1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
A. Thiết kế Ma trận

A. Thiết kế Ma trận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014cá ?và bắt mồi về ban đêm?Đặcđiểm cấu tạo của hệ tuần hồn,

hơ hấp của thỏ thể hiện sự hồn

thiện so với các động vật có

xương sống đã học?Số câu:Số câu:1 CâuSố câu:1 Câu2.0 điểm

Lớp bò sát3.0 điểm- Đặc điểmHệ tuần hồn và hơ hấp ở thằnchung của lớplằn thích nghi với đời sống hoànlưỡng cư ?toàn ở cạn như thế nào? Giải

thích tại sao bò sát cỡ nhỏ vẫn

tồn tại đến ngày nay ?Số câu:1 CâuSố câu:1 Câu2.0 điểm

Lớp chim3.0 điểm

- Đặc điểm cấu- Vai trò của tạo ngồi

chim bồ

lớp chimcủa

câuthích nghi với

đời sống bay?Số câu:1 CâuSố câu:1 Câu2.0 điểm3.0 điểmLớp thú- Đặc điểm cấu

- Vai trò của tạo ngồi của

thỏ thích nghi

lớp thú.

với đời sống và

tập tính lẫn trốnGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch232Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014kẻ thù?Tổng số câu:Số câu:1 CâuSố câu:1 Câu2.0 điểm2.0 điểmSố câu: 2 câuSố câu:1 câuSố câu:1 câu40 điểm3 điểm3 điểmTổng số điểm:

B. Đề kiểm tra(MÃ ĐỀ 01)

Câu 1 (2.0đ) : Nêu đặc điểm chung của lớp cá ?

Câu 2 (3.0đ) : Trình bày đặc điểm cấu tạo ngồi của chim bồ câu thích nghi với đời sống

bay?

Câu 3 (2.0đ) : Nêu vai trò của lớp thú.

Câu 4 (3.0đ) : Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt

mồi về ban đêm? Nêu những đặc điểm cấu tạo của hệ tuần hồn, hơ hấp của thỏ thể hiện

sự hồn thiện so với các động vật có xương sống đã học?

(MÃ ĐỀ: 02)

Câu 1 (2.0đ) : Nêu đặc điểm chung của lớp lưỡng cư ?

Câu 2 (3.0đ) : Trình bày đặc điểm cấu tạo ngồi của thỏ thích nghi với đời sống và tập

tính lẫn trốn kẻ thù?

Câu 3 (2.0đ) : Nêu vai trò của lớp chim.

Câu 4 (3.0đ) : Hệ tuần hồn và hơ hấp ở thằn lằn thích nghi với đời sống hồn tồn ở cạn

như thế nào? Giải thích tại sao bò sát cỡ nhỏ vẫn tồn tại đến ngày nay ?

C. Biểu điểm và đáp án

(MÃ ĐỀ: 01)Câu

GV: Trần Thị Minh Tươi

TrạchNội dung

233Điểm

Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014Cá là những động vật có xương sống thích nghi đời sống hồn1(2đ)tồn dưới nước.0.5đ- Bơi bằng vây, hơ hấp bằng mang.0.5đ- Cá có 1 vòng tuần hoàn, tim hai ngăn chứa máu đỏ thẩm,0.5đmáu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.0.5đ- Đẻ trứng, thụ tinh ngồi.

- Là động vật biến nhiệt

- Thân hình thoi: Giảm sức cản khơng khí khi bay2(3đ)- Chi trước biến thành cánh: Quạt gió, cản khơng khí khi hạ0.5đcánh0.5đ- Lơng ống có các sợi lơng làm thành phiến mỏng: Giúp cho0.5đcánh chim khi giang ra tạo nên một diện tích rộng0.5đ- Mỏ sừng, hàm khơng có răng : Làm đầu chim nhẹ0.5đ- Lông tơ: Giữ nhiệt và làm thân chim chim nhẹ0.5đ- Cổ dài, đầu linh hoạt nhằm phát huy tác dụng của các giác

quan.

- Cung cấp thực phẩm, sức kéo.1.0đ- Dược liệu, nguyên liệu làm đồ mỹ nghệ và tiêu diệt gặm nhấm

3(2đ)có hại.1.0đ- Bởi vì ếch hơ hấp bằng da là chủ yếu, da khô cơ thể mất nước0.75đếch sẽ chết do đó ếch sống nơi ẩm ướt, gần bờ nước.

- Ếch bắt mồi về ban đêm do ban đêm thường có nhiều mồi và0.75đcũng do hơ hấp bằng da nên cần môi trường ẩm ướt về đêm.

