Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHIÊU KHÁM BỆNHPhụ lục 1Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên học sinh:.....................................................................................

2. Lớp: 1. Lớp 1 2. Lớp 2 3. Lớp 3 4. Lớp 4 5. Lớp 5 

3.Tuổi:...............................................................................................................

4. Giới tính: 1. Nam 2. Nữ 

5. Nghề nghiệp của bố:

1. Cán bộ, nhân viên 2. Công nhân 3. Nông dân 

4. Nội trợ 5. Khác 

6. Nghề nghiệp của me:

1. Cán bộ, nhân viên 2. Công nhân 3. Nông dân 

4. Nội trợ 5. Khác 

Phần 2. KÊT QUẢ KHÁM

BỆNH TAI

7. Viêm tai giữa cấp tính:

1. Khơng 2. Một tai 3. Hai tai 

8. Viêm tai giữa mạn tính:

1. Khơng 2. Một tai 3. Hai tai 

9. Viêm tai ứ dịch:

1. Không 2. Một tai 3. Hai tai 

10. Viêm tai giữa xep nhĩ:

1. Không 2. Một tai 3. Hai tai 

11. Viêm tai giữa cũ hiện tại ổn định, di chứng:

1. Không 2. Một tai 3. Hai tai 

12. Nút ráy tai:1. Không 2. Một tai 3. Hai tai 

13. Bệnh khác về tai:

1. Không 2. Một tai 3. Hai tai 

Ghi rõ bệnh gì: (Dị vật, dị tật…)...................................................................

14. Kết luận bệnh về tai:1. Không bệnh 2. Có bệnh BỆNH MŨI - XOANG

15. Viêm mũi cấp tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 16. Viêm mũi mạn tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 17. Viêm mũi dị ứng:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 18. Viêm xoang cấp tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 19. Viêm xoang mạn tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 20. Các bệnh khác về mũi - xoang: 1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 

Ghi rõ bệnh gì (Veo vách ngăn, dị vật...):..........................................................

21. Kết luận bệnh về mũi – xoang: 1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 

BỆNH HỌNG

22. Viêm họng cấp tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 23. Viêm họng mạn tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 24. Viêm amidan cấp tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 25. Viêm amidan mạn tính: 1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 

26. Viêm V.A cấp tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 27. Viêm V.A mạn tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 28. Các bệnh khác về họng: 1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 

(Ghi rõ bệnh gì):..............................................................................................

29. Kết luận về bệnh họng:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh BỆNH THANH QUẢN

30. Viêm thanh quản cấp tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 31. Viêm thanh quản mạn tính:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 32. Các bệnh khác về thanh quản: 1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 

(Ghi rõ bệnh gì):..................................................................................................

33. Kết luận về bệnh thanh quản: 1. Không bệnh 2. Có bệnh 

BỆNH RỊ KHE MANG

34. Rò ln nhĩ:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 35. Rò xoang lê:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 36. Các bệnh khác về rò bẩm sinh: 1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 

(Ghi rõ bệnh gì):..................................................................................................

37. Kết luận về bệnh rò khe mang: 1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 

BỆNH KHỚI U TAI MŨI HỌNG:

38. U vùng tai:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 39. U mũi:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 40. U Họng:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 41. Các bệnh khác về khới u TMH: 1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 

(Ghi rõ bệnh gì):................................................................................................

42. Kết luận về bệnh u TMH:1. Khơng bệnh 2. Có bệnh 

KÊT LUẬN43. Kết luận chung về bệnh tai mũi họng: 1. Khơng bệnh 

2. Có bệnhBắc Giang, ngày........tháng 5 năm 2016

NGƯỜI KHÁMPhụ lục 2PHIÊU PHỎNG VẤN PHỤ HUYNH HỌC SINH

Về các yếu tố liên quan đến bệnh Tai-Mũi –Họng

*Để giúp các bác sỹ nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến bệnh tai-mũihọng của học sinh tiểu học, xin đề nghị ơng (bà) vui lòng trả lời các câu hỏi

dưới đây bằng cách khoanh tròn vào số đứng liền trước của 1 câu trả lời.

(Ông bà có thể trao đởi với con của mình về các câu hỏi trước khi trả lời để

đảm bảo tính xác thực, vì nội dung các câu hỏi đều tập trung vào học sinh)

Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên phụ huynh học sinh:...................................................................

