Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 CÁC THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN PEX

4 CÁC THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN PEX

Tải bản đầy đủ - 0trang

41Bảng 3.14. Thay đổi về điện giải đồ máu và đông máu

Thông số

Natri

Kali

Canxi

Clo

Albumin

PT%

APTT

Bệnh/chứng

FibrinogenTrướcPEXNgay sau PEXSau PEX 6hBảng 3.15. Các biểu hiện lâm sàng không mong muốn

Biểu hiện

Phạn vệ nhẹ

Phản vệ nặng, nguy kịch

Co thắt phế quản

Giảm HA tâm thu

Thay đổi nhịp timSố lần(n =)Số bệnh nhân(n = )Bảng 3.16. Các thay đổi cận lâm sàng không mong muốn

Biểu hiện

Số lần(n = )

Số bệnh nhân(n = )

Tăng can xi máu sau PEX

Tăng can xi máu sau PEX 6h

Tăng APTT sau PEX

Tăng APTT sau PEX 6h

Giảm tiếu cầu sau PEX

Giảm tiếu cầu sau PEX 6h

Bảng 3.17. Biểu hiện không mong muốn của đặt ống thông tĩnh mạch

Biểu hiện

Đùi phải

Đặt ông thông TM

Đùi trái

Cảnh trong phải

Tụ máu tại chân ống thông

Nhiễm khuẩn tại chân ống thông

Tắc mạch

Nhiễm khuẩn máuSố bệnh nhân (n = )42Bảng 3.18. Biểu hiện khơng mong muốn của q trình PEX

Biểu hiện

Chảy máu tại chỗ

Tắc quả PEX

Bắt buộc dừng quá trình PEXSớ lần(n = )Sớ bệnh nhân(n = )Bảng 3.19. Các biến chứng liên quan đến bệnh lý

Các biến chứng

Trước vào khoa HSTC

Viêm phổi

Sau vào khoa HSTC

Trước vào khoa HSTC

Xẹp phổi

Sau vào khoa HSTC

Loet do tỳ đè

Teo cơ

Tử vongSố bệnh nhân(n=)43CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬNDỰ KIẾN KẾT LUẬNDỰ KIẾN KIẾN NGHỊTÀI LIỆU THAM KHẢO1.Walling, A. D. và Dickson, G. (2013), "Guillain-Barre syndrome", Am Fam

Physician. 87(3), tr. 191-7.2.Tim, Newman (2016), Guillain-Barre Syndrome: Causes, Diagnosis and

Treatment, Medical News Today, accessed, from

http://www.medicalnewstoday.com/articles/167892.php.3.Guillain–Barré syndrome (2016), WHO, accessed, from

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/guillain-barre-syndrome/en/#.4.Nguyễn Công Tấn (2013), Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp thay thế

huyết tương trong cấp cứu hội chứng guillain-barre’, Luận văn tiến sỹViện

nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 1085.Alter, Milton (1990), "The epidemiology of Guillain‐Barre syndrome",

Annals of neurology. 27(S1).6.Nyati, Kishan Kumar, Nyati, et al. (2013), "Role of Campylobacter jejuni

Infection in the Pathogenesis of Guillain-Barre Syndrome: An Update",

BioMed Research International. 2013, tr. 852195.7.Tam, Clarence C., et al. (2007), "Guillain-Barre Syndrome and Preceding

Infection with Campylobacter, Influenza and Epstein-Barr Virus in the

General Practice Research Database", PLoS ONE. 2(4), tr. e344.8.Tam, Clarence C., O’Brien, Sarah J., et al. (2006), "Influenza,

Campylobacter and Mycoplasma Infections, and Hospital Admissions for

Guillain-Barre Syndrome, England", Emerging Infectious Diseases. 12(12),

tr. 1880-1887.9.Yuki, Nobuhir, Hartung, et al. (2012), "Guillain–Barre syndrome", New

England Journal of Medicine. 366(24), tr. 2294-2304.10.Uncini, Antonino, Shahrizaila, et al. (2017), "Zika virus infection and

Guillain-Barresyndrome:areviewfocusedonclinicalandelectrophysiological subtypes", Journal of Neurology, Neurosurgery

& Psychiatry. 88(3), tr. 266.

