1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra 15 phút.

Kiểm tra 15 phút.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 2018- Gọi nhiều nhóm.

- GV ghi ý kiến bổ sung lên bảng để HS

nhận xét.3. Sinh sản:(Nếu ý kiến chưa đúng, GV gợi ý để HS - Sán lá gan lưỡng tính, cơ quan sinh dục

nhận biết kiến thức).

phát triễn.

- CHo HS theo dõi phiếu chuẩn kiến thức.

Phiếu học tập: Tìm hiểu sán lơng và sán lá ganĐặc điểmCấu tạo

MắtCơ quan tiêuThích nghi2 - Nhánh ruộtmắtở - Chưa có lơng bơi xung - Đẻ kén có lội tự do trong

quanh cơ thể chứa trứng

nước

hậu mơnđầu-Bơinhờ - Lưỡng tínhTiêu- Nhánh ruột - Cơ quan di - Lưỡng tínhgiảmphát triểnchuểntiêu -- Chưa có lỗ giảm

Sán láSinh sảnhốĐại diện

Sán lơngDi chuyểnhậu mơn.gan- Kí sinhquan - Bám chặt vàosinh dục phát gan, mật- Giác bám triển

phát triển.-Đẻ- Thành cơ trứng

thể- Lối sống bơinăng-Luồnláchnhiều trong mơi trường

kí sinh.khả

chungiãn.- GV u cầu HS nhắc lại:

? Sán lơng thích nghi với đời sống bơi lội

trong nước như thếnào?48Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 2018? Sán lá gan thich nghi với đời sống kí

sinh trong gan mật như thế nào?

Hoạt động 2: Tìm hiểu vòng đời của sán lá gan

Hoạt động của GV và HSNội dung- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan

sát hình 11.2 trang 42, thảo luận nhóm và

hồn thành bài tập mục : Vòng đời sán lá

gan ảnh hưởng như thế nào nếu trong thiên

nhiên xảy ra tình huống sau:

+ Trứng sán khơng gặp nước.

+ Ấu trùng nở khơng gặp cơ thể ốc thích

hợp? (Không nở được thành ấu trùng)

+ Ốc chứa ấu trùng bị động vật khác ăn - Trâu bò → trứng→ ấu trùng→ốc→ấu

mất? (ấu trùng sẽ chết)

+ Kén bám vào rau bèo nhưng trâu bòtrùng có đi→mơi trường nước →kết kén

→bám vào cây rau bèo.không ăn phải? (Kén hỏng và không nở

thành sán được)

- Viết sơ đồ biểu diễn vòng đời của sán lá

gan.

? Sán lá gan thích nghi với sự phát tán

nòi giống như thế nào?

? Muốn tiêu diệt sán lá gan ta phải làm

gì?

- GV gọi các nhóm lên chữa bài.

- GV lưu ý vì có nhiều nội dung thảo luận

nên GV cần ghi tóm tắt ý kiến và phần bổ49Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 2018sung của HS.

- Sau khi chữa bài, GV thông báo ý kiến

đúng, nếu chưa rõ, GV giải thích thêm.

- Cho HS liên hệ thực tế và có biện pháp đề

phòng cụ thể.

- GV gọi 1, 2 HS lên trình bày.

4. Củng cố

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK.

5. Hướng dẫn về nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Tìm hiểu các bệnh do sán gây nên ở người và động vật.

- Kẻ bảng trang 45 vào vở.Ngày soạn: 08/10/2017

Ngày giảng: 14/10/2017

TIẾT 12MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸPI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS nắm được hình dạng, vòng đời của một số giun dẹp kí sinh.50Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 2018- HS thông qua các đại diện của ngành giun dẹp nêu được những đặc điểm chung của

giun dẹp.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, thu thập kiến thức.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể và mơi trường.

II. ĐƠ DÙNG DẠY HỌC

- Chuẩn bị tranh một số giun dẹp kí sinh.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của sán lá gan ?

- Vòng đời của sán lá gan?

3. Bài mới

Sán lá gan sống kí sinh có đặc điểm nào khác với sán lông sống tự do? Hôm nay

chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp một số giun dẹp kí sinh.

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số giun dẹp khác

Mục tiêu: Nêu một số đặc điểm của giun dẹp kí sinh và biện pháp phòng chống.

Hoạt động của GV và HSNội dung- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, quan

sát hình 12.1; 12.2; 12.3, thảo luận nhóm và

trả lời câu hỏi:

? Kể tên một số giun dẹp kí sinh?51Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 2018? Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào

trong cơ thể người và động vật? Vì sao?

