN ĐỨC LƯƠNGBể lắng tại nhà máy xử lý

+ Giai đoạn xử lý cuối cùng là khử trùng, nước trong bể đệm sẽ được đưa

vào bể zic zắc để tăng đường đi và khử trùng bằng khí Clo phải đạt

chuẩn Ecoli trong phạm vi cho phép dưới 3000.

+ Thời gian lưu bùn khoảng 1 tuần

IV.NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG HỌC ĐƯỢC TẠI NHÀ MÁY

1. Nhận xét :

− Các nhà máy trong khu được quản lý tốt, khigặp sự cố bất thường, nhanh chóng tìm ra

được nguyên nhân.

Nhân viên được phân công nhiệm vụ rõ ràng.

− Nhân viên có tay nghề, kỷ luật cao, được

tập huấn và nắm vững các biện pháp giải

quyết các sự cố về vận hành và cháy nổ.

− Môi trường làm việc rất tốt: an toàn lao

động và phòng chống cháy nổ được chú

trọng.

Trang 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo kiểu tập trung bể SBR

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×