Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 : dự kiến kết quả nghiên cứu

Chương 3 : dự kiến kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

421

2

3

4

5

6

7

>7

Tổng số1003.2.2. Phân bố tỷ lệ teo ruột bẩm sinh theo địa dưBiểu đồ 3.1: Phân bố tỷ lệ teo ruột bẩm sinh theo địa dư433.2.3. Phân bố tỷ lệ TRBS phân bố theo giớiBiểu đồ 3.2. Phân bố bệnh nhân theo giới

3.2.4. Các triệu chứng lâm sàng

Bảng 3.3. Các triệu chứng lâm sàng

Các triệu chứngnTỷ lệ %Nôn

Bụng chứng

Chậm đi ngoài phân su

Các triệu chứng khác

3.2.5. Các triệu chứng cận lâm sàng

Bảng 3.4: Các triệu chứng cận lâm sàng

Các triệu chứng cận lâm sàng

Siêu âm

Xquang

TổngSố bệnh nhânTỷ lệ %3.2.6. Tỷ lệ teo ruột bẩm sinh có phối hợp các dị tật khác

Bảng 3.5. Tỷ lệ teo ruột bẩm sinh có phối hợp các dị tật khác

Dị tật bẩm sinh

Bệnh nhân TRBS

Bệnh nhân có dị tật kèm theonTỷ lệ %44Dị tật bẩm sinhnTỷ lệ %Tổng

Nhận xét

3.2.7. Mối liên quan giữa TRBS và tuổi mẹ

Bảng 3.6. Mối liên quan giữa TRBS và tuổi mẹ

Tuổi mẹ

18- < 35

35- <40

Tổng

Nhận xétSố lượng(n)%3.2.8. Mối liên quan TRBS và nghề nghiệp mẹ

Bảng 3.7. Mối liên quan TRBS và nghề nghiệp mẹ

Nghề của mẹSố trẻ TRBSTỷ lệ %Nhận xét

3.2.9. Mối liên quan TRBS và cân nặng trẻ

Bảng 3.8. Mối liên quan TRBS và cân nặng trẻ

Cân nặngCó TRBS%Tổng

Nhận xét:

3.2.10. Tình hình biến chứng sau can thiệp điều trị TRBS

Bảng 3.9. Biến chứng sau can thiệp điều trị TRBS

Biến chứng

Viêm phổi

Tiêu chảy

Nhận xétSố lượng ( n)%453.2.11. Liên quan giữa đa ối của mẹ và vị trí teo ruột

Bảng 3.10. Liên quan giữa đa ối của mẹ và vị trí teo ruột

Đa ối ở mẹ

Vị trí teo

Hồi tràng

Hỗng tràng

Hỗng tràng gần góc Treiz

TổngSố lượngTỷ lệ %3.3. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ sau phẫu thuật

3.3.1. Tình trạng suy dinh dưỡng sau can thiệp điều trị TRBS (đoạn ruột bị cắt)

Bảng 3.11. Tình trạng suy dinh dưỡng sau can thiệp điều trị TRBS

Đoạn ruột bị cắtĐộ Suy dinh dưỡng%Tổng

Nhận xét

3.3.2. Thực trạng trẻ có hội chứng ruột ngắn sau điều trị TRBS

Bảng 3.12. Thực trạng trẻ có hội chứng ruột ngắn sau điều trị TRBS

Số bệnh nhân TRBSHội chứng ruột ngắnTổng%3.3.3. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ sau phẫu thuật TRBS theo nồng độ Albumin

Bảng 3.13. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ sau phẫu thuật

TRBS theo nồng độ Albumin

Albumin (al)

>35 g/l

<35 g/l

TổngTình trạng dinh dưỡng463.3.4. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ trước phẫu thuật theo albumin

3.3.5. Tình trạng suy dinh dưỡng sau phẫu thuật liên quan đến tuổi thai

Nhận xét

3.3.6. Tình trạng suy dinh dưỡng liên quan đến cân nặng, chiều cao

Nhận xét

3.3.7. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ liên quan đến bệnh phối hợp sau

phẫu thuật điều trị TRBS

Nhận xét

3.3.8. Tình hình dinh dưỡng của trẻ sau phẫu thuật TRBS theo nồng độ

Hemoglobin(Hb)

Nhận xét:

3.3.9. Mối liên quan giữa nòng độ Hb, Albumin và tình trạng dinh dưỡng

của trẻ sau phẫu thuật TRBS

Nhận xét

3.3.10. Các rối loạn chức năng thường gặp sau can thiệp phẫu thuật teo

ruột non (Rối loạn điện giải, suy tim, suy hô hấp)47Chương 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN

4.1. Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng teo ruột bẩm sinh

4.1.1. Tỷ lệ TRBS với địa dư

4.1.2. Tỷ lệ TRBS theo gới.

4.1.3. Tỷ lệ TRBS theo tuổi thai.

4.1.4. Mối liên quan giữa TRBS và mẹ (tuổi, nghề, sinh con lần, sinh con

dị tật, bệnh mạn tính, các thuốc hay dùng,

4.1.5. Các dị tật bẩm sinh phối hợp TRBS.

4.2. Phát triển thể của trẻ sau phẫu thuật TRBS48DỰ KIẾN KIẾN NGHỊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 : dự kiến kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×