Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI THỰC TẬP SỐ 6

BÀI THỰC TẬP SỐ 6

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Hướng dẫn tra cứu thông tin thuốc

TT123NỘI DUNGÝ NGHĨAĐọc và phân tích các thơng tin

trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

- Tên gốc

- Hàm lượng

- Dạng bào chế

Nhận thức ban

- Tác dụng và cơ chế

đầu về thuốc

- Tác dụng không mong muốn

cần tra cứu

- Chỉ định

- Chống chỉ định

- Cách dùng, liều dùng

- Các hướng dẫn khác.

Tra cứu dược thư quốc gia và các

tài liệu khác để tìm:

- Tên gốc

- Hàm lượng

Là cơ sở để

- Dạng bào chế

hướng dẫn sử

- Tác dụng và cơ chế

dụng thuốc cho

- Tác dụng không mong muốn

bệnh nhân

- Chỉ định

- Chống chỉ định

- Cách dùng, liều dùng

- Các hướng dẫn khác.

Giúp đảm bảo

Đối chiếu, so sánh với thông tin

việc tra cứu

trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc,

chính xác, đáng

ghi chép, nhận xét.

tin cậy36TIÊU CHUẨN

CẦN ĐẠTChính xác, đầy

đủChính xác, đầy

đủChính xác, đầy

đủBẢNG NHẬN THỨC THUỐC BÀI 6T

TTên thuốcĐối tượng: ĐHD K.....Họ và tên sinh viên: ..................................................Mã SV: ............................Lớp: .......... Nhóm: ........Ngày thực tập: ............Tên gốc, hàm

lượng, dạng BCChỉ địnhChống chỉ định1237Tác dụng không

mong muốnCách dùng, liều dùng34385639784091041Phần 2. THÍ NGHIỆM

Thí nghiệm 1. TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA ASPEGIC

1. Chuẩn bị

- Động vật thí nghiệm: Chuột nhắt trắng chủng Swiss 20 ± 2g

- Dụng cụ: + Hộp nhốt chuột+ Đồng hồ bấm giây+ Bơm kim tiêm+ Bơm kim uống thuốc+ Bơng, cồn Iod 1%

- Thuốc/hóa chất: Dung dịch Aspegic 3%

Dung dịch NaCl 0,9%

Dung dịch Acid acetic 2%

2. Tiến hành

- Bước 1: Cân chuột, chia làm 2 lô, đánh dấu chuột.

- Bước 2: Cho chuột uống thuốc

- Lô 1: Cho uống Aspegic 3% với liều 0,1ml/10g.

- Lô 2: Cho uống NaCl 0,9% với liều 0,1ml/10g.

- Bước 3: Chờ 30 phút. Tiêm vào màng bụng chuột dung dịch acid acetic 2%

với liều 0,1ml/10g cho tất cả các chuột.

- Bước 4: Đếm số cơn đau của từng chuột trong từng lô trong từng 5 phút một,

đến phút thứ 15.

- Bước 5: Tính tổng số cơn quặn đau trung bình của từng lô trong từng khoảng

thời gian. Ghi lại kết quả vào bảng.

3. Kết quả thí nghiệm

Số cơn đau trung bình ( X  SD)

Khoảng

thời gian0-5 phút5-10 phút10-15 phútLơ 1

Lơ 2

42Tổng số cơn đau trung bìnhQuan sát các hiện tượng, giải thích cơ chế tác dụng của thuốc.

Thí nghiệm 2. TÁC DỤNG GÂY TÊ CỦA NOVOCAIN

1. Chuẩn bị

- Động vật: Ếch đồng 50 – 80g

- Dụng cụ: + Bàn mổ ếch+ Bơm kim tiêm+ Bộ dụng cụ tiểu phẫu+ Máy kích điện- Thuốc/Hóa chất: Dung dịch Novocain 3%

Dung dịch NaCl 0,9%

2. Tiến hành

-Bước 1: Cố định ếch trên bàn mổ ở tư thế nằm sấp

Bước 2: Kiểm tra cảm giác của ếch để xác định hiệu điện thế thích hợp gây

đáp ứng.

