Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoàn cảnh xuất hiện bệnh: Tự nhiên: 

Hoàn cảnh xuất hiện bệnh: Tự nhiên: 

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kết quả

IV. Tiền sử

1. Bệnh về mắt ............................................................................................................

2. Bệnh có liên quan....................................................................................................

.....................................................................................................................................

V. Thăm khám

1. Toàn thân

- Khám nội:

Huyết áp:.....................................................

.....................................................................................................................................

- Khám thần kinh:........................................................................................................

.....................................................................................................................................

- Khám tai – mũi – họng:.............................................................................................

.....................................................................................................................................

- Khám khác:...............................................................................................................

2. Mắt

Khơng kính

Có kính

2.1. Thị lực:

MP

MT

2.2. Mi mắt : Sụp mi

MP  MT 

2M 

K 

Co rút mi

MP  MT 

2M 

K 

2.3 Song thị

2.4. Lác:

Hình thái lác:

Độ lác:

MP

MT

. Hirschberg: + Độ lác nguyên phát (D1)

+ Độ lác thứ phát

(D2)

. Synoptophore:

+ Khách quan

+ Chủ quan

. Lăng kính

2.5. Khám vận nhãn

T.TrªnTNCBCBT. trªnTNTTTDCLCLTD2.6. Tư thế bù trừ:

- Khơng có: 

- Có:- Đặc điểm:

2.7. Đồng tử

MP

- Kích thước:

- Hình dạng:

- Các phản xạ:

2.8. Các bất thường khác của nhãn cầu:MT3. Các khám nghiệm hỗ trợ

3.1. Chụp sọ não, hố mắt T – N

.....................................................................................................................................

3.2. C.T Scanner, cộng hưởng từ

.....................................................................................................................................

3.3. Siêu âm nhãn cầu, trục nhãn cầu, đo độ lồi:

.....................................................................................................................................

3.4. Các xét nghiệm khác (Chụp A.G, chụp xoang, Test Prostigmin, xét nghiệm

đường huyết...)

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

VI. Chẩn đoán

1. Xác định :

2. Hình thái:

- Dây TK:Dây III: - Bẩm sinh:

3. Ngun nhân:MP:Dây IV: MT:Hai mắt:Dây VI: Nhiều dây:

Khơng tìm thấy

Có nguyên nhânV. Điều trị liệt DTK IV:

1. Phương pháp:

+ Nội khoa:Mắc phải:

…………………………………….- Tên PP:

- Kết quả:

Cơ năng:

Giảm ĐỡKhông đổiThực thể:

Triệu chứng

Trước ĐT

Sau ĐT 2 tuần

Sau ĐT 1 tháng

Sau ĐT 3 tháng

Sau ĐT 6 tháng

Sau ĐT 9 tháng

+ Phẫu thuật:

- Tên PT:

- Ngày PT:

- Tên PTV:

- Mắt PT:

- Cách thức PT:

- Kết quả PT:

Cơ năng:Song thịVận nhãnĐộ lácTư thế bù trừTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàn cảnh xuất hiện bệnh: Tự nhiên: 

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×