Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

333.1.6. Phương pháp đẻ hay mổ lấy thai.

Biểu đồ 3.7. Hình thức kết thúc thai nghén.

Nhận xét:.

3.2. Phân loại các tai biến.

Biểu đồ 3.8. phân bố các loại tai biến.

Nhận xét:

3.2.1. Đặc điểm lâm sàng biểu hiện ở các cơ quan.

3.2.1.1. Biến chứng chung

Biểu đồ 3.9. Các biến chứng chung.

Nhận xét:

3.2.2. Tai biến băng huyết

Biểu đồ 3.11. Mức độ mất máu sau đẻ (phân độ theo Gable).

Nhận xét:

Biểu đồ 3.12. Nguyên nhân gây mất máu.

Nhận xét:

3.2.3. Biểu hiện tại cơ quan tuần hoàn.

Biểu đồ 3.10. Các biến chứng tuần hoàn.

Nhận xét:3.2.4. Biểu hiện ở cơ quan hô hấp.

Biểu đồ 3.13. Các biến chứng biểu hiện ở cơ quan hô hấp.

Nhận xét:

Biểu đồ 3.14. Mức độ suy hô hấp của bệnh nhân

Nhận xét:343.2.5. Biến chứng tiêu hóa và nguyên nhân.

Bảng 3.1. Các biểu hiện tai biến tại cơ quan tiêu hóa và nguyên nhân

Biểu hiện ở gannBiểu hiện ở ruộtnDo nhiễm khuẩn

Do nhiễm khuẩnDo viêm gan virus

Suy gan cấp do cácDo nguyên nhân khácnguyên nhân khác

Tổng

Nhận xét:Biểu đồ 3.15. Lâm sàng và cận lâm suy gan cấp.

Nhận xét:

3.2.6. Biểu hiện bệnh lý ở cơ quan thận tiết niệu

Biểu đồ 3.16. Các biến chứng thận tiết niệu

Nhận xét:

3.2.7. Biến chứng nhiễm trùng

Biểu đồ 3.17. Các biến chứng nhiễm trùng

Nhận xét:

Bảng 3.2. Kết quả nuôi cấy máu

Tên chủng vi khuẩnNhận xét:n%353.2.8. Rối loạn đông máu

Biểu đồ 3.18. Thời điểm xuất hiện DIC.

Nhận xét:

Bảng 3.3. Nguyên nhân rối loạn đông máu sau đẻ

Nguyên

nhânMấtSuymáu cấp gan cấpHội chứng

HELLPThaiNhiễmchết lưu khuẩnTổngn

Tỉ lệ %

Nhận xét:

3.2.9. Suy tạng

Biểu đồ 3.19. Phân bố suy tạng.

Nhận xét:

3.3. Điều trị các tai biến.

3.3.1. Điều trị tai biến băng huyết.

Biểu đồ 3.20. Điều trị tai biến băng huyết.

Nhận xét:

3.3.1.1. Các phương pháp xử trí băng huyết áp dụng.

Bảng 3.4. Xử trí băng huyết.

Phương pháp

Số BN

Tỉ lệ %

Nhận xét:Điều trị nội Nạo buồng TCCắt TCTổng363.3.1.2. Điều trị nội khoa chảy máu và rối loạn đơng máu:

Bảng 3.5. Lượng chế phẩm máu trung bình

Chế phẩm máuĐủ tiêu chuẩn DICKhông đủ tiêu chuẩn DIC(n= )(n = )Plasma tươi (ml)

Khối tiểu cầu (ml)

Tủa lạnh (ml)

Nhận xét:

Biểu đồ 3.21. Số lượng hồng cầu khối trong chảy máu sau đẻ.

Nhận xét:

3.3.1.3. Số lần mổ điều trị tai biến chảy máu.

Bảng 3.6. Số lần mổ để điều trị tai biến chảy máu.

1 lần2 lần3 lầnCắt

tử cungThắt động mạch tử

cung và/hoăc hạ vịMổ đẻ

Đẻ thường

Tổng

Nhận xét:

3.3.2. Điều trị suy hô hấp.

Biểu đồ 3.22. Điều trị suy hô hấp.

Nhận xét:

3.3.3. Điều trị biến chứng tiêu hóa.

Bảng 3.7. Điều trị biến chứng tiêu hóa

Biện pháp

Điều trị nội

Thay huyết tương (trong suy gan tăng Bilirubin và

viêm tụy cấp tăng Triglycerid)

Tổng

Nhận xét:

3.3.4. Điều trị biến chứng thận tiết niệunTỉ lệ %37Bảng 3.8. Điều trị biến chứng thận tiết niệu

Biện phápnTỉ lệ %Điều trị nội

Lọc máu

Tổng

Nhận xét:

3.3.5. Điều trị nhiễm trùng hậu sản

Bảng 3.9. Điều trị nhiễm trùng

Biện pháp

Nạo tử cung trong sót rau

Làm sạch vết mổ, khâu lại vết mổ nhiễm trùng.

Cắt tử cung trong nhiễm trùng tử cung nặng

Điều trị nội đơn thuần

Tổng

Nhận xét:nTỉ lệ %Bảng 3.10. Sử dụng kháng sinh ban đầu

Kháng sinhPhù hợpKhơng phùKSĐhợp KSĐNhóm carbapenem

B-lactam và Cefalosporin

Metronidazol

Quinolon

Amynosid

Vancomycin

Nhận xét:

Biểu đồ 3.23. Kết hợp kháng sinh.

Nhận xét:

3.4. Kết quả điều trịTổng383.4.1.Tỉ lệ tử vong

Bảng 3.11. kết quả điều trị.

Kết quảSốngTử vongTổngn

Tỉ lệ %

Nhận xét:

3.4.2. Nhóm BN tử vong

Bảng 3.12. Nhóm BN tử vong.

Phương phápMổ đẻĐẻ thườngTổngn

Tỉ lệ %

Nhận xét:

3.4.3. Nguyên nhân tử vong

Bảng 3.13. Nguyên nhân tử vongNguyên Chảy máu Suy gan Sốc nhiễm Xuất huyết Nhồi máu

nhâncấpthậntrùngnãon

Tỉ lệ %

Nhận xét:Chương 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬNphổiTổng394.1. Đặc điểm chung.

4.1.1. Số lượng cấp cứu sản khoa.

4.1.2. Đặc điểm về tuổi.

4.1.3.Nhóm tuổi mẹ.

4.1.4. Nhóm tuổi thai.

4.1.5. Số lần có thai.

4.1.6. Tiền sử bệnh.

4.1.7. Tiền sử sản khoa.

4.1.8. Tiền sử nội khoa.

4.1.9. Phương pháp đẻ.

4.2. Đặc điểm lâm sàng các tai biến.

4.2.1. Tỉ lệ các loại tai biến sản khoa.

4.2.2. Tai biến băng huyết.

4.2.3. Biểu hiện tại cơ quan tuần hoàn.

4.2.4. Biểu hiện ở cơ quan hơ hấp.

4.2.5. Biểu hiện ở cơ quan tiêu hóa.

4.2.6. Biểu hiện ở thận tiết niệu.

4.2.7. Nhiễm trùng hậu sản.

4.2.8. Rối loạn đông máu.

4.2.9. Suy đa tạng.

4.3. Điều trị và kết quả.

4.3.1. Điều trị băng huyết.

4.3.2. Điều trị suy tuần hoàn.

4.3.3. Điều trị suy hô hấp.

4.3.4. Điều trị biến chứng tiêu hóa.

4.3.5. Điều trị biến chứng thận tiết niệu.

4.3.6. Điều trị nhiễm trùng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×