Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mối liên quan giữa nồng độ TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mức độ nặng ở bệnh nhân VLĐTTCM.

Mối liên quan giữa nồng độ TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mức độ nặng ở bệnh nhân VLĐTTCM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN1.Nguyễn Thị Vân Hồng, Nguyễn Trọng Hiếu, Ngơ Thúy Hà, Đồng

Đức Hồng (2015). “Nghiên cứu sự thay đổi của các Ig miễn dịch theo

phân loại Baron trên bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu”. Hội

nghị tiêu hố tồn quốc, số 2, tháng 11/2015, 432.Ngô Thuý Hà, Nguyễn Thị Vân Hồng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn

Trọng Hiếu, Đồng Đức Hoàng, Nguyễn Thị Thu Huyền (2017).

“Study of subclincal and clinical characteristics and levels of several

cytokines in UC patients ”. Gut and Liver, Korea Digestive Disease Week,

volume 11, number 6, november 2017, 273.Ngô Thuý Hà, Nguyễn Thị Vân Hồng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn

Trọng Hiếu (2017). “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở

bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu”. Tạp chí Y học thực hành,số 12, tháng 12/2017, 44-46.

4. Ngô Thuý Hà, Nguyễn Trọng Hiếu (2018). “Nghiên cứu đặc điểm cận lâm

sàng và nồng độ một số cytokine ở bệnh nhân viêm loét đại trực tràng

chảy máu”. Tạp chí Y học thực hành, số 5, tháng 3/2018, 33-38.TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1.Mai Đình Minh (2016), Khảo sát nồng độ TNF alpha ở bệnh nhân

viêm loét đại trực tràng chảy máu tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch

Mai, Luận văn Thạc sỹ Y học.2.Hồng Gia Lợi (2005), Bệnh học nợi khoa sau đại học "“Xuất huyết

tiêu hóa”, Bệnh học nội khoa sau đại học tập II", 42 – 52.3.Khúc Đình Minh (2006), Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu

quả điều trị bằng Mesalazine + corticoid ở bệnh nhân viêm loét đại

trực tràng, Luận văn thạc sỹ y học.4.Lê Thị Kim Liên (2016), Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và hình

ảnh siêu âm nội soi ở bệnh nhân viêm loét đại trực tràng chảy máu,

Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II.5.Nguyễn Duy Thắng (2014), "Nhận xét bước đầu trên lâm sàng và nội

soi kết quả điều trị viêm loét đại trực tràng chảy máu thể nhẹ và vừa

bằng Mesalazine (Pentasa)", Tạp chí khoa học Tiêu hố Việt Nam, 4

(37), pp.6.Nguyễn Đạt Anh, CS (2013), "Các xét nghiệm thường quy áp dụng

trong thực hành lâm sàng", Nhà xuất bản Y học.7.Nguyễn Thị Thu Hiền (2008), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận

lâm sàng bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu, Luận văn thạc sỹ y học.8.Nguyễn Văn Hưng (2011), "Đặc điểm mô bệnh học bệnh viêm đại

tràng loét", Tạp chí nghiên cứu Y học, 75 (4), pp. 64-71.9.Phạm Quang Vinh (2012), "Thiếu máu: Phân loại và điều trị thiếu

máu". Vol. tập 2, Bệnh học nội khoa.10.Phạm Văn Dũng (2015), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng xét nghiệm

và các yếu tố (sắt, ferritin, acid folic) ở bệnh nhân viêm loét đại trực

tràng chảy máu, Luận văn thạc sỹ y học.11.Vũ Văn Khiên (2011), "Tổng kết hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại

trực tràng trong 5 năm tại Bệnh viện Trung ương Qn đợi 108", Tạp

chí dược học lâm sàng tập 6-số đặc biệt pp. 124-130.12.Ajit Sood DA, Vandana Midha, et al (2014), "Low hygiene and

exposure to infections may be associated with increased risk for

ulcerative colitis in a North Indian population",Annals ofGastroenterology, 27 (3), pp. 219-223.

