Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khởi đầu là sự xuất hiện khoảng cách vật lý giữa mạch máu cầu thận và màng đáy cầu thận, đó là những đại thực bào và các tế bào lympho T. Sự tổn thương các mạch máu dẫn đến sự di chuyển các protein huyết tương và các chất trung gian gây viêm vào khoang Bo

Khởi đầu là sự xuất hiện khoảng cách vật lý giữa mạch máu cầu thận và màng đáy cầu thận, đó là những đại thực bào và các tế bào lympho T. Sự tổn thương các mạch máu dẫn đến sự di chuyển các protein huyết tương và các chất trung gian gây viêm vào khoang Bo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi đầu là sự xuất hiện khoảng cách vật lý giữa mạch máu cầu thận và màng đáy cầu thận, đó là những đại thực bào và các tế bào lympho T. Sự tổn thương các mạch máu dẫn đến sự di chuyển các protein huyết tương và các chất trung gian gây viêm vào khoang Bo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×