Bước 3: Tiêm thuốc:

- Tiêm vào đùi phải 0,5ml dung dịch Novocain 3%.

- Tiêm vào đùi trái 0,5ml dung dịch NaCl 0,9%.

Chờ 5 – 10 phút, kiểm tra lại cảm giác của 2 chân sau khi tiêm thuốc.-Bước 4: Kiểm tra chức năng vận động:- Cởi dây buộc, đặt ngửa ếch trên bàn, dùng kéo bộc lộ ổ bụng, gạt phủ tạng

sang 1 bên, để lộ cột sống và các bó dây thần kinh vận động.

- Dùng điện cực lần lượt kích thích vào 2 dây thần kinh xuống 2 đùi.

- Quan sát đáp ứng của từng chân. So sánh sự đáp ứng của 2 chân ếch để rút ra

nhận xét về ảnh hưởng của novocain trên dẫn truyền vận động.

3. Kết quả thí nghiệm

Ngưỡng kích thích gây đau

Chân phải (tiêm Novocain)

Trước tiêm thuốc

Sau tiêm thuốc

43Chân trái (tiêm NaCl)Quan sát các hiện tượng, giải thích cơ chế tác dụng của thuốc.44BỘ MÔN DƯỢC LÝBẢNG KIỂM BÀI THỰC TẬP SỐ 1

Đốitượng: ĐHD K12Họ và tên sinh viên: .........................................................ĐIỂMMã SV: ............................................................................

Lớp : .......... Nhóm : ........ Ngày thực tập : ...................STT

1

2Nội dung, chỉ tiêu đánh giáĐiểmĐiểmchuẩn

đạt

ĐIỂM CHUYÊN CẦNĐi thực tập đúng lịch, đúng giờ....

1

Chuẩn bị bài, tích cực phát biểu xây dựng bài

1

ĐIỂM QUÁ TRÌNHTN1: Ảnh hưởng của đường đưa thuốc đến tác dụng của thuốc

Nhận định và phân tích được kết quả

1Ghi

chúTN2: Định khu tác dụng của strychnin

Cố định ếch và tiêm thuốc đúng kỹ thuật0,25Bộc lộ dây được dây thần kinh một bên đùi0,25Cắt đùi và phá được tủy ếch0,25Theo dõi và phân tích được kết quả0,25TN3: Tác dụng đối lập giữa pilocarpin và atropin trên đồng tử

Nhận định và phân tích kết quả

3110đLƯỢNG GIÁ CUỐI BÀI

TỔNGThái Nguyên, ngày….....tháng…….năm 2018

Giảng viên đánh giá45BỘ MÔN DƯỢC LÝBẢNG KIỂM BÀI THỰC TẬP SỐ 2

Đốitượng: ĐHDK12

Họ và tên sinh viên: .........................................................

ĐIỂM

Mã SV: ............................................................................

Lớp : .......... Nhóm : ........ Ngày thực tập : ....................STTĐiểm

chuẩn

Nội dung, chỉ tiêu đánh giá

ĐIỂM CHUYÊN CẦN1Đi thực tập đúng lịch, đúng giờ....Điểm đạtGhi chú1Chuẩn bị bài, tích cực phát biểu xây dựng

1

bài

ĐIỂM QUÁ TRÌNHTN1: Tác dụng đối lập của MgSO4 và CaCl2

Tiêm được MgSO4 vào tĩnh mạch rìa tai thỏ0,5Tiêm được CaCl2 vào tĩnh mạch rìa tai thỏ0,5Theo dõi và đánh giá được kết quả0,25TN2: Tác dụng của MgSO4 trên ruột

2Phá tủy ếch, bộc lộ ruột0,5Tiêm được thuốc vào đoạn ruột đúng kĩ

thuật

Theo dõi và đánh giá kết quả0,5

0,25TN3: Tác dụng hiệp đồng của atropin và adrenalin trên đồng tử3Nhỏ được atropin và adrenalin vào mắt thỏ0,25Theo dõi và đánh giá được kết quả0,25LƯỢNG GIÁ CUỐI BÀITỔNG10đThái Nguyên, ngày….....tháng…….năm 2018

Giảng viên đánh giá

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI THỰC TẬP SỐ 6

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×