Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ KIẾN KẾT LUẬN

DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Đỗ Kim Bảng (2002), “Nghiên cứu khả năng dự đốn vị trí tổn thương

động mạch vành bằng điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp”,

Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ nội trú bệnh viện. Trường Đại học Y Hà nội.2.Nguyễn Ngọc Quang và cộng sự (2016), ‘’các thang điểm tiên lượng

biến cố sớm sau can thiệp mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim

cấp’’, Tạp chí Tim mạch học, tháng 5 - Số 2, tập 442, 66-693.Lê Xuân Thục, Nguyễn Phương Đông (2000). Các yếu tố nguy cơ ở

bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Hội Tim Mạch học Quốc gia Việt Nam,

Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học. 535-5414.Lê Ngọc Hà và cộng sự (2000), “Bước đầu nghiên cứu rối loạn nhịp tim

ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim”, Tạp chí Tim mạch học, 21 (Phụ san

đặc biệt 2-Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học), Tr 1027-10345.Nguyễn Thị Bạch Yến (2001). Góp phần chẩn đốn xác định, chẩn đoán

định khu nhồi máu cơ tim cấp bằng phương pháp siêu âm tim 2 chiều.

Tạp chí Tim mạch học số 25, 41-486.Nguyễn Việt Tn (2008), “Nghiên cứu mơ hình bệnh tật ở bệnh nhân

điều trị nội trú Viện Tim mạch Việt Nam trong thời gian 2003 – 2007”,

Luận văn Thạc sỹ y học, 1 – 64.7.Lê Thu Liên (1996), “Tuần hồn mạch vành”, Chun đề sinh lý học, Bộ

mơn sinh lý-Trường đại học Y Hà nội, Nhà xuất bản Y học, Tr 75-798.Addala S, Grines CL, Dixon SR. Predicting mortality in patients with.

ST-elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous

coronary intervention (PAMI risk score). Am J Cardiol 2004;93:629–

632. Alpert JS and Thygesen K (2000). “Myocardial infarction

redefined”, Eur Heart J. 21, 1502 – 139.Bree DR and Crawford PA (2004). “Acute ST-segment elevation

myocardial infarction”. The Washington Mannual: Cardiology

subspecialty consult, Lippincott Williams and Wilkins, 70 – 8410.Koyu S, Yoshihisa N, Takeshi K, et al (2002), “Comparison of Results

of Coronary Angioplasty for Acute Myocardial Infarction in Patients ≥

75 Years of Age Versus Patients < 75 Years of Age”, Am J Cardiol, (89),

797-800.11.Alessandro S, Massimo C, Fulvia S, et al (1999), “Prediction of Cardiac

Events After Uncomplicated Acute Myocardial Infarction by Clinical

Variables and Dobutamine Stress Test”, J Am Coll Cardiol, (34), 435-40.12.Alpert JS, Cannon CP, Saperia G (2009), “Risk stratification for

cardiac events after acute ST elevation myocardial infarction”,

Uptodate 18.0.13.Eli I. Lev, MD, Ran Kornowski et all, Comparison of the Predictive

Value of Four Different Risk Scoresfor Outcomes of Patients With STElevation Acute Myocardial Infarction Undergoing Primary

Percutaneous Coronary Intervention.14.Addala S, Grines CL, Dixon SR (2004). Predicting mortality in patients

withST-elevation myocardial infarction treated with primary

percutaneous coronary intervention (PAMI risk score). Am J Cardiol

93:629–632.15.Eagle KA, Lim MJ, Dabbous OH, Pieper KS, Goldberg RJ, Van de Werf

F, et al (2004). A validated prediction model for all forms of acute

coronary syndrome: Estimating the risk of 6-month postdischarge death

in an international registry. JAMA. 291: 2727–2733.16.Addala S, Grines CL, Dixon SR, Stone GW, Boura JA, Ochoa AB, et al

(2003). Predicting mortality in patients with ST-elevation myocardial

infarction treated with primary percutaneous coronary intervention (PAMI

risk score). The American Journal of Cardiology. 2004; 93: 629–632.17.Amin ST, Morrow DA, Braunwald E, Sloan S, Contant C, Murphy S, et

al (2013). Dynamic TIMI Risk Score for STEMI. J Am Heart Assoc; 2:

e003269.18.De Luca G, Suryapranata H, van ‘t Hof AWJ, de Boer M-J, Hoorntje

JCA, Dambrink J-HE, et al (2004). Prog-nostic assessment of patients

with acute myocardial infarction treated with primary angioplasty: implications for early discharge. Circulation. 109: 2737–2743.19.Halkin A, Singh M, Nikolsky E, Grines CL, Tcheng JE, Garcia E, et al