13.Aleksander Krag HI, Bjørn von Ryberg, et al (2012), "Safety and

efficacy of Profermin to induce remission in ulcerative colitis", World

J Gastroenterol 18 (15), pp. 1773-1780.14.Ali Jabbar Eidan MNI, Liwaa Hussein Mahdi, (2016), "Investigation

of Serum TNF-alpha, TRAF-1, andTRAF-2 in Patients Suffer from

Ulcerative Colitis", Kufa Journal for Nursing Sciences, 6, pp.15.Ali Keshavarzian RDF, Mark Jacyno, (1999), "Increased interleukin8

(IL8) in rectal dialysate from patients with ulcerative colitis: evidence

for a biological role for IL8 in inflammation of the colon", American

Journal of Gastroenterology 94, pp. 704-712.16.Andrzej Szkaradkiewicz RM, Izabela Chdzicka - Strugara,,et al

(2009), "Proinflammatory cytokines and Il-10 in inflammatory bowel

disease and colorectal cancer patients", Arch. Immunol. Ther. Exp, 57,

pp. 291-294.17.Avdagić N,Babić N (2013), "Tumor necrosis factor-alpha serum level

in assessment of disease activity in inflammatory bowel diaseases",

Med Glas (Zenica), 10(2), pp. 2116.18.B. Weeke SJ (1971), "Serum concentration of 19 serum proteins in

Crohn's disease and ulcerative colitis", Gut, 12, pp. 297-302.19.Baron J CA, Lennard-Jones J, et al (1964), "Variation between

observers in describing mucosal appearances in proctocolitis.", BMJ,

pp. 1:89.20.Biljana Radovanović-Dinić AN, Vuka Katić, et al (2003), "Clinical

Extraintestinal Manifestations of Ulcerative Colitis",Medicine and Biology 10 (3), pp. 139–144.

21.Boris Taka SM, Mario tefani, et al (2014), "Importance of Interleukin

6 in Pathogenesis of Inflammatory Bowel Disease", Coll. Antropol, 38

(2), pp. 659–664.22.Bộ Y tế vụ khoa học và đào tạo (2007), "Xác định cỡ mẫu trong các

nghiên cứu y tế", Nhà xuất bản Y học, pp.23.Byong Duk Ye (2014), "How Useful Are Blood and Stool Biomarkers

for Detecting Subclinical Mucosal Inflammation in Ulcerative

Colitis?", Dig Dis Sci 59, pp. 706–707.24.CA. Seldenrijk BCM, S G M. Meuwissen, et al (1991),

"Histopathological evaluation of colonic mucosal biopsy specimens in

chronic inflammatory bowel disease: diagnostic implications", Gut, 32,

pp. 1514 - 1520.25.Ciecko-Michalska W-T, Szcrepanek M, et al (2016), "Could the

cytokines concentration be a marker of IBD activity and be useful in

evaluation of IBD differentiation? ", Artic le in Polish, 73 (5), pp. 301-4.26.Colobel J.F. Geboes K GA, Jewell D.P, et al (2008), "The Pathology

Task - Force of the International Organization of inflammatory bowel

diseases Indeterminate colitis: A review of the concept - What is in

name", Inflamm bowel Dis, 14, pp. 850-857.27.D. Jenkins MB, S Gallivan, M F Dixon, et al (1997), "Guidelines for

theinitialbiopsydiagnosisofsuspectedchronicidiopathicinflammatory bowel disease. The British Society of Gastroenterology

Initiative", J Clin Pathol, 50, pp. 93-105.

28.Danese S FG, Peyrin-Biroulet L, et al (2014), "Biological agents for

moderately to severely active ulcerative colitis: a systematic review and

network meta-analysis", Ann Intern Med, 160 (10), pp. 704-711.29.Daniel K. PM (2002), "Inflammatory Bowel Disease", N Engl J Med,

