Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét tác dụng không mong muốn của các phác đồ Bevacizumab kết hợp Xelox trong điều trị ung thư đại tràng giai đoạn muộn tại bệnh viện K từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2018

Nhận xét tác dụng không mong muốn của các phác đồ Bevacizumab kết hợp Xelox trong điều trị ung thư đại tràng giai đoạn muộn tại bệnh viện K từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2018

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Fact Sheets by Population.

, accessed:

26/06/2017.2.Lê Văn Quảng, Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Bùi Hải và cộng sự. (2016).

Đánh giá kết quả điều trị phác đồ Folfox 4 kết hợp Bevacizumab trong

ung thư đại trực tràng di căn. Tạp chí nghiên cứu y học, số 3, 100–109.3.Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Tuyết Mai, Phạm Cẩm Phương và cộng sự.

(2009). Đánh giá hiệu quả phác đồ FOLFOX 4 trong điều trị ung thư đại

trực tràng gia đoạn muộn tại bệnh viện K. Tạp chí Y học thực hành, 58–62.4.Trần Nguyên Bảo (2013). Đánh giá đáp ứng điều trị hóa chất phác đồ

FOLFOX 4 trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn. Tạp

chí Ung thư học Việt Nam, 97–100.5.Chen Y.-X., Yang Q., Kuang J.-J. et al (2014). Efficacy of adding

bevacizumab in the first-line chemotherapy of metastatic colorectal

cancer: evidence from seven randomized clinical trials. Gastroenterol

Res Pract, 594930.6.Cassidy J., Clarke S., Díaz-Rubio E. et al (2008). Randomized phase III

study of capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil/folinic

acid plus oxaliplatin as first-line therapy for metastatic colorectal cancer.

J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol, 26(12), 2006–2012.7.Díaz-Rubio E., Gómez-Espa A., Massutí B. et al (2012). First-line

XELOX plus bevacizumab followed by XELOX plus bevacizumab or

single-agent bevacizumab as maintenance therapy in patients with

metastatic colorectal cancer: the phase III MACRO TTD study. The

Oncologist, 17(1), 15–25.8.Antonuzzo L., Giommoni E., Pastorelli D. et al (2015). Bevacizumab

plus XELOX as first-line treatment of metastatic colorectal cancer: The

OBELIX study. World J Gastroenterol WJG, 21(23), 7281–7288.9.Nguyễn Quang Quyển và Phạm Đăng D. (2013), Atlas giải phẫu người,

Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.10. Globocan 2012.

, accessed:

26/06/2017.

11. Theodore S.L., Steven A.R., Vincent T.D. (2014), Wolters Kluwer DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Principles & Practice of

Oncology, .

12. cancer-principles-and-practice-of-oncology-6e.pdf.

, accessed: 26/06/2017.

13. Wolters Kluwer - Principles of Molecular Diagnostics and Personalized

Cancer Medicine. , accessed: 26/06/2017.

14. Kim H., Jen J., Vogelstein B. et al (1994). Clinical and pathological

characteristics of sporadic colorectal carcinomas with DNA replication

errors in microsatellite sequences. Am J Pathol, 145(1), 148–156.

15. Lê Đình Roanh., Hồng Văn Kỳ, và cộng sự. (1999). Nghiên cứu hình

thái học ung thư đại tràng gặp tại bệnh viện K Hà Nội 1994 - 1997. Tạp

chí thơng tin y dược.

16. WHO Classification of Tumours of the Digestive System, Fourth Edition

- WHO - OMS -.
codlan=1&codcol=70&codcch=4003>, accessed: 27/06/2017.

17. Nguyễn Văn Hiếu, và Đoàn Hữu Nghị. (2002). Nghiên cứu độ xâm lấn

của ung thư trực tràng qua siêu âm nội soi trực tràng. Tạp chí Y học thực

hành, 87–89.18. Microsatellite instability and gene mutations in transforming growth

factor-beta type II receptor are absent in small bowel carcinoid tumors Kidd - 2004 - Cancer - Wiley Online Library.


d=93762FE6A177431729BD1F363A05FCAD.f02t02?

systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+unavailable+on+Satur

day+01st+July+from+03.0009.00+EDT+and+on+Sunday+2nd+July+03.0006.00+EDT+for+essential+maintenance.+

+Apologies+for+the+inconvenience.>, accessed: 27/06/2017.

19. Diagnostic utility of alarm features for colorectal cancer: systematic

review and meta-analysis | Gut.

, accessed: 27/06/2017.

20. Nguyễn Văn Hiếu (2005). Ung thư đại trực tràng. Bài giảng ung thư học.

Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

21. AJCC Cancer Staging Handbook - From the AJCC Cancer Staging |

Stephen Edge | Springer.

, accessed:

26/06/2017.

22. Improved Overall Survival With Oxaliplatin, Fluorouracil, and

Leucovorin As Adjuvant Treatment in Stage II or III Colon Cancer in the

MOSAIC Trial: Journal of Clinical Oncology: Vol 27, No 19.


url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub

%3dpubmed>, accessed: 27/06/2017.MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

IIIHành chính

1 Họ và tên…………………………………………………………

2 Nghề nghiệp………………….......Năm sinh ……….Giới…… ...

3 Địa chỉ…………………………………………..……………….

4 Ngày vào viện lần đầu…………………………………………..

5 Điện thoại……………………………………………………......

Tiền sử:

Bệnh kèm theo: □ THA

□ ĐTD

□ Bệnh máu

□ Khác…………….

Trước điều trị: □ Có mổIIIIV

V□ Khơng mổChẩn đốn: Ung thư Đại tràng – Trực tràng giai đoạn IV

Giải phẫu bệnh:…………………………………….………………

Độ biệt hóa:…………………………………………..………….....

Phác đồ:……………………………………………….…………...

Đánh giá điều trị: ( Kết quả CT đánh giá)

Đợt đánh giáTrước điều trịĐợt 3-4Đợt 6-8Khi tiến triểnCơ quan di căn

Gan

Phổi

Phúc mạc

Hạch

Khác

Gan

Phổi

Phúc mạc

Hạch

Khác

Gan

Phổi

Phúc mạc

Hạch

Khác

Gan

Phổi

Phúc mạc

Hạch

KhácSố khối di cănKích thước uCEAVI

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17Theo dõi tác dụng phụ và các thông số điều trị

Dấu hiệu

Nôn, buồn nôn

Ỉa chảy

Đau thượng vị

Viêm miệng

Viêm thần kinh ngoại

biên

Hội chứng tay chân

Bạch cầu

BC Hạt

Huyết sắc tố

Tiểu cầu

Sốt hạ bạch cầu

AST

ALT

Ure

Creatinin

CEA

CA19-9Đợt 1Đợt 2Đợt 3Đợt 4Đợt 5Đợt 6Đợt 7Thời gian bệnh không tiến triển:…………….tháng

Triệu chứng khi bênh tiến triển:……………...........................................Đợt 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét tác dụng không mong muốn của các phác đồ Bevacizumab kết hợp Xelox trong điều trị ung thư đại tràng giai đoạn muộn tại bệnh viện K từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2018

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×