2. Họ và tên học sinh:.....................................................................................

3. Lớp:...............................................................................................................

Phần 2. CÁC YÊU TỐ LIÊN QUAN

2.1. Câu hỏi về điều kiện kinh tế, môi trường, xã hội

4. Nhà ông (bà) ở là loại nhà như thế nào? (khoanh tròn vào số đứng liền

trước của 1 câu trả lời):

1. Nhà tầng2. Nhà xây cấp 43. Nhà tạm, nhà trọ5. Nhà ông (bà) thường xuyên sử dụng loại bếp đun nào?

1. Ga2. Điện-Từ3. Than4 . Củi6. Nhà có bếp đun riêng hay bếp đun đặt trong nhà ở?

1. Bếp đun riêng2. Bếp đun trong nhà ở7. Nhà ơng (bà) có thường xun nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim)

trong nhà không?

1. Khơng2. Có8. Nhà ơng (bà) có thường xun ni gia súc (lợn, trâu, bò) khơng?

1. Khơng2. Có9. Nhà ơng (bà) có thường xun ni động vật khác (chó, mèo, thỏ) khơng?

1. Khơng2. Có10. Gia đình ơng (bà) có làm nghề dịch vụ tại nhà ở không? (bán hàng ăn,

làm mỳ gạo, mộc, sơn, bán vật liệu xây dựng, bán vật tư nông nghiệp, bán

thuốc bảo vệ thực vật....Bán hàng, may mặc, sửa chữa, dịch vụ khác)

1. Khơng2. Có11. Trong gia đình ơng (bà) có ai hút th́c lá, th́c lào khơng?

1. Khơng2. Có12. Ở nhà con của ơng (bà), có góc học tập riêng đảm bảo thống mát về

mùa hè, ấm về mùa đơng khơng?

1. Khơng2. Có13. Lớp học con của ơng (bà) có được thống về mùa hè và ấm về mùa

đơng khơng?

1. Khơng2. Có14. Con của ơng (bà) có được nhà trường (cán bộ y tế trường học, các thầy

cơ giáo...) nhắc nhở thường xun về phòng bệnh và chữa bệnh tai mũi

họng khơng?

1. Khơng bao giờ2. Có rất ít3. Có nhưng khơng thường xun4. Có thường xun15. Con của ơng (bà) có được gia đình thường xun nhắc nhở phòng

bệnh tai mũi họng khơng?

1. Khơng bao giờ2. Có rất ít3. Có nhưng khơng thường xun4. Có thường xuyên16. Khi bị viêm mũi họng (Sốt, ho, đau họng, hắt hơi, chảy mũi…) con của

ơng (bà) có được bớ me đưa đi khám và điều trị không?

1. Không bao giờ2. Có rất ít3. Có nhưng khơng thường xun4. Có thường xun17. Trong gia đình con của ơng (bà) có ai (Bố, mẹ, anh chị em ruột)

thường xuyên bị: Sốt, ho, đau họng, hắt hơi, chảy mũi khơng?

1. Khơng2. Có2.2. Câu hỏi về Thái độ

18. Ơng (bà) có đồng ý với việc khám tai mũi họng định kỳ hàng năm cho

con khơng? (khoanh tròn vào số đứng liền trước của 1 câu trả lời):

1. Rất đồng ý2. Đồng ý3. Không đồng ý4. Phản đối5. Rất phản đối19. Theo ông (bà) có cần thiết phải dạy phương pháp chăm sóc, vệ sinh

tai mũi họng cho học sinh tiểu học không?

1. Rất cần thiết2. Cần thiết3. Không cần thiết4. Phản đối5. Rất phản đối20. Ơng (bà) có đồng ý với ý kiến cho rằng: “Tai mũi họng tốt sẽ giúp cho

sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ” không?

1. Rất đồng ý2. Đồng ý3. Không đồng ý4. Phản đối5. Rất phản đối21. Theo ơng (bà) có cần phải thường xuyên tuyên truyền về phòng bệnh

tai mũi họng và phòng tai nạn thương tích cho học sinh khơng?

1. Rất cần thiết2. Cần thiết3. Không cần thiết4. Phản đối5. Rất phản đối22. Ơng (bà) thấy cần phải có những biện pháp cụ thể để đề phòng bệnh

và phòng tai nạn thương tích về tai mũi họng tại trường học khơng?

1. Rất cần thiết2. Cần thiết3. Không cần thiết4. Phản đối5. Rất phản đối23. Ơng (bà) có đồng ý với ý kiến: Bệnh tai mũi họng cần phải được phát

hiện sớm và điều trị kịp thời?

1. Rất đồng ý2. Đồng ý3. Không đồng ý4. Phản đối5. Rất phản đối24. Nếu như có những biện pháp can thiệp giúp cho việc đề phòng bệnh

tai mũi họng cho con, ơng (bà) có đồng ý chấp nhận không?

1. Rất đồng ý2. Đồng ý3. Không đồng ý4. Phản đối5. Rất phản đối25. Nếu như có những biện pháp can thiệp giúp cho việc chữa bệnh tai

mũi họng cho con, ơng (bà) có đồng ý chấp nhận không?