(Bộ phận kí sinh chủ yếu là: máu, ruột,gan,

cơ. Vì những cơ quan này có nhiều chất

dinh dưỡng)

- Để phòng giun dẹp kí sinh cần phải ăn

uống giữ vệ sinh như thế nào cho người - Một số sán kí sinh:

và gia súc? (Giữ vệ sinh ăn uống cho người + Sán lá máu trong máu người.

và động vật, vệ sinh môi trường)

+ Sán bã trầu trong ruột lợn

- GV cho các nhóm phát biểu ý kiến.

+ Sán dây trong ruột người và cơ ở trâu,

- GV cho HS đọc mục “Em có biết” cuối bò, lợn.

bài và trả lời câu hỏi:

? Sán kí sinh gây tác hại như thế nào?

( Sán kí sinh lấy chất dinh dưỡng của vật

chủ,làm cho vật chủ gầy yếu)? Em sẽ làm

gì để giúp mọi người tránh nhiễm giun

sán? (Tuyên truyền vệ sinh, an tồn thực

phẩm, khơng ăn thịt lợn, bò gạo)

- GV cho SH tự rút ra kết luận.

- GV giới thiệu thêm một số sán kí sinh:

sán lá song chủ, sán mép, sán chó.

Một số đặc điểm của đại diện giun dẹp

TTĐại diện

Đặc điểm so sánhSán lôngSán lá ganSán dây (kí(Sống tự do)(Kí sinh)sinh)++++1Cơ thể dẹp và đối xứng 2 bên+2Mắt và lông bơi phát triển+3Phân biệt đầu đuôi lưng bụng+52Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 20184Mắt và lông bơi tiêu giảm++5Giác bám phát triển++6Ruột phân nhánh chưa có hậu mơn++7Cơ quan sinh dục phát triển++8Phát triển qua các giai đoạn ấu trùng+++4. Củng cốNgày soạn: 15/10/2017

Ngày giảng: 20/10/2017NGÀNH GIUN TRÒN

TIẾT 13GIUN ĐŨAI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS nắm được đặc điểm cơ bản về cấu tạo di chuyển và dinh dưỡng, sinh sản của giun

đũa thích nghi với đời sống kí sinh.

- HS nắm được những tác hại của giun đũa và cách phòng tránh.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.

53Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 2018- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và mơi trường.

II. ĐƠ DÙNG DẠY HỌC

- Chuẩn bị tranh

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

-Trình bày đặc điểm cấu tạo của sán dây thích nghi với lối sống kí sinh .

- Sán lá gan, sán lá máu, sán dây xâm nhập vào cơ thể vật chủ qua các con đường nào?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Cấu tạo, dinh dưỡng, di chuyển của giun đũa

Mục tiêu: Nêu được đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng và di chuyển của giun đũa.

Hoạt động của GV và HSNội dung- GV yêu cầu HS đọc thơng tin trong SGK,

quan sát hình 13.1; 13.2 trang 47, thảo luận - Cấu tạo:

nhóm và trả lời câu hỏi:

+ Hình trụ dài 25 cm.

+ Thành cơ thể: biểu bì cơ dọc phát triển.

- Giun đũa thường sống ở đâu?+ Chưa có khoang cơ thể chính thức.

+ Ống tiêu hố thẳng: có lỗ hậu mơn.

+ Tuyến sinh dục dài cuộn khúc.- Trình bày cấu tạo của giun đũa?+ Lớp cuticun có tác dụng làm căng cơ

thể, tránh dịch tiêu hoá.? Giun cái dài và mập hơn giun đực có ý - Di chuyển: hạn chế.

54Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 2018nghĩa sinh học gì?+ Cơ thể cong duỗi giúp giun chui rúc.? Nếu giun đũa thiếu vỏ cuticun thì - Dinh dưỡng: hút chất dinh dưỡng nhanh

chúng sẽ như thế nào?và nhiều.? Ruột thẳng ở giun đũa liên quan gì tới

tốc độ tiêu hố? khác với giun dẹp đặc

điểm nào? Tại sao?

? Giun đũa di chuyển bằng cách nào? Nhờ

đặc điểm nào mà giun đũa chui vào ống

mật? hậu quả gây ra như thế nào đối với

con người?

- GV lưu ý vì câu hỏi thảo luận dài nên cần

để HS trả lời hết sau đó mới gọi HS khác

bổ sung.

