Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập minh họa về ghép hai hệ quang học đồng trục

Bài tập minh họa về ghép hai hệ quang học đồng trục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta có:d1f1

15( −10)

=

= −6 < 0.

d1 − f1 15 − (−10)

Suy ra ảnh qua thấu kính O1 là ảnh ảo.

d 2 = d − d1′ = 25 + 6 = 31cm.

Ảnh của AB qua thấu kính O1 là A′B′ lại chính là vật thật đối với thấu

kính O2.

d′1 =Hình 3.1d 2f 2

31.10 310

=

=

>0⇒

d 2 − f 2 31 − 10 21

ảnh A′′B′′ là ảnh thật.

ảnh và vật

 310 

÷

 d′  d′ 

4

 −6  

β = β1β 2 =  − 1 ÷ − 2 ÷ ==  − ÷ − 21 ÷ = − < 0 ⇒

21

 15   31 ÷

 d1  d 2 

d′2 =ngược chiều.

Ngoài ra:

β=A′′B′′

4

4

= − ⇒ A′′B′′ = − AB.

21

21

ABa. Ta ghép hai hệ thấu kính trên thành một hệ ghép duy nhất với hai

mặt phẳng chính và tiêu cự được xác định như sau:

28Áp dụng các công thức đã biết ta có:

f ′f ′

ff

f ′ = H′F′ = − 1 2 ; f = HF = 1 2 ; ∆ = FF

= 25cm.

1 2

Thay số ta được:

f ′f ′

( −10 ) 10 = 4cm; f = f1f 2 = ( −10 ) 10 = −4cm.

f′ = − 1 2 = −2525

Ta có:f′

f′

s H = O1H = −d 1 ; s H′ = O 2H′ = d 2 .Thay số ta được:Ta có

tìms = HAs′ = H′A′s H = O1H = −df1′

( −10 ) = 10cm.

= −2525s H ′ = O 2 H′ = df 2′

( −10 ) = −10cm.

= 2525= -25cm;f ′ = 4cm. Sử dụng cơng thức (1.13) ta có thểmột cách dễ dàng:1 1 1

1 1 1

1

1 21

− = ⇔ = + =

+ =

,

s′ s f ′

s′ s f ′ −25 4 100

Hay:100

s′ =

cm

21; Theo cách giải lần lượt qua từng thấu kính:s′ = H′A′ =310

100

− 10 =

cm.

21

21Qua các kết quả đã tính tốn ở trên ta được hình vẽ sau:29Hình 3.2Khi dựng ảnh AB của hệ ghép ta cũng được ảnhA′′B′′tương tự vớiđộ phóng đại như đã tính toán ở Bài a. Hệ ghép tương đương với hệ thấu đã

cho.VII. THÍ DỤ VỀ HỆ ĐỒNG TRỤC: THỊ KÍNH RAMSDEN

Thị kính Ramsden do Christan Ramsden phát minh vào năm 1783.

Thị kính Ramsden gồm hai thấu kính mỏng phẳng lồi đặt đồng trục và

hai mặt lồi quay vào nhau. Hai thấu kính có cùng tiêu cự và khoảng

cách giữa chúng bằng tiêu cự của chúng (Hình 8.1)30Hình 7.1Đối với thị kính Ramsden, mặt phẳng chính thứ nhất (H) nằm sau mặt

phẳng chính thứ hai (H’), và cả hai mặt phẳng chính đều nằm bên trong hệ.

Tiêu điểm chính thứ nhất F nằm bên trái mặt phẳng chính thứ nhất , còn

tiêu điểm chính thứ hai F’ nằm bên phải mặt phẳng chính thứ hai. Cả hai

tiêu điểm đều nằm phía ngồi hệ.QUANG SAI

Quang sai có thể chia làm hai lớp:31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập minh họa về ghép hai hệ quang học đồng trục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×