Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu 1: Đặc điểm chung ở bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú liên tục có suy dinh dưỡng theo thang điểm

Mục tiêu 1: Đặc điểm chung ở bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú liên tục có suy dinh dưỡng theo thang điểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

39

Giới tínhNam

NữBiểu đồ 3. 1:Phân bố theo giới tính của bệnh nhân CAPD có suy dinh

dưỡng

Nhận xét:1.2. Theo tuổi

Tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu:

N=Nhận xét:

1.3. Mức thu nhập trung bình/tháng

Biểu đồ:Mức thu nhập trung bình/ tháng trong nhóm suy dinh dưỡng CAPD40< 5 triệu

5-10 triệu

> 10 triệuBiểu đồ 3. 2: Mức thu nhập trung bình/ tháng trong nhóm suy dinh dưỡng

CAPD

Nhận xét:

1.4. Thời gian lọc màng bụng trung bình

Biểu đồ:Phân bố bệnh nhân theo thời gian lọc màng bụng> 12 tháng

<12 thángBiểu đồ 3. 3:Phân bố bệnh nhân theo thời gian lọc màng bụng41

Nhận xét:

1.5. Đặc điểm giữa 2 nhóm dinh dưỡng nhẹ - vừa và suy dinh dưỡng nặng

theo SGA trong nhóm chọn nghiên cứu

Bảng:

Đặc

điểm

TuổiSuy dinh dưỡng nhẹ- vừa

N

%Suy dinh dưỡng nặng

N

%Giới

Thời

gian lọc

màng

bụng

Mức

thu

nhập

bình

quân/

tháng

Bảng 3. 1: So sánh đặc điểm chung của hai nhóm suy dinh dưỡng vừa và

nặng

Nhận xét:

1.6: Nguyên nhân suy thận mạn giai đoạn cuối ở nhóm nghiên cứu

Bảng:

Nguyên nhân

N

%

Viêm cầu thận mạn

Thận đa nang

Sỏi thận

Lupus ban đỏ hệ thống

Tăng huyết áp

Bảng 3. 2: Nguyên nhân gây suy thận mạn42Nhận xét:

2. Đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú liên tục có suy

dinh dưỡng theo thang điểm SGA.Bảng 3.2.1 : Đặc điểm lâm sàng ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Đặc điểmN%Có rối loạn tiêu hóa

Giảm sự ngon miệng

Đau bụng

Phù

Sốt

Tăng huyết áp

Chuột rút

Số lượng nước tiểu/24h

Bảng 3. 3: Đặc điểm lâm sàng ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Nhận xét:

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0Rối loạn tiêu hóa

Đau bụng

Series 3SDD nhẹ- vừaSDD nặngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu 1: Đặc điểm chung ở bệnh nhân lọc màng bụng ngoại trú liên tục có suy dinh dưỡng theo thang điểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×