1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra bài cũ (không)

Kiểm tra bài cũ (không)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014- Cá nhân đọc nội dung bảng, ghi nhớ

kiến thức.

- Trao đổi nhóm, lựa chọn câu trả lời.

- Hồn thành bảng. u cầu:

+ Xác định được các ngành

+ Nêu cầu tạo từ đơn giản đến phức tạp

dần.

- Đại diện nhóm lên ghi kết quả vào

bảng 1, nhóm khác theo dõi, bổ sung.

- Yêu cầu HS quan sát nội dung bảng

kiến thức chuẩn.Tên ĐV

TrùngNgànhHơ hấpĐộng vật ChưaTuần hồnThần kinhSinh dụcChưa cóChưa phân hốChưa phân hốChưa cóHình mạng lướiTuyến sinh dụcbiếnngunphânhìnhsinhhốRuộtChưakhoangphânkhơng có ốnghốdẫnThuỷ

tức

Giun đấtGiun đốt DaTim đơn giản, Hình chuỗi hạch Tuyến sinh dục

tuần hồn kíncó ống dẫnChâuChânHệ ống Tim đơn giản, hệ ChuỗichấukhớpkhíCá chép Động vật Mangtuần hoàn hởhạch, Tuyến sinh dụchạch não lớncó ống dẫnTim có 1 tâm Hình ống, bán Tuyến sinh dụcnhĩ, 1 tâm thất, cầunãonhỏ, có ống dẫnxươngtuần hồn kín, tiểunãohìnhsốngmáu đỏ tươi đi khối trơnGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch238Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014ni cơ thể.

Động vật DaẾch

đồng

trưởng

thànhThằn

lằn

bongvà Tim có 2 tâm Hình ống, bán Tuyến sinh dụcphổinhĩ, 1 tâm thất, cầunãonhỏ, có ống dẫnxươnghệ tuần hồn kín, tiểu não nhỏ hẹpsốngmáu pha ni cơ

thểĐộng vật PhổiTim có 2 tâm Hình ống, bán Tuyến sinh dụcnhĩ, 1 tâm thất có cầunãonhỏ, có ống dẫnxươngvách ngăn hụt, tiểunãophátsốnghệ tuần hồn kín, triển hơn ếch.

máu pha ít ni

cơ thểĐộng vật Phổi và Tim có 2 tâm nhĩ Hình ống, bán Tuyến sinh dục

Chim

bồ câutúi khívà 2 tâm thất, cầu não lớn, tiểu có ống dẫnxươngtuần hồn kín, não lớn có 2sốngmáu đỏ tươi ni mấu bên nhỏ.

cơ thể.

PhổiTim có 2 tâm nhĩ Hình ống, bán Tuyến sinh dục

và 2 tâm thất, cầu não lớn, vỏ có ống dẫnThỏtuần hồn kín, chất xám, khe,

máu đỏ tươi ni rãnh, tiểu não có

cơ thể.2 mấu bên lớn.Hoạt động 2: Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể

Mục tiêu: HS chỉ ra được sự phân hoá và chuyên hoá của các hệ cơ quan.

Hoạt động của GV và HSNội dung kiến thức trọng tâm- GV yêu cầu HS quan sát lại nội dung + Hệ hô hấp từ chưa phân hóa trao đổi qua

bảng và trả lời câu hỏi:tồn bộ da  mang đơn giản  mang  da và? Sự phức tạp hố các hệ cơ quan hơ phổi  phổiGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch239Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục + Hệ tuần hồn: chưa có tim  tim chưa có

được thể hiện như thế nào qua các ngăn  tim có 2 ngăn  3 ngăn  tim 4 ngăn

lớp động vật đã học?+ Hệ thần kinh từ chưa phân hoá  đến thần- Cá nhân theo dõi thông tin ở bảng, kinh mạng lưới  chuỗi hạch đơn giản 

ghi nhơ kiến thức (lưu ý: theo hàng

chuỗi hạch phân hoá (não, hầu, bụng…) 

dọc từng hệ cơ quan).

hình ống phân hố não, tuỷ sống.

- Trao đổi nhóm.

+ Hệ sinh dục: chưa phân hố  tuyến sinh

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác dục khơng có ống dẫn  tuyến sinh dục có

nhận xét, bổ sung.ống dẫn.- HS có thể dựa vào sự hồn chỉnh của

hệ thần kinh liên quan đến tập tính

phức tạp để trả lời.

- GV ghi tóm tắt ý kiến của các nhóm

và phần bổ sung lên bảng.

- GV nhận xét đánh giá và yêu cầu HS

rút ra kết luận về sự phức tạp hoá tổ

chức cơ thể.Kết luận

- Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể của các

lớp động vật thể hiện ở sự phân hoá về cấu

tạo và chuyên hoá về chức năng.

+ Các cơ quan hoạt động cơ hiệu quả hơn.? Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể ở + Giúp cơ thể thích nghi với mơi trường

sống.

