Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự báo tình hình phát triển kinh tế thế giới.

Dự báo tình hình phát triển kinh tế thế giới.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lh SĐT 0353.764.719 để mua tài liệu bằng thẻ cào điện thoại!độ như tên bắn, 30 năm gần đây lượng kiến thức nhân loại có được về khoa

học kĩ thuật bằng tổng số kiến thức thu được trong 2000 năm trước đó .

-Sự gia tăng xu thế tồn cầu hố thúc đẩy mạnh hơn tiến trình tự do hố

thương mại, đầu tư, chuyển dịch lao động, tạo cho các quốc gia có cơ hội tận

dụng nguồn lực bên ngồi để phát huy, khai thác tốt hơn nguồn lực bên trong

cho tăng trưởng. Và chính những tác động của q trình tồn cầu hố, tính tuỳ

thuộc của các nền kinh tế ngày càng gia tăng, tạo ra các cơ chế hỗ trợ, tương

tác, hạn chế nguy cơ của sự bùng nổ các cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế

giới.

Trong quan hệ kinh tế quốc tế, gần đây đã hình thành các xu thế mới và

các xu thế này còn kéo dài và ảnh hưởng đến các nước trong tương lai không

xa. Các xu thế có thể kể đến như

-Sự đẩy mạnh một bước tự do hoá thương mại và đầu tư quốc tế theo xu

hướng khu vực hố mở và tồn cầu hoá.

-Xuất hiện ngày càng rõ nét xu hướng hội tụ trong và giữa các tổ chức

kinh tế khu vực.

-Xuất hiện xu hướng “ Châu Á hoá thế giới”. Nếu cách đây khơng lâu,

chúng ta mới chỉ nghe nói hay dự báo về một “kỷ nguyên Châu Á” tương lai.

Đến nay, vị thế của Châu Á đã thể hiện đậm nét ở sự gia tăng đột ngột các

hoạt động ngoại giao không chỉ giữa các nước trong khu vực mà còn giữa các

nước ngồi khu vực như các cường quốc Mỹ, Nhật, Pháp, Trung Quốc ...

Trong tương lai, bất chấp xu hướng phát triển chững lại, các nước khu vực

này vẫn tiếp tục giữ vững tăng trưởng cao nhất toàn cầu, các con rồng Châu Á

sẽ tạo ra 1/3 tổng sản lượng thế giới (theo Nghiên cứu kinh tế tháng 5 /1997)

3.Dự báo tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản

Ngày nay, khi đã bước sang thế kỉ XXI, mặc dù Nhật Bản vẫn còn là một

cường quốc kinh tế nhưng nhiều người cho rằng: một thực tế là Nhật Bản đã

và đang là một nước dễ bị tổn thương xét cả về kinh tế lẫn chính trị. Nguyên

52Lh SĐT 0353.764.719 để mua tài liệu bằng thẻ cào điện thoại!nhân là do sự gián đoạn của luồng lưu thông tài nguyên có trật tự và những

bất ổn trong nền kinh tế tồn cầu. Nhật Bản còn bị đe doạ bởi những yếu kém

trong nước về dân số, xã hội và chính trị. Tuy Nhật Bản vẫn là một nước giàu

có, năng động, mạnh về kinh tế nhưng về chính trị, Nhật Bản bị hạn chế bởi

sự phụ thuộc về an ninh vào một đồng minh hùng mạnh lại vừa là kình địch

về kinh tế, đó là Mỹ.

Sau một thập kỷ suy thoái, nền kinh tế Nhật Bản vào những năm cuối của

thế kỉ XX đang có dấu hiệu phục hồi và khơng ít người cho rằng, trong tương

lai, Nhật Bản sẽ có bước phát triển khả quan, tiếp tục khẳng định vai trò của

mình trong phát triển kinh tế của cả khu vực. Tuy vậy, bên cạnh những dự

đoán tốt đẹp về tương lai của Nhật Bản cũng có ý kiến cho rằng một vài thập

niên đầu của thế kỉ mới sẽ là thời kì mất mát lớn nhất đối với Nhật Bản. Để có

những đánh giá chính xác nhất về tình hình phát triển của Nhật trong thời gian

tới, chúng ta hãy xem xét qua các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến nền

kinh tế, cả tích cực cũng như tiêu cực.

