Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

32Cắt lớp vi tính

Cộng hưởng từ

Chụp đường mật

Bảng 3.4. Tỷ lệ sỏi đường mật gan phải và gan trái

Sỏi đường mật

gan phải đơn

thuần

N

%Sỏi đường mật

gan trái đơn thuần

NSỏi đường mật

trong gan hai bên%Siêu âm

Cắt lớp vi tính

Cộng hưởng từ

Chụp đường mật

Bảng 3.5. Tỷ lệ sỏi ống gan phải và sỏi nhánh đường mật gan phải

Sỏi ống gan phải

đơn thuần

N

%Sỏi ống gan phải kèm các nhánh

đường mật gan phải

N

%Siêu âm

Cắt lớp vi tính

Cộng hưởng từ

Chụp đường mật

Bảng 3.6. Tỷ lệ sỏi ống gan trái và sỏi nhánh đường mật gan trái

Sỏi ống gan trái đơn

thuần

N

%Sỏi ống gan trái kèm các nhánh

đường mật gan trái

N

%Siêu âm

Cắt lớp vi tính

Cộng hưởng từ

Chụp đường mật

Bảng 3.7. Kích thước sỏi lớn nhất

Kích thước sỏi lớn nhất

Siêu âm

Cắt lớp vi tính

Cộng hưởng từ

Chụp đường mật333.3. Can thiệp lấy sỏi đường mật trong gan qua da

3.3.1. Thì 1: Dẫn lưu mật qua da, tạo đường hầm

Bảng 3.8. Vị trí đặt dẫn lưu

N

Dẫn lưu qua nhánh đường mật gan phải

Dẫn lưu qua nhánh đường mật gan trái

Cả hai

Bảng 3.9. Cỡ sonde

N%7F

8F

9F

10F

Bảng 3.10. Tính chất dịch mật dẫn lưu

N%Trong

Đục

Có máu

Bảng 3.11. Kết quả cấy dịch mật

N%Âm tính

Dương tính

Bảng 3.12. kết quả vi khuẩn cấy từ dịch mật

N%Vi khuẩn ABảng 3.13. Biến chứng ngay và sau dẫn lưu mật qua da

N

Chảy máu

Rò mật

Viêm phúc mạc mật

Áp xe gan và quanh gan%%34Viêm tụy cấp

Rối loạn điện giải

Rối loạn thân nhiệt

Tử vong

3.3.2. Thì 2: Tán sỏi qua da

Bảng 3.14. Các phương pháp lựa chọn tán sỏi

N%Laser

Điện thủy lực

Sử dụng rọ

Phối hợp rọ với laser

Phối hợp rọ và điện thủy lực

Phối hợp cả 3 phương pháp

- Thời gian tán trung bình

- Số ca tán lại và phương pháp lựa chọn tán lần sau

- Các trường hợp đặt stent sau tán.

Bảng 3.15. Biến chứng trong và ngay sau can thiệp tán sỏi qua da

N

Chảy máu

Rò mật

Viêm phúc mạc mật

Áp xe gan và quanh gan

Viêm tụy cấp

Rối loạn điện giải

Rối loạn thân nhiệt

Tử vong%353.4. Theo dõi kết quả điều trị sớm sau can thiệp và trước ra viện

Bảng 3.16. Hiệu quả lấy sỏi

N%Hết sỏi

Còn sỏi

Bảng 3.17. Các tai biến theo dõi sau can thiệp

N%Chảy máu

Rò mật

Viêm phúc mạc mật

Áp xe gan và quanh gan

Viêm tụy cấp

Rối loạn điện giải

Rối loạn thân nhiệt

Tử vong

- Thời gian trung bình nằm điều trị sau can thiệp lấy sỏi

3.5. Theo dõi bệnh nhân sau ra viện

-Thời gian theo dõi trung bình

Bảng 3.18. Các kết quả theo dõi sau can thiệp

NSỏi tái phát

Hẹp đường mật

%36CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Bàn luận theo kết quả nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.37CHƯƠNG 5

DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Kết luận theo kết quả nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×