- GV nên giảng giả về tốc độ tiêu hoá

nhanh do thức ăn chủ yếu là chất dinh

dưỡng và thức ăn đi một chiều.

Câu hỏi (*) nhờ đặc điểm cấu tạo của cơ

thể là đầu thuôn nhọn, cơ dọc phát triển 

chui rúc.

- GV yêu cầu HS rút ra kết luận về cấu tạo,

dinh dưỡng và di chuyển của giun đũa.

- Cho HS nhắc lại kết luận.

Hoạt động 2: Sinh sản của giun đũa

Mục tiêu: HS nắm được vòng đời của giun đũa và biện pháp phòng tránh.

Hoạt động của GV và HSNội dung- Yêu cầu HS đọc mục I trong SGK trang

48 và trả lời câu hỏi:

55Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 2018? Nêu cấu tạo cơ quan sinh dục ở giun đũa? 2. Sinh sản:

- Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình 13.3 a. Cấu tạo.

và 13.4, trả lời câu hỏi:+Cơ quan sinh dục dạng ống dài.? Trình bày vòng đời của giun đũa bằng sơ +Con cái 2 ống, con đực 1 ống. Thụ tinh

đồ?

trong.

+ Đẻ nhiều trứng

b. Vòng đời phát triển.

- Giun đũa (trong ruột người)  đẻ trứng 

+ Rửa tay trước khi ăn và khong ăn rau ấu trùng  thức ăn sống  ruột non (ấu

sống vì có liên quan gì đến bệnh giun đũa?trùng)  máu, tim, gan, phổi  ruột người.? Tại sao y học khuyên mỗi người nên tẩy - Phòng chống:

giun từ 1-2 lần trong một năm?

+ Giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân

- GV lưu ý: trứng và ấu trùng giun đũa phát khi ăn uống.

triển ở ngồi mơi trường nên:+ Tẩy giun định kì.+ Dễ lây nhiễm

+ Dễ tiêu diệt

- GV nêu một số tác hại: gây tắc ruột, tắc

ống mật, suy dinh dưỡng cho vật chủ.

- Yêu cầu HS tự rút ra kết luận.

4. Củng cố

- HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục: “Em có biết”.

- Kẻ bảng trang 51 vào vở.

56Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 2018Ngày soạn: 15/10/2017

Ngày giảng: 21/10/2017MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC VÀTIẾT 14:ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN TRÒNI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS nêu rõ được một số giun tròn đặc biệt là nhóm giun tròn kí sinh gây bệnh, từ đó có

biện pháp phòng tránh.

- Nêu được đặc điểm chung của ngành giun tròn.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể và mơi trường, vệ sinh ăn uống.

II. ĐƠ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh một số giun tròn, tài liệu về giun tròn kí sinh.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng của giun đũa ?

- Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa ?57Giáo án Sinh học 7Năm học: 2017 - 20183. Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số giun tròn khác

Mục tiêu: Nêu một số đặc điểm của giun dẹp kí sinh và biện pháp phòng chống.

Hoạt động của GV và HSNội dung- GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát

hình 14.1; 14.2; 14.3; 14.4, thảo luận nhóm,

trả lời câu hỏi:

? Kể tên các loại giun tròn kí sinh ở người?

Chúng có tác hại gì cho vật chủ?

? Trình bày vòng đời của giun kim?

? Giun kim gây cho trẻ em những phiền

phức gì?

? Do thói quen nào ở trẻ em mà giun kim

khép kín được vòng đời nhanh nhất?

- GV để HS tự chữa bài, GV chỉ thơng báo ý

kiến đúng sai, các nhóm tự sửa chữa nếu

cần.- Đa số giun tròn kí sinh như: giun kim,

giun tóc, giun móc, giun chỉ...

- Giun tròn kí sinh ở cơ, ruột... (người,

động vật). Rễ, thân, quả (thực vật) gây

nhiều tác hại.

- Cần giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá

nhân và vệ sinh ăn uống để tránh giun.- GV thơng báo thêm: giun mỏ, giun tóc,

giun chỉ, giun gây sần ở thực vật, có loại

giun truyền qua muỗi, khả năng lây lan sẽ rất

lớn.

? Chúng ta cần có biện pháp gì để phòng

tránh bệnh giun kí sinh?

- GV cho HS tự rút ra kết luận.

Hoạt động 2: Đặc điểm chung

Mục tiêu: HS thông qua các đại diện, nêu được đặc điểm chung của ngành.

58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra 15 phút.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×