Các yếu tố khách quan có tác động tới nền kinh tế Nhật Bản có thể kể đến

như sự phát triển của khoa học công nghệ, xu hướng khu vực hố tồn cầu

hố, xu hướng hồ dịu và hợp tác giữa các quốc gia cũng như tốc độ phát

triển kinh tế thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật mà ngày

nay là khoa học công nghệ chắc chắn sẽ làm biến đổi nhanh chóng cơ cấu

kinh tế thế giới cũng như bản thân mỗi nền kinh tế. Nhật Bản có thể tận dụng

thị trường bên ngoài mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và nhập khẩu

nguyên nhiên vật liệu cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Nhật Bản vốn

là một nước có ưu thế về cơng nghệ ứng dụng nên trong thời gian tới, khi mà

cạnh tranh ngày càng gay gắt thì Nhật Bản có nhiều lợi thế hơn. Trong những

năm qua, do quá chú trọng đến phát triển công nghệ, không quan tâm đúng

mức đến vấn đề bảo vệ môi trường nên hiện nay Nhật phải đối mặt với việc

giải quyết tình trạng ơ nhiễm mơi trường trầm trọng. Trong tương lai, khi mà

xu hướng hoà dịu và hợp tác trở nên rõ ràng hơn, Nhật Bản có thể nhận được

53Lh SĐT 0353.764.719 để mua tài liệu bằng thẻ cào điện thoại!sự hợp tác của các nước để giải quyết vấn đề này. Bên cạnh một số thuận lợi,

Nhật Bản gặp phải khơng ít khó khăn do những xu hướng này tạo ra. Sự gia

tăng xu hướng toàn cầu hoá thúc đẩy cạnh tranh mạnh mẽ hơn, tạo áp lực cho

một số ngành kinh tế của Nhật Bản còn dựa vào bảo hộ cao trong nước nhất là

lĩnh vực nông nghiệp. Do sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin làm

thay đổi phong cách quản lý trong các doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra đối với

các doanh nghiệp Nhật Bản là phải thay đổi phương thức quản lý truyền thống

( xem trọng kinh nghiệm ) cho phù hợp với tính năng động nhạy bén của thị

trường trong thời gian tới. Ngoài ra, do tốc độ phát triển của kinh tế thế giới

trong những thập niên đầu thế kỷ XXI sẽ không cao làm ảnh hưởng đến nhịp

độ phục hồi của Nhật Bản sau một thời gian dài suy thoái.

Các yếu tố bên trong nền kinh tế Nhật Bản có ảnh hưởng tích cực đến q

trình phát triển kinh tế có thể kể đến như mức tiêu dùng trong nước sẽ tăng

cao trong thời gian tới. Nguyên nhân là do Nhật Bản đang chuyển từ tăng

trưởng dựa vào nhu cầu bên ngoài sang dựa vào nhu cầu trong nước. Do sự

phát triển của nền kinh tế tri thức, đời sống ngày một nâng cao nên nhu cầu

tiêu dùng cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực giải trí, du lịch, văn hố...sẽ tăng

nhanh. Điều này kích thích sự phát triển các ngành dịch vụ, ngành đại diện

cho xu thế phát triển của khoa học công nghệ. Vấn đề già hoá dân số trong vài

thập kỉ trở lại đây là một trong những vấn đề nan giải, đáng quan tâm nhất

trong sự phát triển của Nhật Bản. Già hoá dân số sẽ làm thay đổi cơ cấu và

chất lượng lao động. Điều này gây khó khăn cho việc phát triển các ngành

kinh tế kĩ thuật mới. Số người cao tuổi ngồi kinh nghiệm vốn có thì việc đào

tạo và tiếp thu tri thức mới bị hạn chế, làm giảm tính năng động, sáng tạo

trong hoạt động sản xuất. Điều này còn ảnh hưởng đến việc chuyển dịch cơ

cấu ngành kinh tế cho phù hợp với nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của người

cao tuổi. Do sự phát triển mạnh của nền kinh tế đã đưa Nhật Bản từ chỗ phụ

thuộc sang thành đối tác cạnh tranh chủ yếu của Mỹ và các nước tư bản khác.