347, pp. 417 – 429.30.Daniel S. Pearl Krina Shah MAW (2013), "Cytokine mucosal

expression in ulcerative colitis, the relationship between cytokine

release and disease activity", Journal of Crohn's and Colitis 7,pp. 481–

489.31.Daniela Simian DF, Lilian Flores, et al (2016), "Inflammatory bowel

disease: A descriptive study of 716 local chilean patients", Wold J

Gastroenterol, 22 (22), pp. 5267-5275.32.Deborah Johnson HB, Kelly Johnston, et al (2004), "Tumour

necrosis factor alpha regulates iron transport and transporter expression

in human intestinal epithelial cells", FEBS Lett, 573 (1-3), pp. 195–201.33.Diana Hoang-Ngoc Tran JW, Christina Ha (2016), "Circulating

cathelicidin levels correlate with mucosal disease activity in ulcerative

colitis, risk of intestinal stricture in Crohn’s disease, and clinical

prognosis in inflammatory bowel disease", BMC Gastroenterology,

{published}, pp.34.Diefenbach K.A, et al (2006), "Pediatric inflammatory bowel disease",

World J Gastroenterol, 12, pp. 3204 – 3212.35.E Bentley DJ, F Campbell, B Warren, (2000), "How coud

pathologists improve the intial diagnosis of colitis?", Evidence from an

international workshop. J Clin Pathol, 55, pp. 955-960.36.Elizabeth R. Paine (2014), "Colonoscopic evaluation in ulcerative

colitis", Gastroenterology Report 2, pp. 161–168.37.Evanthia Zampeli MG, Spyros I Siakavellas, et al (2014),

"Predictors of response to anti-tumor necrosis factor therapy in

ulcerative colitis", World J Gastrointest Pathophysiol, 5 (3), pp. 293–

303.38.F. T. de Dombal (1969), "Prognostic value of estimating serum proteins in

cases of ulcerative colitis in remission", Gut, 10, pp. 491-496.39.F. T. de Dombal (1968), "Prognostic value of the serum proteins

during severe attacks of ulcerative colitis", Gut, 9, pp. 144-149.40.F.T.deDombal(1967),"Serumproteinsinulcerativecolitis:electrophoretic patterns in the inferior mesenteric artery and

vein", Gut, 8, pp. 482.

41.Fausto Sanchez-Muñoz AD-L, Jesus K Yamamoto-Furusho, (2008),

"Role of cytokines in inflammatory bowel disease", World J

Gastroenterol, 14(27), pp. 4280-4288.42.Francesca Zorzi EC, New Biologic Drugs for Ulcerative Colitis, in

Gastroenterology. 2011. p. Chương 4, 49-57.43.Furfaro,et at (2015), "Overview of Biological Therapy in Ulcerative

Colitis: Current and Future Directions", J Gastrointestin Liver Dis, 24,

pp. 203 - 213.44.G.R. Greenberg RNF, A.B.R. Thomson (2006), "First Principles of

Gastroenterology", Inflammatory bowel disease pp. 307 - 357.45.Gabriela Fonseca-Camarillo JF-C (2013), "IL-10 and IL-20Expressing Epithelial and Inflammatory Cells are Increased in Patients

with Ulcerative Colitis", J Clin Immunol pp. 640–648.46.Guidi L MM, Andrisani G, et al (2014), "Faecal calprotectin assay

after induction with anti-Tumour Necrosis Factor α agents in

inflammatory bowel disease: Prediction of clinical response and

mucosal healing at one year", Digestives and liver disease, 44 (11), pp.

974–979.47.Györgyi Műzes BMr, Zsolt Tulassay, et al (11/2012), "Changes of the

cytokineprofileininflammatoryboweldiseases",WorldJGastroenterol (18(41)), pp. 5848-5861.

48.Holtkamp W ST, Reis HE, (1995), "Serum interleukin 6 is related to

disease activity but not disease specificity in inflammatory bowel

disease", Clin Gastroenterol Hepatol, 20 (2), pp. 1236.49.Howard Ross SRS, Mika Varma, et al (2014), "Practice Parameters

for the Surgical Treatment of Ulcerative Colitis", Diseases of the

Colon & ReCtum 27 (1), pp. 5–22.50.Inger Camilla Solberg EVLoJ, Jacob Rosenberg, (2013), "Crohn’s

disease and ulcerative colitis: Occurrence, course and prognosis during

the first year of disease in a European population -based inception

cohort", Department of Gastroenterology, Herlev University Hospital,

pp.51.Iril Monstada ØH, Inger Camilla Solberg, et al (2014), "Clinical

course and prognosis in ulcerative colitis: results from population-based

and observational studies", Ann Gastroenterol, 27 (2), pp. 95-104.52.J.F M (1985), "Some aspects of the epidemiology of ulcerative colitis",