11.Nagarajan, Elanagan, et al. (2016), "Guillain-Barre syndrome after surgical

procedures Predisposing factors and outcome", Neurology: Clinical Practice,

tr. 10.1212/CPJ. 0000000000000329.12.Nagpal, Seema, et al. (1999), "Treatment of Guillain‐Barre syndrome: A

cost‐effectiveness analysis", Journal of clinical apheresis. 14(3), tr. 107-113.13.Burwen, Dale R, et al. (2012), "Surveillance for Guillain–Barre syndrome

after influenza vaccination among the Medicare population, 2009–2010",

American journal of public health. 102(10), tr. 1921-1927.14.Visser L H, et al. (1998), "Risk factors for treatment related clinical

fluctuationsinGuillain-Barresyndrome",JournalofNeurology,Neurosurgery & Psychiatry. 64(2), tr. 242-244.

15.Asbury, Arthur K, and Cornblath, et al. (1990), "Assessment of current

diagnostic criteria for Guillain‐Barre syndrome", Annals of Neurology.

27(S1), tr. S21-S24.16.Fokke, Christiaa, et al. (2013), "Diagnosis of Guillain-Barre syndrome and

validation of Brighton criteria", Brain. 137(1), tr. 33-43.17.Atkinson, Stephanie B, et al. (2006), "The challenges of managing and

treating Guillain-Barre syndrome during the acute phase", Dimensions of

Critical Care Nursing. 25(6), tr. 256-263.18.Chevret, Sylvie, Hughes, et al. (2017), "Plasma exchange for Guillain-Barre

syndrome", Cochrane Database of Systematic Reviews(2).19.Hughes, Richard A. C., Swan, et al. (2014), "Intravenous immunoglobulin

for Guillain-Barre syndrome", Cochrane Database of Systematic Reviews(9).20.Group, Sandoglobulin Guillain-Barre Syndrome Trial (1997), "Randomised

trial of plasma exchange, intravenous immunoglobulin, and combined

treatments in Guillain-Barre syndrome", The Lancet. 349(9047), tr. 225-230.21.Winters, Jeffrey L. (2012), "Plasma exchange: concepts, mechanisms, and an

overview of the American Society for Apheresis guidelines", ASH Education

Program Book. 2012(1), tr. 7-12.22.Nagashima, Takahide, et al. (2007), "Continuous spectrum of pharyngealcervical-brachial variant of Guillain-Barre syndrome", Archives of neurology.

64(10), tr. 1519-1523.23.Derksen, et al. (1984), "The efficacy of plasma exchange in the removal of

plasma components", The Journal of laboratory and clinical medicine.

104(3), tr. 346-354.24.Reeves, Hollie M, Winters, et al. (2014), "The mechanisms of action of

plasma exchange", British Journal of Haematology. 164(3), tr. 342-351.25.Basic-Jukic, Nikolina, et al. (2005), "Complications of Therapeutic Plasma

Exchange: Experience With 4857 Treatments", Therapeutic Apheresis and

Dialysis. 9(5), tr. 391-395.26.McLeod, Bruce C. (2012), "Plasma and plasma derivatives in therapeutic

plasmapheresis", Transfusion. 52, tr. 38S-44S.27.Matejtschuk, P., Dash, et al. (2000), "Production of human albumin solution:

a continually developing colloid", BJA: British Journal of Anaesthesia.

85(6), tr. 887-895.28.Raphaël JC, et al (1987), "Efficiency of plasma exchange in Guillain-Barre

syndrome: Role of replacement fluids", Annals of Neurology. 22(6), tr. 753761.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 CÁC THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN PEX

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×