Vì vậy cuối thập kỉ 70 và đầu thập kỉ 80 trở lại đây,các nước này đã điều

54Lh SĐT 0353.764.719 để mua tài liệu bằng thẻ cào điện thoại!chỉnh chính sách làm hạn chế các dòng chảy cơng nghệ vào Nhật Bản. Do đó,

Nhật Bản phải có những chính sách mới trong phát triển công nghệ, từ chú

trọng nhập khẩu sang nghiên cứu phát triển nhằm tạo lập những cơ sở sáng

chế mới để từng bước tự chủ trong công nghệ sản xuất. Yêu cầu đặt ra đối với

Nhật Bản là phải cải cách hệ thống giáo dục đào tạo. Nếu trước đây, trong hệ

thống đào tạo chỉ nhằm tạo ra những con người chun mơn hố đơn điệu thì

hệ thống đào tạo mới phải tạo ra những con người không chỉ biết vâng lời mà

còn phải phát huy khả năng làm việc độc lập sáng tạo. Hiện nay nhịp độ

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Nhật Bản tỏ ra chậm chạp hơn so với Mỹ và

các quốc gia tư bản khác. Nếu quá trình chuyển đổi này diễn ra chậm sẽ làm

cho tình hình tài chính thêm khó khăn, thâm hụt ngân sách thêm trầm trọng,

nợ dài hạn của chính phủ sẽ tăng nhanh chóng và khả năng về một cuộc

khủng hoảng mới khơng phải là xa vời.

4.Dự báo tình hình phát triển kinh tế-thương mại Việt Nam

Vài năm trở lại đây, trong khi các nước trong khu vực khắc phục hậu quả

suy thoái kinh tế và tốc độ tăng trưởng đang nhích dần lên thì Việt Nam vẫn

đạt mức tăng trưởng khá, các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội đạt được đều khả

quan. Năm qua, tốc độ tăng trưởng đạt 6,7%, vượt mức kế hoạch đề ra trước

đó 5,5%-6% và cao hơn mức của năm 1999 ( 4,8% ). Giá trị sản xuất công

nghiệp tăng 15,5% ( kế hoạch 10,5- 11% ). Trong nông nghiệp tuy bị thiên tai

nặng nề nhưng vẫn tăng 4,9%. Về hoạt động xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất

nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu tăng mạnh, cà phê tăng 65,4%, chè 36%,

cao su 18,3%, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới.

Mặc dù vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn chỉ là đang phát triển và còn kém xa

các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đối với nền cơng nghiệp của Việt Nam, khó khăn nằm cả ở đầu vào lẫn đầu

ra. Khó khăn lớn nhất ở đầu vào của sản xuất công nghiệp là thiếu vốn, bao

gồm cả vốn lưu động để sản xuất và vốn đầu tư đổi mới thiết bị kỹ thuật. Khó55Lh SĐT 0353.764.719 để mua tài liệu bằng thẻ cào điện thoại!khăn ở đầu ra của sản xuất công nghiệp là thị trường và giá cả tiêu thụ sản

phẩm, sản phẩm của Việt Nam chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường vì sức

cạnh tranh thấp, giá cả hàng hoá lại cao. Trong những năm tới, chúng ta tiếp

tục thực hiện chính sách mở cửa, thực hiện công cuộc cải cách đất nước theo

hướng cơng nghiệp hố-hiện đại hố nền kinh tế. Một vài năm tới, khi Việt

Nam thực hiện chương trình cắt giảm thuế quan (CEPT) chắc chắn sẽ là một

sự kiện lớn có ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VIỆT NAM

-NHẬT BẢN

1.Về viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Việt Nam.