Gut, 26, pp. 968-974.53.James D. Lewis SC, Lisa Nessel, et al (2008), "Use of the Noninvasive Components of the Mayo Score to Assess Clinical Response in

Ulcerative Colitis", Inflamm bowel Dis, (14(12)), pp. 1660 - 1666.54.JamesD.Falvey TH, Berrie Meijer, et al (2015), "isease Activity

Assessment in IBD: Clinical Indices and Biomarkers Fail to Predict

Endoscopic Remission", Inflammatory Bowel Diseases, 21 (4), pp.

824–831.55.Jean D. Wilson (2000), "Các nguyên lý y học nội khoa Harrison". Vol. 3.56.Ji L MW, Guijun F, et al(2017), "Therapeutic effect of cyclospo rin A

on glucocor ticoid-resistant severe ulcerative colitis", Chin J Intern

Med, 56, pp. 279– 83.57.XueLiang and HuiFei Cui (2002), "An analysis of 10218 ulcerative

colitis cases in China", World J Gastroenterol, 8 (1), pp. 158–161.58.Jin-Shan Feng YY, Can-Can Guo, Bo-Tao Luo, et al (2015),

"Ulcerative colitis with inflammatory polyposis in a teenage boy: A

case report", World J Gastroenterol, 21 (3), pp. 1044-1048.59.Jin-Shan Feng ZY, Yu-Zhen Zhu, et al (2014), "Serum IL-17 and IL6 increased accompany with TGF-β and IL-13 respectively in

ulcerative colitis patients", Int J Clin Exp Med 7(12), pp. 5498-5504.60.KarelGeboesJ-FdrC,AdrianGreenstein,etal(2008),"Indeterminate colitis: A review of the concept – What’s in a name? ",

Inflamm bowel Dis, 14, pp. 850–857.

61.Kim B BJ, Kleer CG, et al (1999), "Endoscopic and histological

patchiness in treated ulcerative colitis", Am J Gastroenterol, 94, pp.

3258–62.62.Laura Rosenberg KSN, Talia Zenlea, et al (2013), "Histologic

Markers of Inflammation in Patients with Ulcerative Colitis in Clinical

Remission", Clin Gastroenterol Hepatol, 11 (8), pp. 991–996.63.Levo Y SM, Wollner S, Fich A, (1986), "Serum IgE levels in patients

with inflammatory bowel disease", Ann Allergy, 56 (1), pp. 85-7.64.Lloyd R. Sutheland FM, Scott Greer, et al (1987), "5-Aminosalycylic

acid enema in the treatment of distalulcerative colitis, proctosigmoiditis

and proctitis", Gastroenterology, 92, pp. 1894-1898.65.M Z Mazlam HJH (1994), "Interrelations between interleukin-6,

interleukin-1 beta, plasma C-reactive protein values, and in vitro Creactive protein generation in patients with inflammatory bowel

disease", Gut, 35, pp. 714-71466.M.Elver Dolar (1998), "Serum cytokine levels in ulcerative colitis:

Their relationship to disease activity and circulating acute phase

reactants", Turk J Gastroenterol, 9 (4), pp. 370-377.67.Magdy Abdmen- Kareem, Hanaa M Omar, Ali Amen, et al (2006),

"Correlation between inflammatory markers, Endoscopic findings and

Histopathological Diagnosis in case of ulcerative colitis", AAMJ, 4 (1), pp.68.Maleki I TT, Barzin M, et al (2015), "Validation of the Persian version

of the inflammatory bowel disease questionnaire (IBDQ) in ulcerative

colitis patients. Caspian J ", Intern Med 2015, 6 (1), pp. 20 - 24.69.Maria E. Street GdA, Cecilia Camacho-Hubner,et al (2004),

"Relationships between Serum IGF-1, IGFBP-2, Interleukin-1Beta and

Interleukin-6 in Inflammatory Bowel Disease", Horm Res 61, pp. 159–164.70.Meenakshi (2014), "An optimized patient - reported ulcerative colitis

diasease activity measure derived from the Mayo score and the simple

clinical colistis activity index", Inflamm Bowel Dis, 20 (6), pp. 10701078.71.Mihai Virgil Boldeanu, et al (2014), "Invertigation of inflammatory

activity in ulcerative colitis ", Rom J Morphol Embryol, 55 (4), pp.

