Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 1: MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Phụ lục 1: MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. DẤU HIỆU LÂM SÀNG

1. Các triệu chứng cơ năng:

Thời điểm

TC cơ năng

Khó thở

Đau ngực

Ho máu

Mệt mỏi

Giảm khả năng

gắng sứcLúc vào việnLúc ra viện1.Có

1.Có

1.Có

1.Có2. Khơng

2. Khơng

2. Khơng

2. Khơng1.Có

1.Có

1.Có

1.Có1.Có2. Khơng 1.CóTái khám2. Khơng

2. Khơng

2. Khơng

2. Khơng1.Có

1.Có

1.Có

1.Có2. Khơng

2. Khơng

2. Khơng

2. Khơng2. Khơng 1.Có2. Khơng2. Các dấu hiệu sinh tồn:

Các dấu hiệu sinh tồn

Mạch (l/ph)

Huyết áp tâm thu ( mmHg)

Huyết áp tâm trương (mmHg)

Nhịp thở ( l/ph)

SPO2 (%)

GlasgowLúc vào việnTái khám ( nếu có)Lúc vào việnTái khám (nếu có)3. Cận lâm sàng

3.1. Tế bào máu ngoại vi:

Thông số

Số lượng hồng cầu (T/L)

Hemoglobin (g/l)

Hematocrit (l/l)

Số lượng tiểu cầu (G/L)

Số lượng bạch cầu (G/L)

3.2. Sinh hóa máu:

Thơng số

Ure (mmol/l)

Creatinin (µmol/l)

Glucose (mmol/l)

GOT (U/L)

GPT (U/L)

Na+ (mmol/l)

K+ (mmol/l)Lúc vào việnTái khám ( nếu có)Cl- (mmol/l)

Troponin T

NT – Pro PNP

3.3. Đông máu

3.3.1. Thông số chung

Thông số

PT (giây) / PT-INR

Fibrinogen (g/l)

D-dimer (µg/l)Lúc vào việnTái khám ( nếu có)3.3.2. Các yếu tố tăng đông

Thông số

Protein S

Protein C

Antithrombin III

KT kháng

PhospholipidLúc vào viện

1.Giảm 2. Bình thường

KQ:

1.Giảm

2. Bình thường

KQ:

1.Giảm

2. Bình thường

KQ:

1. Có

2. KhơngTái khám ( nếu có)

1.Giảm

2. Bình thường

KQ:

1.Giảm

2. Bình thường

KQ:

1.Giảm

2. Bình thường

KQ:

1. Có

2. Khơng3.4. Xquang phổi:

Lúc vào viện

1. Bình thường

2. Bất thường

Nếu bất thường (ghi cụTái khám ( nếu có)

1. Bình thường

2. Bất thường

Nếu bất thường (ghi cụthể): ................... ............................... thể): ................... ...........................

................................................3.5. Điện tâm đồ:

Lúc vào viện

1. Dấu hiệu S1Q3T3

2. Khơng có dấu hiệu S1Q3T3

3. Dấu hiệuTái khám (nếu có)

1. Dấu hiệu S1Q3T3

2. Khơng có dấu hiệu S1Q3T3

3. Dấu hiệukhác: ....................................khác: ....................................3.6. Siêu âm tim:

Thơng số

ALĐMP tâm thu (mmHg)

Đường kính thất phải RV (mm)

EF (%)

Vách liên thất di động nghịchLúc vào việnTái khám1.Có2.Khơng1.Có2.Khơngthường

Huyết khối buồng tim phải1.Có2.Khơng1.Có2.Khơng3.7. MSCT động mạch phổi:

Thơng số

Chỉ số nặng

Ứ máu tĩnh mạch chủ dưới

Giãn thất phải

Vị trí nhánh ĐMP tắcLúc vào việnTái khám ( nếu có)3.8. Biện pháp điều trị:

Biện pháp

Thở máy

Vận mạchLúc vào viện

1. Có

2. Khơng

1. Có

2. Khơng3.9. Thuốc điều trị:

Thuốc

Heparin TLPTT

Heparin thường

Tiêu sợi huyết

Kháng Vitamin K

NOACTĐMPHĐƠĐ

1.Có

2. Khơng

Liều :

1.Có

2. Khơng

Liều :

1.Có

2. Khơng

Liều :

1.Có

2. Khơng

Liều :

1.Có

2. Khơng

Liều :TĐMPHĐKƠĐ

1.Có

2. Khơng

Liều :

1.Có

2. Khơng

Liều :

1.Có

2. Khơng

Liều :

1.Có

2. Khơng

Liều :

1.Có

2. Khơng

Liều :3.10. Theo dõi INR khi dùng kháng vitamin K:

Thuốc

Thời gian (tháng)

Theo dõi ( tuần / lần)

Kháng vitamin K

Phụ lục 2: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

STT

1

2

3

4

5

6

7Mã bệnh ánMã codeTuổiGiới8

9

10

.....

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ......

Xác nhận của thầy/cô hướng dẫnXác nhận của bệnh việnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 1: MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×