Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thí nghiệm 2.TÁC DỤNG CỦA ADRENALIN TRÊN TAI THỎ

Thí nghiệm 2.TÁC DỤNG CỦA ADRENALIN TRÊN TAI THỎ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tiêm dưới da vùng loa tai 0,2 ml dung dịch adrenalin 0,1%.Quan sát sự thay

đổi của hệ mạch, màu sắc và nhiệt độ tai sau khi đã có tác dụng của

adrenalin.

3. Kết quả thí nghiệm

- Quan sát hệ mạch tai thỏ lúc bình thường: kích thước, màu sắc mao mạch và

nhiệt độ tai thỏ.

- Thời gian xuất hiện tác dụng co mạch (giây).

- Thời gian kéo dài tác dụng co mạch (giây)

4. Nhận định kết quả

- So sánh kết quả với trước khi thí nghiệm (lúc bình thường) hoặc với bên tai

không tiêm.

- Nêu đặc điểm tác dụng trên hệ mạch ngoại vi của adrenalin và giải thích cơ

chế.

- Nêu áp dụng thực tế của adrenalin trên hệ mạch ngoại vi.34BÀI THỰC TẬP SỐ 6 Mục tiêu:

1. Phân tích được các kết quả thí nghiệm từ đó nêu được ứng dụng lâm sàng

của thí nghiệm.

2. Nhận biết được các thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm và glucocorticoid

theo dạng bào chế.

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau,

chống viêm và glucocorticoid an toàn và hợp lý. Nội dung:

Phần 1: NHẬN THỨC THUỐC

1. Danh mục các thuốc sử dụng trong bài học

STT

1Tên thuốc

CelecoxibHàm lượng

200 mg2Piroxicam20 mg3Efferalgan150 mg4Panadol500 mg5Efferalgan codein6Diclofenac50 mg7Perfalgan10 mg/ml8Colchicin10 mg9Prednisolon5 mg10Acemuc200 mgTài liệu tra cứu

1. Bộ môn Dược lý Trường Đại học Y Hà nội (2012), Dược lý học lâm sàng,

NXB Y học.

2. Bộ y tế (2009), Dược thư Quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học.

3. Các tài liệu chính thống khác.352. Hướng dẫn tra cứu thơng tin thuốc

TT123NỘI DUNGÝ NGHĨAĐọc và phân tích các thơng tin

trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

- Tên gốc

- Hàm lượng

- Dạng bào chế

Nhận thức ban

- Tác dụng và cơ chế

đầu về thuốc

- Tác dụng không mong muốn

cần tra cứu

- Chỉ định

- Chống chỉ định

- Cách dùng, liều dùng

- Các hướng dẫn khác.

Tra cứu dược thư quốc gia và các

tài liệu khác để tìm:

- Tên gốc

- Hàm lượng

Là cơ sở để

- Dạng bào chế

hướng dẫn sử

- Tác dụng và cơ chế

dụng thuốc cho

- Tác dụng không mong muốn

bệnh nhân

- Chỉ định

- Chống chỉ định

- Cách dùng, liều dùng

- Các hướng dẫn khác.

Giúp đảm bảo

Đối chiếu, so sánh với thông tin

việc tra cứu

trên tờ hướng dẫn sử dụng thuốc,

chính xác, đáng

ghi chép, nhận xét.

tin cậy36TIÊU CHUẨN

CẦN ĐẠTChính xác, đầy

đủChính xác, đầy

đủChính xác, đầy

đủBẢNG NHẬN THỨC THUỐC BÀI 6T

TTên thuốcĐối tượng: ĐHD K.....Họ và tên sinh viên: ..................................................Mã SV: ............................Lớp: .......... Nhóm: ........Ngày thực tập: ............Tên gốc, hàm

lượng, dạng BCChỉ địnhChống chỉ định1237Tác dụng khơng

mong muốnCách dùng, liều dùng34385639784091041Phần 2. THÍ NGHIỆM

Thí nghiệm 1. TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA ASPEGIC

1. Chuẩn bị

- Động vật thí nghiệm: Chuột nhắt trắng chủng Swiss 20 ± 2g

- Dụng cụ: + Hộp nhốt chuột+ Đồng hồ bấm giây+ Bơm kim tiêm+ Bơm kim uống thuốc+ Bông, cồn Iod 1%

- Thuốc/hóa chất: Dung dịch Aspegic 3%

Dung dịch NaCl 0,9%

Dung dịch Acid acetic 2%

2. Tiến hành

- Bước 1: Cân chuột, chia làm 2 lô, đánh dấu chuột.

- Bước 2: Cho chuột uống thuốc

- Lô 1: Cho uống Aspegic 3% với liều 0,1ml/10g.

- Lô 2: Cho uống NaCl 0,9% với liều 0,1ml/10g.

- Bước 3: Chờ 30 phút. Tiêm vào màng bụng chuột dung dịch acid acetic 2%

với liều 0,1ml/10g cho tất cả các chuột.

- Bước 4: Đếm số cơn đau của từng chuột trong từng lô trong từng 5 phút một,

đến phút thứ 15.

- Bước 5: Tính tổng số cơn quặn đau trung bình của từng lơ trong từng khoảng

thời gian. Ghi lại kết quả vào bảng.

3. Kết quả thí nghiệm

Số cơn đau trung bình ( X  SD)

Khoảng

thời gian0-5 phút5-10 phút10-15 phútLơ 1

Lơ 2

42Tổng số cơn đau trung bìnhQuan sát các hiện tượng, giải thích cơ chế tác dụng của thuốc.

Thí nghiệm 2. TÁC DỤNG GÂY TÊ CỦA NOVOCAIN

1. Chuẩn bị

- Động vật: Ếch đồng 50 – 80g

- Dụng cụ: + Bàn mổ ếch+ Bơm kim tiêm+ Bộ dụng cụ tiểu phẫu+ Máy kích điện- Thuốc/Hóa chất: Dung dịch Novocain 3%

Dung dịch NaCl 0,9%

2. Tiến hành

-Bước 1: Cố định ếch trên bàn mổ ở tư thế nằm sấp

Bước 2: Kiểm tra cảm giác của ếch để xác định hiệu điện thế thích hợp gây

đáp ứng.

Bước 3: Tiêm thuốc:

- Tiêm vào đùi phải 0,5ml dung dịch Novocain 3%.

- Tiêm vào đùi trái 0,5ml dung dịch NaCl 0,9%.

Chờ 5 – 10 phút, kiểm tra lại cảm giác của 2 chân sau khi tiêm thuốc.-Bước 4: Kiểm tra chức năng vận động:- Cởi dây buộc, đặt ngửa ếch trên bàn, dùng kéo bộc lộ ổ bụng, gạt phủ tạng

sang 1 bên, để lộ cột sống và các bó dây thần kinh vận động.

- Dùng điện cực lần lượt kích thích vào 2 dây thần kinh xuống 2 đùi.

- Quan sát đáp ứng của từng chân. So sánh sự đáp ứng của 2 chân ếch để rút ra

nhận xét về ảnh hưởng của novocain trên dẫn truyền vận động.

3. Kết quả thí nghiệm

Ngưỡng kích thích gây đau

Chân phải (tiêm Novocain)

Trước tiêm thuốc

Sau tiêm thuốc

43Chân trái (tiêm NaCl)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thí nghiệm 2.TÁC DỤNG CỦA ADRENALIN TRÊN TAI THỎ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×