1345-1351.72.Mohammad A Al-Mofarreh IAA-M (2013), "Emerging inflammatory

bowel disease in saudi outpatients: A report of 693 cases", ORIGINAL

ARTICLE, 19 (1), pp. 16-22.73.Mustafa Qureshi ZA (2015), "Clinical Presentation of Ulcerative

ColitisinPakistani Adults",EuroasianJournalofHepato-Gastroenterology, 5 (2), pp. 127-130.

74.Ole Haagen Nielsen MAA (2013), "Tumor Necrosis Factor Inhibitors

for Inflammatory Bowel Disease", N Engl J Med 369, pp. 754-762.75.Olga Y Korolkova JNM, Samuel T Pellom, et al (2015),

"Chalacterization of Serum Cytokine Profile in Predominantly Colonic

Inflammatory Bowel Disease to Delineate Ulcerative and Crohn,s

Colitides", Clin Med Insights Gastroenterol, 8, pp. 29-44.76.Pongprasobchai S MS, Leelakusolvong S, et al (2001), "Ulcerative

colitis in thailand: a clinical study and long term follow-up", Journal of

the Medical Association of Thailand Chotmaihet thangphaet, 84 (9),

pp. 1281-8.77.R S Walmsley R, R E Pounder, R N Allan, et al (1998), "A simple

clinical colitis activity index", Gut, 43, pp. 29–32.78.Rana SV SS, Sinha SK, et al (2012), "Pro-inflammatory and antiinflammatory cytokine response in diarrhoea-predominant irritable

bowel syndrome patients", Trop Gastroenterol, 33 (4), pp. 251-6.79.Robert C. Langan PBG, Michael A. Krafczyk, et al (2007),

"Ulcerative Colitis: Diagnosis and Treatment", Am Fam Physician,

76(9), pp. 1323-30-1331.80.Ryan E. Childers SE, Christine VazquezcE. Childers , Swathi

Eluri , Christine Vazquez, et al (2014), "Family history of

inflammatory bowel disease among patients with ulceative colitis: A

systematic review and meta-analysis", Journal of crohn's and colitis, 8,

pp. 1480-1479.81.Sadiqul Islam MA, Anjam J Talukdar, et al (2016), "A Study on

clinical profile of patients with Inflammatory Bowel Disease

", National Journal of medical researhc82.6(3), pp.Satoshi Kasugai TC, Kazuyuki Suzuki, (2013), "Seri Changes of

Cytokines in Steroid Refractory Ulcerative Colitis Patients Treated with

Tacrolimus", Journal of Gastroenterology and Hepatology Resaerch, 2,

pp.83.Satoshi Tanida TM, Keiji Ozeki, et al (2015), "Advances in refractory

ulcerative colitis treatment: A new therapeutic target,Annexin A2",

World J Gastroenterol, 21(29), pp. World J Gastroenterol.84.Satya Vati Rana SS, Jaspreet Kaur, (2014), "Relationship of

cytokines, oxidative stress and GI motility with bacterial overgrowth in

ulcerative colitis patients", Journal of Crohn's and Colitis 8,pp. 859–

865.85.Shankar Subramanian Iyer GC (2012), "Role of Interleukin 10

Transcriptional Regulation in Inflammation and Autoimmune Disease",

Crit Rev Immunol, 32 (1), pp. 23–63.86.Shannon Chang LM, David Hudesman, (2015), "Disease monitoring

in inflammatory bowel disease", World J Gastroenterol 21 (40), pp.

11246-11259.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mối liên quan giữa nồng độ TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mức độ nặng ở bệnh nhân VLĐTTCM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×