động vật có ý nghĩa gì?

4. Củng cố

- GV củng cố nội dung bài : Yêu cầu HS nhắc lại nội dung như bảng SGK.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Kẻ bảng 1, 2 vào vở.

IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠYGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch240Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ngày soạn: 26/03/2014

Ngày giảng: 28/03/2014TIẾT 58TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢNI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS nêu được sự tiến hóa các hình thức sinh sản ở động vật từ đơn giản đến

phức tạp. thấy được sự hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng hoạt động nhóm

3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, u thích mơn học, ý thức bảo vệ động vật đặc biệt

trong mùa sinh sản

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Tranh sinh sản vơ tính ở trùng roi, thủy tức

- Tranh về sự chăm sóc trứng và con

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu hình thức sinh sản vơ tính

Mục tiêu: Học sinh nêu được khái niệm sinh sản vơ tính, các hình thức sinh sản vơ

tính ở động vật.

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch241Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014Hoạt động của GV và HSNội dung kiến thức trọng tâm- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời I. Hình thức sinh sản vơ tính

câu hỏi:

+Thếnàosinhsảntính?+ Có những hình thức sinh sản vơ tính?

- Cá nhân tự đọc tóm tăt trong SGKtr.179

trả lời câu hỏi:

- GV treo tranh 1 số hình thức sinh sản vơ

tính ở động vật khơng xương sống

+ Hãy phân tích các cách sinh sản ở thủy

tức và trùng roi? (Trùng amíp, trùng giày)

+ Tìm một số động vật khác có kiểu sinh - Sinh sản vơ tính khơng có sự kết hợp

sản giống như trùng roi?TB sinh dục đực và cái- GV yêu cầu HS rút ra kết luận.- Hình thức sinh sản:

+ Phân đơi cơ thể

+ Sinh sản sinh dưỡng: Mọc chồi và

tái sinhHoạt động 2: Tìm hiểu hình thức sinh sản hữu tính

Mục tiêu: Học sinh nêu được khái niệm sinh sản hữu tínhvà sự hồn chỉnh các hình

thức sinh sản hữu tính thông qua các lớp động vật.

Hoạt động của GV và HSNội dung kiến thức trọng

tâm- GV yêu cầu HS đọc SGK tr.179 trả lời câu hỏi:II. Hình thức sinh sản+ Thế nào là sinh sản hữu tính?hữu tính+ So sánh sinh sản vơ tính với sinh sản hữu tính 1. Sinh sản hữu tính

( bằng cách hồn thành bảng 1)

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch- Là hình thức sinh sản có

242Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014- GV kẻ bảng để HS so sánh.sự kết hợp giữa TB sinh- Đại diện các nhóm lên ghi kết quả vào bảngdục đực và cái tạo thành

hợp tử- Nhóm khác nhận xét bổ sung

- Từ nội dung bảng so sánh này hãy rút ra nhận xét

gì?

+ Em hãy kể tên một số ĐVKXS và ĐVCXS sinh

sản hữu tính mà em biết?

- GV phân tích …

- GV yêu cầu trả lời câu hỏi

+ Hãy cho biết giun đất, giun đũa cơ thể nào là

lưỡng tính, phân tính và có hình thức thụ tinh ngoài

hoặc thụ tinh trong ?

- GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận hình thức sinh

sản hữu tính và sinh sản hữu tính.

+ Hình thức sinh sản hữu tính hồn thiện dần

qua các lớp ĐV được thể hiện như thế nào?

- GV tổng kết ý kiến của các nhóm thơng báo đó là

những đặc điểm thể hiện sự hồn thiện hình thức

sinh sản hữu tính

- GV u cầu các nhóm hồn thành bảng SGKtr.80

- GV kẻ sẵn bảng này treo để HS chữa

- GV cho HS theo dõi bảng kiến thức chuẩn

- Dựa vào bảng trên trao đổi nhóm trả lời câu hỏi:+ Thụ tinh trong ưu việt hơn thụ tinh ngồi như 2. Sự tiến hóa hình thức

thế nào?

sinh sản hữu tính.

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch243Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014+ Sự đẻ con ưu việt hơn so với đẻ trứng như thế

nào?- Sự hồn chỉnh các hình+ Tại sao sự phát triển trực tiếp lại tiến hóa hơn so thức sinh sản thể hiện :

với sự phát triển gián tiếp?+ Thụ tinh ngồi → thụ tinh+ Tại sao hình thức thai sinh lại tiến bộ nhất trong

trong giới động vật?+ Đẻ nhiều trứng→ đẻ ít- GV ghi tóm tắt ý kiến của các nhóm để các nhóm trứng→đẻ con.

khác theo dõi+ Phơi phát triển có biến- GV thơng báo đáp án đúng yêu cầu HS rút ra kết thái → phát triển trực tiếp

luận: sự hồn chỉnh các hình thức sinh sảnkhơng có nhau thai→phát

triển trực tiếp có nhau thai

+ Con non không được nuôi

dưỡng→được nuôi dưỡng

bằng sữa mẹ→được học tập

thích nghi với cuộc sống.4. Củng cố:

- GV nhắc lại nội dung chính của bài

5. Hướng dẫn học bài ở nhà:

- Học bài cũ và trả lời câu hỏi SGK

- Đọc mục " Em có biết"

- Ơn tập đặc điểm chung các ngành động vật đã học

IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch244Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014...............................................................................................................................................Ngày soạn: 01/04/2014

Ngày giảng: 03/04/2014TIẾT 59CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS nêu được bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa các nhóm động vật

là các di tích hóa thạch. HS đọc được vị trí quan hệ họ hàng của các nhóm động vật trên

cây phát sinh động vậtGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch245Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 20142. Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát so sánh, kĩ năng hoạt động nhóm

3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, u thích mơn học, ý thức bảo vệ động vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Tranh sơ đồ H56.1 SGK

- Tranh cây phát sinh giới động vật

- Ôn lại kiến thức đã học về đặc điểm chung các ngành động vật

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật

Mục tiêu: HS thấy được di tích hóa thạch là bằng chứng về mối quan hệ giữa các

nhóm động vật.

Hoạt động của GV và HSNội dung kiến thức trọng tâm- GV yêu cầu HS quan sát hình182 SGK trảI. Bằng chứng về mối quan hệlời câu hỏigiữa các nhóm động vật+ Làm thế nào để biết các nhóm động vật có

mối quan hệ với nhau? (Di tích hóa thạch cho

biết quan hệ các nhóm động vật)- Di tích hóa thạch của các động vật+ Đánh dấu đặc điểm của lưỡng cư cổ với cá cổ có nhiều đặc điểm giống động vật

vây chân cổ và đặc điểm của lưỡng cư cổ hiện nay

giống lưỡng cư ngày nay? (Lưỡng cư cổ, cá

vây chân cổ có vảy, vây đi, nắp mang)- Những lồi động vật mới được hình

thành có đặc điểm giống tổ tiên của+ Đánh dấu đặc điểm của chim cổ giống bòchúngsát và chim ngày nay? (có 4 chi, 5 ngón. Chim

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch246Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014cổ giống BS: có răng, có vuốt, đi dài có

nhiều đốt. Chim cổ giống chim ngày nay: có

cánh, lơng vũ)

+ Những đặc điểm giống và khác nhau đó

nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa

các nhóm động vật ?( nguồn gốc động vật)

- Đại diện nhóm trình bày kết quả

- GV ghi tóm tắt ý kiến của nhóm lên bảng

- GV nhận xét và thơng báo ý kiến đúng của

nhóm

- GV cho HS rút ra kết luậnHoạt động 2: Cây phát sinh giới động vật

Mục tiêu: Nêu được vị trí của các ngành động vật và mối quan hệ họ hang của các ngành

động vật.

Hoạt động của GV và HSNội dung kiến thức trọng tâm- GV giảng: những cơ thể có tổ chức càngII. Cây phát sinh giới động vậtgiống nhau phản ánh mối quan hệ nguồn gốc

càng gần nhau

- GV yêu cầu quan sát hình H56.3 tr.183

đọc SGK trao đổi nhóm trả lời câu hỏi :

+ Cây phát sinh giới động vật biểu thị điều gì?

(mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm)

+ Tại sao khi quan sát cây phát sinh lại biết

được số lượng lồi của nhóm động vật nào

đó? (Kích thước trên cây lớn thì số lồi đơng)

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch247Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014+ Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với- Cây phát sinh giới động vật phảnngành nào? (ngành thân mềm)ánh mối quan hệ họ hàng giữa các+ Chim và thú có quan hệ với nhóm nào?lồi sinh vật.- Cá nhân tự đọc thơng tin SGK và quan sát thảo luận nhóm. Đại diện nhóm trình bày đáp

án của nhóm mình.

- HS nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung

- GV ghi tóm tắt phần trả lời của nhóm lên

bảng

- GV hỏi: Vì sao lựa chọn các đặc điểm đó ?

- GV yêu cầu HS rút ra kết luận

- GV giảng giải: Khi 1 nhóm ĐV mới xuất

hiện chúng phát sinh biến dị cho phù hợp với

mơi trường & dần dần thích nghi, ngày nay di

khí hậu ổn định nên mỗi lồi tồn tại thích nghi

mơi trường.

- GV y/c hs rút ra kết luận:

4. Củng cố:

- GV dùng tranh cây phát sinh động vật → yêu cầu HS trình bày mối quan hệ họ

hàng giữa các nhóm động vật

5. Hướng dẫn học bài ở nhà:

- Học bài trả lời câu hỏi SGK

- Đọc mục " Em có biết"

- HS kẻ phiếu học " Sự thích nghi của ĐV ở mơi trường đới lạnh và hoang mạc đới

nóng vào vở bài tậpGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch248Trường THCS HưngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ (không)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×