1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014D) Củng cố:

 Dựa vào bảng 1 trình bày sự tiến hóa của giới động vật

 Nêu tầm quan trọng thực tiễn cảu động vật

E) Dặn dò:

 Chuẩn bị cho bài tham quan thiên nhiên: lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu , kính lúp

cầm tay, vở ghi chép, kẻ sẵn bảng 205 SGK, vợt bướmGiáo án: Sinh học 7Giáo viên: Trần ĐứcKiên

Tiết 66

ƠN TẬP HỌC KÌ II

Ngày soạn: …/…/…

Ngày dạy: …/…/…A) Mục tiêu bài học:

 HS

B) Chuẩn bị:

1- Giáo viên2- HS3- Phương pháp

C. PHƯƠNG PHÁP:

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch293Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014Dạy học nêu vấn đề, trực quan

Thảo luận nhóm

D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG1. Ổn định lớp:

7A:7B :7C :

C) Tiến trình lên lớp:

1) Ổn định lớp ( 1 phút)

2) Kiểm tra bài cũ:

3) Bài mới:

* Hoạt động 1:

Hoạt động của thầyHoạt động của tròNội dungHoạt động của tròNội dungHoạt động của tròNội dung* Hoạt động 2:

Hoạt động của thầy

* Hoạt động 3:

Hoạt động của thầy

D) Củng cố:E) Dặn dò:GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch294Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014Giáo án: Sinh học 7Giáo viên: Trần ĐứcKiên

Tiết 67

KIỂM TRA HỌC KÌ II

Ngày soạn: …/…/…

Ngày dạy: …/…/…A) Mục tiêu bài học:

 HS

B) Chuẩn bị:

1- Giáo viên2- HS3- Phương pháp

C. PHƯƠNG PHÁP:Dạy học nêu vấn đề, trực quan

Thảo luận nhóm

D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG1. Ổn định lớp:

7A:7B :7C :

C) Tiến trình lên lớp:

1) Ổn định lớp ( 1 phút)

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch295Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 20142) Kiểm tra bài cũ:

3) Bài mới:

* Hoạt động 1:

Hoạt động của thầyHoạt động của tròNội dungHoạt động của tròNội dungHoạt động của tròNội dung* Hoạt động 2:

Hoạt động của thầy

* Hoạt động 3:

Hoạt động của thầy

D) Củng cố:E) Dặn dò:

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch296Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014Tiết 68-69-70

THAM QUAN THIÊN NHIÊN

Ngày soạn: …/…/…

Ngày dạy: …/…/…A) Mục tiêu bài học:

 HS tạo cơ hội cho HS tiếp xúc với thiên nhiên và giới động vật. HS được nghiên

cứu động vật trong thiên nhiên

 Rèn kĩ năng quan sát và sử dụng các dụng cụ để theo dõi hoạt động sống cảu

động vật. Tập cách nhận biết động vật và ghi chép ngoài thiên nhiên

 GD lòng u thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thế giới động vật đặc biệt là động vật

có ích.

B) Chuẩn bị:

1- Giáo viên

 Vợt thủy tinh, chổi lông kim nhọn, khay đựng mẫu

2- HS

 Lọ bắt động vật, hộp chứa mẫu, kính lúp cầm tay, vở ghi chép có kẻ sẵn bảng

như SGK tr.205, vợt bướm

3- Phương pháp

C. PHƯƠNG PHÁP:Dạy học nêu vấn đề, trực quan

Thảo luận nhóm

D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG1. Ổn định lớp:

7A:

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch7B :

2977C :

Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014 Tham quan thiên nhiên

C) Tiến trình lên lớp:

1) Ổn định lớp ( 1 phút)

2) Kiểm tra bài cũ:

3) Bài mới:

* Hoạt động 1:

Hoạt động của thầyHoạt động của tròNội dungHoạt động của tròNội dungHoạt động của tròNội dung* Hoạt động 2:

Hoạt động của thầy

* Hoạt động 3:

Hoạt động của thầy

D) Củng cố:

 GV nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS

 Căn cứ vào báo cáo của các nhóm đánh giá kết quả học tập

E) Dặn dò:

 Ơn tập chương trình chuẩn bị thi học kìGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch298Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 2014Tiết 58

Ngày soạn:

Ngày dạy:

Bài 55: TIẾN HOÁ VỀ SINH SẢN

I. MỤC TIÊU1. Kiến thức

- HS nắm đượcặn tiến hố các hình thức sinh sản ở động vật từ đơn giản đến phức tạp

(sinh sản vơ tính đến sinh sản hữu tính).

- HS thấy được sự hồn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính.

2. Kĩ năng

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức bảo vệ động vật đặc biệt trong mùa sinh sản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC- Tranh sinh sản vơ tính ở trùng roi, thuỷ tức.

- Tranh về sự chăm sóc trứng và con.

- HS: Chuẩn bị theo nội dung SGK.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

KIỂM TRA 15 PHÚTGV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch299Trường THCS HưngGiáo án Sinh học 7Năm học: 2013 - 20143. Bài mới

VB: Sinh sản là đặc điểm đặc trưng của sinh vật để duy trì nòi giống, động vật có

những hình thức sinh sản nào? Sự tiến hố các hình thức sinh sản thể hiện như thế nào?

Hoạt động 1: Tìm hiểu hình thức sinh sản vơ tính

Mục tiêu: HS nắm được khái niệm sinh sản vơ tính  các hình thức sinh sản vơ tính ở

động vật.Hoạt động của GVHoạt động của HS- Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời - Cá nhân HS tự đọc tóm tắt trong SGK

câu hỏi:trang 179 trả lời câu hỏi:

- u cầu:? Thế nào là sinh sản vơ tính?+ Khơng có sự kết hợp đực, cái? Có những hình thức sinh sản vơ tính + Phân đơi, mọc chồi

nào?- Một vài HS trả lời, các HS khác nhận- GV treo tranh một số hình thức sinh xét, bổ sung.

sản vơ tính ở động vật khơng xương - HS lưu ý: chỉ có một cá thể tự phân

sống.

đơi hay mọc thêm một cơ thể mới.

? Hãy phân tích các cách sinh sản ở

thuỷ tức và trùng roi?

? Tìm một số động vật khác có kiểu

GV: Trần Thị Minh Tươi

Trạch300Trường THCS HưngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×