Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Phong Vũ – Thái Nguyên

2 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Phong Vũ – Thái Nguyên

Tải bản đầy đủ - 0trang

Riêng chứng từ tiền mặt hàng ngày thủ quỹ ghi vào sổ quỹ tiền mặt.

Riêng những chứng từ liên quan đến các đối tượng cần hạch tốn chi tiết thì ghi

vào sổ chi tiết.

Cuối tháng kế toán viên lấy số liệu trên các sổ Cái tài khoản để lập bảng đối

chiếu số phát sinh từ các tài khoản, lấy số liệu chi tiết lập bảng chi tiết số phát sinh.

Đối chiếu, kiểm tra số liệu trên sổ Cái để lập bảng đối chiếu số phát sinh các tài

khoản với sổ quỹ với các bảng chi tiết số phát sinh.

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối

số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký

chung ( hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng

lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt cùng kỳ

2.2.2. Hình thức kế tốn áp dụng trong công ty

Xuất phát từ việc nhận thức về tầm quan trọng của cơng tác kế tốn trong việc

kinh doanh thương mại dịch vụ, công ty đã xây dựng cho mình bộ máy kế tốn khoa

học, gọn nhẹ phù hợp với đặc điểm kinh doanh của cơng ty. Mơ hình kế tốn cơng ty

áp dụng theo mơ hình tập trung, mọi việc hạch toán lưu giữ chứng từ sổ sách được

thực hiện tại phòng kế tốn của cơng ty đây là nơi duy nhất tổng hợp sổ tổng hợp.

Chế độ kế tốn mà cơng ty áp dụng là Quyết định số 48/ 2006/QĐ-BTC ngày

14/09/2006. Hình thức kế tốn áp dụng: hình thức Nhật ký chung, cơng ty khơng sử

dụng phần mềm kế tốn máy.

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế tốn Nhật ký chung mà cơng ty cổ phần hợp

tác đầu tư và phát triển doanh nghiệp vùng áp dụng là tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài

chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát

sinh và theo nội dung kinh tế ( định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số

liệu trên các sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.

2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh qua các năm

2.3.1. Bộ báo cáo tài chính của cơng ty năm 2018

 Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh2.3.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh theo q của cơng tyHình 2.3: Các chỉ tiêu về kế quả kinh doanh & tài sản qua các năm

Dựa vào bảng thống kê kết quả kinh doanh qua các năm có thể thấy được tình

hình kinh doanh của công ty tương đối ổn định. Trong năm 2018 nhờ có chiến lược

bán hàng phù hợp thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng

trưởng vượt bậc trên 20%. Từ đó lợi nhuận trước và sau thuế của doanh nghiệp đều

được cải thiện đáng kể

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 doanh thu sẽ đạt 7150 tỷ giữ vững mức tăng

tưởng ấn tượng của năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 137 tỷ đồng, giữ

mức tăng trưởng ổn định của năm 2018Chương 3.

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MISA – SME.NET TRONG PHÂN TÍCH HIỆU

QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY

3.1. Mơ tả bài tốn

Cơng tác phân tích các chỉ tiêu tổng hợp của công ty cổ phần thương mại &

dịch vụ Phong Vũ diễn ra như sau:

Nhân viên phòng tài chính kế tốn hàng kỳ sẽ tổng hợp báo cáo tài chính, từ báo cáo

tài chính đã thu thập qua các kỳ để làm dữ liệu đầu vào để tính ra chỉ tiêu tổng hợp. Từ kết

quả đã tính được dựa trên phương pháp so sánh để phân tích tình hình tài chính của cơng ty.

Từ đó giúp cơng ty thấy được tình hình tài chính của mình như thế nào. Việc ứng dụng một

phần mềm kế tốn chun biệt có thêm chức năng tổng hợp và phân tích báo cáo tài chính

là một giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả trong công tác đánh giá hiệu quả hoạt động

kinh doanh. Từ đó có thể đưa ra những báo cáo nhanh chóng kịp thời

Phân tích tài chính lại là vấn đề quan trong trong chuỗi quản lý hoạt động sản

xuất kinh doanh do đó nhu cầu tất yếu đó là xây dựng chương trình phân tích tình hình

tài chính doanh nghiệp

3.2. Ứng dụng phần mềm misa vào phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

3.2.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm kế toán Misa SME

Phần mềm kế toán tài chính Misa là một trong những phần mềm kế tốn tiên tiến

nhất hiện nay. Hiện nay phần mềm kế toán Misa đã ra phiên bản Misa sme.net, đáp ứng

được đầy đủ nhu cầu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các nghiệp vụ được đáp ứng trong phần mềm kế toán Misa là gì? Đó là:

Quản lý quỹ

Quản lý bên Ngân hàng

Quản lý Mua hàng

Quản lý Bán hàng

Quản lý hóa đơn

Quản lý Thuế – Kho

Quản lý Tài sản cố định – tài sản xoay vòng

Quản lý Tiền lương – Giá thànhQuản lý Hợp đồng – Ngân sách – Tổng hợp

Các công cụ dụng cụ

Cụ thể là phần mềm kế toán Misa sẽ giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi:

doanh số, thu chi, cơng nợ. Doanh nghiệp có thể tính được lương, lợi nhuận, tiền thưởng

cho nhân viên, phòng ban một cách tự động.

Với các lĩnh vực sản xuất và xây lắp cơng trình, phần mềm kế tốn Misa có thể giúp

bạn tính giá thành sản phẩm, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Giao diện quản lý kế toán Misa thân thiện và dễ sử dụng

Giao diện phần mềm kế toán Misa rất đơn giản và dễ sử dụng cho người sử dụng.

Giao diện ngôn ngữ cũng 100% tiếng Việt, hỗ trợ quy trình quản lý cơng việc thơng suốt.

Phần mềm kế toán Misa phù hợp cho mọi lĩnh vực, ngành nghề, từ quy mô doanh

nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm cũng có thể cài đặt trên nhiều máy tính cùng lúc.

3.2.2. Phần mềm kế tốn misa – sme có những chức năng gì?

 Phân tích tài chính

Cung cấp tức thời nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp giám đốc

nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp

 Nghiệp vụ quỹ tiền mặt

Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp. Tự động

đối chiếu với Thủ quỹ để phát hiện chênh lệch, tự động xử lý kết quả kiểm kê.

 Nghiệp vụ thủ quỹ

Tự động đối soát giữa Sổ quỹ của Thủ quỹ với Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của Kế

toán để phát hiện chênh lệch. Tự động xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ.

 Nghiệp vụ ngân hàng

Tự động đối chiếu chứng từ Thu, Chi với Sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch.

Dự báo dòng tiền, số dư của từng tài khoản trong tương lai.

 Nghiệp vụ mua hàng

Tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí hải quan, hạch tốn các khoản chiết khấu

thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng hóa đơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần thương mại & dịch vụ Phong Vũ – Thái Nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×