(2005). Prediction of Mortality After Pri-mary Percutaneous Coronary

Intervention for Acute Myocardial InfarctionThe CADILLAC Risk

Score. J Am Coll Cardiol; 45: 1397–1405.20.Fox KAA, Dabbous OH, Goldberg RJ, Pieper KS, Eagle KA, Van de

Werf F, et al (2006). Prediction of risk of death and myocardial infarction

in the six months after presentation with acute coronary syndrome: prospective multinational observational study (GRACE). BMJ; 333: 1091.21.Widimsky P, Wijns W, Fajadet J, de Belder M, Knot J, Aaberge L, et al

(2010). Reperfusion therapy for ST ele-vation acute myocardial

infarction in Europe: description of the current situation in 30 countries.

Eur Heart J. 31: 943–957.22.Morrow DA, Antman EM, Charlesworth A, Cairns R, Murphy SA,

Lemos JA de, et al (2000). TIMI Risk Score for ST-Elevation Myocardial

Infarction: A Convenient, Bedside, Clinical Score for Risk Assessment at

Presentation An Intravenous nPA for Treatment of Infarcting

Myocardium Early II Trial Substudy. Circu- lation; 102: 2031–2037.23.Kozieradzka A, Kamiński KA, Maciorkowska D, Olszewska M,

Dobrzycki S, Nowak K, et al (2011). GRACE, TIMI, Zwolle and

CADILLAC risk scores—Do they predict 5-year outcomes after STelevation myocar- dial infarction treated invasively? International

Journal of Cardiology; 148: 70–75.24.Morrow DA, Antman EM, Parsons L, de Lemos JA, Cannon CP,

Giugliano RP, et al (2003). Application of the TIMI risk score for STelevation MI in the National Registry of Myocardial Infarction 3. JAMA.2001; 286: 1356–1359. PMID: 11560541 Granger CB, Goldberg RJ,

Dabbous O, Pieper KS, Eagle KA, Cannon CP, et al. Predictors of

hospital mortality in the global registry of acute coronary events. Arch

Intern Med. 163: 2345–2353.

25.Steg GP, James SK, Atar D, Badano LP, Blömstrom-Lundqvist C, Borger

MA, et al (2012). ESC Guidelines for the management of acute

myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation:

Task Force on the management of ST-segment elevation acute

myocardial infarction of the European Socie- ty of Cardiology (ESC).

Eur Heart J. 33: 2569–2619.26.Lev EI, Kornowski R, Vaknin-Assa H, Porter A, Teplitsky I, Ben-Dor I,

et al (2008). Comparison of the predictivealue of four different risk

scores for outcomes of patients with ST-elevation acute myocardial

infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Am J

Cardiol. 102: 6–11.BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Họ và tên bệnh nhân: .........................................................................................

Mã bệnh án: .......................................................................................................

Địa chỉ:………………………………………………………………..……..…

Năm sinh : ...............................

Giới: (1- nam, 2- nữ )Số ĐT:...........................Ngày, giờ vào viện:.........................

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

Tần số tim (ck/ph): ..........

Huyết áp tối đa: ................. mmHg

Huyết áp tối thiểu :………mmHg

Chiều cao :......... m

NYHA: ..........Cân nặng.......kg

Độ Killip : .................Sốc tim: có; khơng

Thời gian từ khi đau ngực tới lúc nhập viện:…..giờ

TIỀN SỬ BỆNH TIM MẠCH

NMCT

có; can thiệp qua da:

có; vị trí............ , năm:

khơng

khơng

TBMN có; khơng, Độ rộng:……năm

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ

1. Hút thuốc lá: có; khơng

2. Tăng HA: có; khơng3. ĐTĐ typ2: có; khơng

4. RLMM: có; khơng

5. TS gia đình:

Bệnh THANMCT Đột tửĐTĐBệnh tim mạch khác(1-khơng; 2-bố; 3-mẹ; 4-anh chị em ruột)CẬN LÂM SÀNG

Chỉ số (nhập viện)

Ure

Creatinine

Glucose

CK

CK-MB

Tropoin T

Cholesterol

Triglycerid

HDL

LDL

BC

TC

NT-ProBNPHC

Hemoglobin

Hematocrit

MLCTKết quảChỉ số(sau can thiệp)Kết quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×