Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung, cấu trúc chương trình sách giáo khoa thực hiện ở khối lớp trong thời gian thực tập

Nội dung, cấu trúc chương trình sách giáo khoa thực hiện ở khối lớp trong thời gian thực tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM

49Khuất phục tên cướp biển50Bài thơ về tiểu đội xe khơng kính25Nghe – viết : Khuất phục tên cướp biển49Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?50Mở rộng vốn từ : Dũng cảm25Những chú bé khơng chết49Luyện tập tóm tắt tin tứcTập đọc

Chính tả25LT&C

Kể chuyệnT LV

50Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả

cây cối51Thắng biển52Ga-vrốt ngoài chiến lũy26Nghe – viết : Thắng biển51Luyện tập về câu kể Ai là gì?52Mở rộng vốn từ : Dũng cảm26Kể chuyện đã nghe, đã đọcTập đọc

Chính tả26LT&C

Kể chuyện51T LVLuyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả

cây cối52Luyện tập miêu tả cây cối53Dù sao trái đất vẫn quay!54Con sẻChính tả27Nhớ - viết : Bài thơ về đội xe khơng kínhLT&C53Câu khiến54Cách đặt câu khiến27

Tập đọcGSTT: Trần Thị Tuyết NgaGVHD: Nguyễn Thị Vân Hiền

Trang 20BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠMKể chuyện27Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia53Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết)54Trả bài văn miêu tả cây cốiTập đọc55Ơn tập tiết 1Chính tả28Ơn tập tiết 2LT&C55Ôn tập tiết 3Kể chuyện28Ôn tập tiết 4Tập đọc56Ôn tập tiết 5T LV55Ôn tập tiết 6LT&C56Kiểm tra giữa kì 2 (Kiểm tra đọc)T LV56Kiểm tra giữa kì 2 (Kiểm tra viết)57Đường đi Sa Pa58Trăng ơi … từ đâu đến?29Nghe – viết : Ai nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4 …?57Mở rộng vốn từ : Du lịch – Thám hiểm58Giữ phép lịch sự bày tỏ yêu cầu, đề nghị29Đôi cánh của Ngựa trắng57Luyện tập tóm tắt tin tức58Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật59Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất60Dòng sơng mặc áo30Nhớ - viết : Đường đi Sa PaT LV28Tập đọc

Chính tả29LT&C

Kể chuyện

T LV30

Tập đọc

Chính tả

GSTT: Trần Thị Tuyết NgaGVHD: Nguyễn Thị Vân Hiền

Trang 21BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM

59Mở rộng vốn từ : Du lịch – Thám hiểm (tt)60Câu cảm30Kể chuyện đã nghe, đã đọc59Luyện tập quan sát con vật60Điền vào giấy tờ in sẵn61Ăng-co Vát62Con chuồn chuồn nước31Nghe – viết : Nghe lời chim hót61Thêm trạng ngữ cho câu62Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu31Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia61Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật62Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vậtLT&C

Kể chuyện

T LVTập đọc

Chính tả31LT&C

Kể chuyện

T LVMơn: Tốn

5 tiết/tuần

Tuần2425MơnTiết116Luyện tập117Phép trừ phân số118Phép trừ phân số (tt)119Luyện tập120Luyện tập chung121Phép nhân phân sốGSTT: Trần Thị Tuyết NgaGVHD: Nguyễn Thị Vân Hiền

Trang 22BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM26272829122Luyện tập123Luyện tập (tt)124Tìm phân số của một số125Phép chia phân số126Luyện tập127Luyện tập (tt)128Luyện tập chung129Luyện tập chung (tt)130Luyện tập chung (tt)131Luyện tập chung (tt)132Kiểm tra định kì (giữa học kì 2133Hình thoi134Diện tích hình thoi135Luyện tập136Luyện tập chung137Giới thiệu tỉ số138Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó139Luyện tập140Luyện tập (tt)141Luyện tập chung142Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó143Luyện tậpGSTT: Trần Thị Tuyết NgaGVHD: Nguyễn Thị Vân Hiền

Trang 23BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM3031144Luyện tập (tt)145Luyện tập chung146Luyện tập chung (tt)147Tỉ lệ bản đồ148Ứng dụng tỉ lệ bản đồ149Ứng dụng tỉ lệ bản đồ (tt)150Thực hành151Thực hành (tt)152Ôn tập về số tự nhiên153Ôn tập về số tự nhiên (tt)154Ôn tập về số tự nhiên (tt)155Ôn tập về các phép tính với số tự nhiênMơn: Khoa học

2 tiết/tuần

Môn: Lịch sử & địa lý

2 tiết/tuần (LS : 1 tiết ; ĐL : 1 tiết)

Môn: Đạo đức

1 tiết/tuần

3. Những công việc đã làm và kết quả cụ thể

3.1. Lịch trình thực tập

Tuần

Tuần I

(22/02 –

26/02)Nội dung thực tập

-Tập trung sinh hoạt về nội dung thực tập.

Tìm hiểu về tình hình Giáo dục của nhà trường.

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, các hoạt động của nhà trường.

Nhận lớp thực tập, bước đầu làm quen với Giáo viên

hướng dẫn và học sinh.

- Giáo viên hướng dẫn cung cấp tài liệu, thời khóa biểu choGSTT: Trần Thị Tuyết NgaGVHD: Nguyễn Thị Vân Hiền

Trang 24BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠMGiáo sinh thực tập.

- Nhà trường tổ chức xem phim “Vòm tri thức”.

- Dự tiết mẫu của GVCN.

- Dự tiết mẫu của Giáo sinh ĐH Sài Gòn mơn Lịch sử bài:

“Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”.

- Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

- GVHD thống nhất cách làm việc với Giáo sinh thực tập.

- Tìm hiểu thực tế giảng dạy tại lớp thực tập.

- Dự tiết của giáo sinh ĐHSG mơn Tốn lớp 5 , bài: Phép

cộng số đo thời gian.

- Dự tiết giảng mẫu của GSTT Hồng Anh mơn Tiếng Việt

lớp 1 , bài: vần uân – uyên.

Tuần II

(29/02 –

04/03)- Dự tiết thực giảng của GSTT Sang mơn Khoa học , bài

“Nóng, lạnh và nhiệt độ”.

- Dự tiết của GS ĐHSG mơn Tốn lớp 4 , bài: Tìm phân số

của một số.

- Dự tiết của GS ĐHSG môn Luyện từ và câu lớp 5 , bài

“Ôn tập về dấu câu”.

-Soạn giáo án thực giảng môn Khoa học.-Giảng tập môn Khoa học.

- Giáo viên hướng dẫn Giáo sinh cách ghi lời nhận xét

trong vở học sinh theo thông tư 30.Tuần III

(07/03 –

11/03)- Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

-Thực giảng môn Khoa học, bài: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt.- Dự tiết thực giảng của GSTT Thanh Thúy , môn Luyện từ và

câu , bài : Mở rộng vốn từ : Dũng cảm.

-Cho HS làm bài Kiểm tra Tập làm văn.- Soạn giáo án thực giảng môn Tiếng Việt: phân môn Luyện

từ và câu.

-Giảng tập phân môn Luyện từ và câu.- Hỗ trợ Giáo viên ghi nhận xét vở và vở bài tập của học

sinh.

- Hướng dẫn HS làm thiệp tặng mẹ.

GSTT: Trần Thị Tuyết NgaGVHD: Nguyễn Thị Vân Hiền

Trang 25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung, cấu trúc chương trình sách giáo khoa thực hiện ở khối lớp trong thời gian thực tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×