1. Rất đồng ý2. Đồng ý3. Không đồng ý4. Phản đối5. Rất phản đối2.4. Câu hỏi về Thực hành

26. Con của ơng (bà) có tự tìm hiểu về phương pháp phòng bệnh tai mũi

họng bao giờ chưa?

1. Thường xuyên2. Thỉnh thoảng3. Chưa bao giờ27. Con của ơng (bà) có rỏ mũi bằng nước ḿi sinh lý để đề phòng

bệnh, chữa bệnh tai mũi họng bao giờ chưa?

1. Thường xuyên2. Thỉnh thoảng3. Chưa bao giờ28.Con của ơng (bà) có thường xun súc họng bằng nước ḿi sinh lý

để phòng và điều trị bệnh tai mũi họng không?

1. Thường xuyên2. Thỉnh thoảng3. Chưa bao giờ29. Con của ơng (bà) có thói quen uống nước đá lạnh không?

1. Thường xuyên2. Thỉnh thoảng3. Chưa bao giờ30. Khi trời lạnh, con của ơng (bà) có thường xun giữ ấm để phòng

viêm mũi, họng khơng?

1. Thường xuyên2. Thỉnh thoảng3. Chưa bao giờ4. Khi bị viêm mũi, họng31. Con của ơng (bà) có thực hiện ́ng th́c đầy đủ theo đơn của thấy

thuốc khi bị bệnh tai mũi họng, hoặc theo hướng dẫn của bố me không?

1. Có, đầy đủ2. Có, nhưng chưa đầy đủ3. Khơng32. Khi bị viêm mũi họng con của ông (bà) thường?

1. Chủ động xin bố, me cho đi khám

2. Đi khám do yêu cầu của bố me

3. Không đi khám

Bắc Giang,, ngày........tháng.... năm 2016

NGƯỜI PHỎNG VẤNPhụ lục 3BẢN HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHĨM

I. Hành chính1) Hướng dẫn viên: ………………………...…………….………..…… ........

2) Thư ký: …………………………...…………..............…………….………

3) Thời gian: …………………………...………………........………………...

4) Địa điểm: ……………………………………….............…………………..

5) Thành viên:

1-Ban giám hiệu...........……..……..……………………..……………………

2- Cán bộ y tế trường học:...............……………………………………………

3- Giáo viên giáo dục thể chất: …………………………..…….........................

4- Giáo viên phụ trách đội:..................................................................................

5- Đại diện giáo viên chủ nhiệm:

II. Nội dung: Tập trung vào vấn đề 1 và 2

1. Thực trạng bệnh tai mũi họng ở học sinh tiểu học thành phố Bắc Giang

hiện nay như thế nào? Những bệnh TMH hay gặp ở học sinh tiểu học ở thành

phố Bắc Giang?

2. Những yếu tố liên quan đến bệnh tai mũi họng ở học sinh tiểu học thành

phố Bắc Giang? (Những yếu tố có thể gây bệnh tai mũi họng)

3. Những đề xuất, kiến nghị để cơng tác phòng chống bệnh tai mũi họng ở

học sinh tiểu học thành phố Bắc Giang được tốt nhất ?

Bắc Giang, ngày

Đại diện nhóm phỏng vấnthángnăm 2016Thư ký nhóm phỏng vấnĐINH HƯỚNG PHỎNG VẤN SÂUPhụ lục 4Thực trạng và một số yếu tố liên quan

bệnh tai mũi họng của học sinh tiểu học TP Bắc Giang

(Dành cho cán bộ y tế trường học và cán bộ phụ trách

công tác y tế trường học của phòng giáo dục)

I. Hành chính

1) Họ tên người được phỏng vấn ...……………………....................................

2) Ơng (Bà) đã công tác trong lĩnh vực này bao lâu:..........................................

3) Thời gian: ………………..........………………………..…………………...

4) Địa điểm: ………………………….......………………...…………………..

II-Nội dung:

1. Thực trạng bệnh tai mũi họng ở học sinh tiểu học thành phố Bắc Giang

hiện nay như thế nào? Những bệnh TMH hay gặp ở học sinh tiểu học ở thành

phố Bắc Giang?

2. Những yếu tố liên quan đến bệnh tai mũi họng ở học sinh tiểu học thành

phố Bắc Giang? (Những yếu tố có thể gây bệnh tai mũi họng)

3. Những đề xuất, kiến nghị để cơng tác phòng chống bệnh tai mũi họng ở

học sinh tiểu học thành phố Bắc Giang được tốt nhất ?

Bắc Giang, ngày........tháng 5 năm 2016

NGƯỜI PHỎNG VẤNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×