4(3đ)- Hệ tuần hồn: tim có 4 ngăn, 2 vòng tuần hồn kín. Máu ni

cơ thể là máu đỏ tươiGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch2340.75đTrường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014- Hệ hơ hấp: phổi có nhiều phế nang được bao bọc bởi hệ mao0.75đmạch giúp sự trao đổi khí dễ dàng. Cơ hồnh tham gia vào hoạt

động hơ hấp.(MÃ ĐỀ: 02)CâuNội dungĐiểmLưỡng cư là động vật có xương sống vừa thích nghi với đời

sống vừa ở nước vừa ở cạn :

1(2đ)- Da trần và ẩm. Di chuyển bằng 4 chi.0.25đ- Hô hấp bằng da và phổi.0.5đ- Tim ba ngăn, hai vòng tuần hồn, máu đi ni cơ thể là0.5đmáu pha.0.5đ- Thụ tinh ngồi, nòng nọc phát triển qua giai đoạn biến

thái.

- Là động vật biến nhiệt.

0.25đ

Đặc điểm cấu tạo ngồi của thỏ.

- Bộ lơng mao dày, xốp  Giữ nhiệt cho cơ thể, giúp thỏ an1.0đtoàn hơn khi lẫn trốn trong bụi rậm.2(3đ)- Chi trước ngắn Đào hang và di chuyển0.5đ- Chi sau dài, khỏe Bật nhảy xa, giúp thỏ chạy nhanh khi bị0.5đsăn đuổi0.5đ- Mũi thính và lơng xúc giác nhạy bén Thăm dò mơi trường,0.5đthức ăn, phát hiện sớm kẻ thùGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch235Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014- Tai thính, vành tai cử động theo các phía Định hướng âm

thanh, phát hiện sớm kẻ thù.

+ Chim có ích cho nông nghiệp: Bắt sâu bọ gây hại mùa màng3(2đ)+ Có ích cho cơng nghiệp: Lơng dùng làm chăn, đệm, áo....0.5đ+ Chim nuôi làm cảnh, săn mồi0.5đ+ Chim là nguồn thưc ăn bổ dưỡng cho con người0.5đ+ Có vai trò trong việc phát tán cây rừng, thụ phấn cây trồng0.5đ+ Một số chim gây hại: Chim ăn quả, ăn hạt, ăn cá…

- Hệ tuần hoàn: Tim 3 ngăn, xuất hiện vách ngăn hụt ở tâm thất. 1.0đ

Có 2 vòng tuần hồn kín, Máu đi ni cơ thể là máu pha.

- Hệ hơ hấp: Hơ hấp hồn tồn bằng phổi. Phổi có nhiều ngăn,1.0đsự trao đổi khí nhờ sự co dãn của các cơ liên sườn.

4(3đ)- Bò sát cơ thể nhỏ : Dễ tìm thấy nơi ẩn trú. Yêu cầu về thức ăn 1.0đ

ít. Trứng nhỏ và an tồn hơn. Vì vậy mà chúng tồn tại cho đến

ngày nay5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Ngày soạn: 16/03/2014

Ngày giảng: 21/03/2014

1

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch236Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014TIẾT 57TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- HS nắm được mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể của các lớp động vật thể hiện ở

sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng so sánh, quan sát, kĩ năng phân tích, tư duy.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, u thích mơn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Tranh phóng to hình 54.1SGK.

- HS: chuẩn bị theo nội dung SGK, kẻ bảng SGK rang 176.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3. Bài mới

Hoạt động 1: So sánh một số hệ cơ quan của động vật

Mục tiêu: HS nắm được mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể của các lớp động vật

Hoạt động của GV và HSNội dung kiến thức trọng tâm- GV yêu cầu HS quan sát tranh, đọc cá

câu trả lời và hoàn thành bảng trong vở

bài tập.

- GV kẻ bảng để HS chữa bài.

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch237Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014- Cá nhân đọc nội dung bảng, ghi nhớ

kiến thức.

- Trao đổi nhóm, lựa chọn câu trả lời.

- Hoàn thành bảng. Yêu cầu:

+ Xác định được các ngành

+ Nêu cầu tạo từ đơn giản đến phức tạp

dần.

- Đại diện nhóm lên ghi kết quả vào

bảng 1, nhóm khác theo dõi, bổ sung.

- Yêu cầu HS quan sát nội dung bảng

kiến thức chuẩn.Tên ĐV

TrùngNgànhHô hấpĐộng vật ChưaTuần hồnThần kinhSinh dụcChưa cóChưa phân hốChưa phân hốChưa cóHình mạng lướiTuyến sinh dụcbiếnngunphânhìnhsinhhốRuộtChưakhoangphânkhơng có ốnghốdẫnThuỷ

tức

Giun đấtGiun đốt DaTim đơn giản, Hình chuỗi hạch Tuyến sinh dục

tuần hồn kíncó ống dẫnChâuChânHệ ống Tim đơn giản, hệ ChuỗichấukhớpkhíCá chép Động vật Mangtuần hồn hởhạch, Tuyến sinh dụchạch não lớncó ống dẫnTim có 1 tâm Hình ống, bán Tuyến sinh dụcnhĩ, 1 tâm thất, cầunãonhỏ, có ống dẫnxươngtuần hồn kín, tiểunãohìnhsốngmáu đỏ tươi đi khối trơnGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch238Trường THCS HưngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

A. Thiết kế Ma trận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×