Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị:

XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị:

Tải bản đầy đủ - 0trang

80Siêu âm:

IVP:

Chụp cắt lớp, MRI:

Kích thước u:

Phân

loại u:

Vị trí

u:Cách đài bể thận8) Chẩn đoán:

Chẩn đoán trước mổ:

Chẩn đoán sau mổ:

Bệnh lý đi kèm:

9) Phẫu thuật:

Phương pháp mổ:

Thời gian mổ:

Khống chế cuốn thận:

Phương thức khống chế cuốn thận:

Thời gian khống chế cuốn thận (thời gian thiếu

máu nóng): Sử dụng loại dao cắt:81Cắt 1 phần đài bể thận:

Khâu đài bể thận:

Khâu như mô thận, sử dụng gối:Khâu tăng cường:

Độ dầy bờ phẫu thuật chứa mô lành (margin free): Số lượng mẫu

mô bờ phẫu thuật gởi giải phẫu bệnh: Tai biến trong khi mổ:

Chuyển mổ hở:

khơngLượng máu mất:Số lượng Trocar:

10) Hậu phẫu:

Chỉ số sinh tồn

Thời gian dùng thuốc giảm đau:loạithuốc: Trung tiện ngày thứ:

Thời gian đặt dẫn lưu:

Thời gian nằm viện:

Siêu âm kiểm tra:

Biến chứng hoặc biến cố sau mổ:

Xử trí:

Can thiệp phẫu thuật lần 2:khơngKiểm tra chức năng thận (nếu bên thận còn lại có nguy cơ

giảm chức

năng):

11) Giải phẫu bệnh:82Kết quả của u:

Số lượng mẫu mơ giường u âm tính:dương tính:12) Tái khám định kỳ:

a) Tháng thứ nhất

Đau hơng lưng:khơngTiểu máu:khơngSiêu âm kiểm tra (tụ dịch sau phúc mạc, u tái phát …):

Chức năng thận (nếu bên thận còn lại có nguy cơ giảm chức

năng)

b) Sau tháng thứ ba

Đau hơng lưng:khơngTiểu máu:khơngChụp MSCT kiểm tra (hình ảnh thuốc cản quang tại đài bể thận,

tụ dịch sau phúc mạc, u tái phát…)

Chức năng thận (nếu bên thận còn lại có nguy cơ giảm chức năngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XQ hệ tiết niệu không chuẩn bị:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×