Là một nước đang phát triển trong giai đoạn đầu của cơng nghiệp hố, Việt

Nam cần có nhiều nguồn lực làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế xã

hội.ODA, đặc biệt là ODA từ Nhật Bản có vai trò quan trọng trong việc tạo ra

những cơ sở đó.

Nguồn vốn ODA như một chiếc cầu nối để mở rộng các quan hệ song

phương về đầu tư, thương mại cùng những thay đổi trong chính sách ODA

của Nhật Bản, chính phủ Việt Nam vẫn chủ trương tiếp tục tận dụng nguồn

vốn ODA từ Nhật Bản.Trong tình hình hiện nay, do những khó khăn, hạn chế

của bản thân kinh tế trong nước dẫn đến tình trạng nguồn vốn ODA chưa

được sử dụng hiệu quả, hơn nữa do tình hình cung cấp ODA của Nhật Bản

đang dần bị thu hẹp về qui mơ nên vấn đề đặt ra đối với chính phủ Việt Nam

là phải làm sao nâng cao hiệu quả sử dụng vốn này, tránh tình trạng sử dụng

tuỳ tiện, khơng tính đến hậu quả và để lại gánh nặng cho nền kinh tế.

Một định hướng quan trọng khác cần phải chú ý, đó là mục tiêu sử dụng

vốn ODA nói chung, và vốn ODA của Nhật Bản nói riêng. Rút kinh nghiệm

từ bài học của những nước đang phát triển trong khu vực, không nên quá

thiên về mục tiêu trước mắt mà xem nhẹ những vấn đề xã hội mang tính chất

lâu dài như vấn đề dân số, ơ nhiễm mơi trường, vấn đề bất bình đẳng về thu56Lh SĐT 0353.764.719 để mua tài liệu bằng thẻ cào điện thoại!nhập... Những vấn đề này có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân mặt khác

rất khó giải quyết nếu thiếu vốn, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật.

Như vậy với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển bền vững,

trong những năm, tới chính phủ Việt Nam cần dung hoà các hướng đầu tư của

nguồn vốn ODA: vừa vào lĩnh vực kinh tế ,vừa vào lĩnh vực xã hội (giáo dục,

y tế...). Đó chính là phương hướng chủ đạo trong việc tiếp nhận viện trợ phát

triển chính thức của Việt Nam trong những năm tới.

2. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản tại Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn FDI nói chung và của Nhật

Bản nói riêng, chính phủ Việt Nam vẫn chủ trương tích cực thu hút bằng

nhiều biện pháp. Bên cạnh đó, yếu tố khoa học cơng nghệ mà FDI mang lại

cho Việt Nam trong những năm qua chưa thực sự như mong muốn. Vì vậy

trong những năm tới, việc chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư trực

tiếp nước ngồi sẽ được khuyến khích mạnh mẽ hơn.

Ngồi ra, một trong những chính sách lâu dài của Việt Nam là đẩy mạnh

xuất khẩu, mà trong lĩnh vực này, các liên doanh hoặc các công ty 100% vốn

nước ngồi rất có tiềm năng. Hiện nay, Việt Nam đã phát triển những khu chế

xuất chính là một biện pháp quan trọng để khuyến khích xuất khẩu từ các

doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngơài. Trong thời gian tới, các khu

chế xuất này sẽ ngày càng được phát triển với qui mô lớn hơn, nhiều điều

kiện ưu đãi hơn, trở thành những cửa ngõ chính thu hút FDI của Nhật Bản và

các nước khác.

Về mặt cơ cấu đầu tư, phương hướng trong những năm tới là đẩy mạnh thu

hút vốn FDI vào các nghành mũi nhọn, đồng thời cũng là thế mạnh của Nhật

Bản , như ngành dệt, ngành chế tạo ô tô, xe máy... Hiện nay, tuy đã có những

bước tiến đáng kể, nhưng ngành công nghiệp điện tử vẫn chưa phát triển

tương xứng với tiềm năng của hai nước. Trong lĩnh vực này mới chỉ có một số

ít dự án đầu tư vào điện tử dân dụng còn điện tử cơng nghiệp với các sản57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự báo tình hình phát triển kinh tế thế giới.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×