Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ GIÁO VIÊN SỬA LỖI PHÁT ÂM CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở TRƯỜN TIỂU HỌC HÒA NHẬP

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ GIÁO VIÊN SỬA LỖI PHÁT ÂM CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở TRƯỜN TIỂU HỌC HÒA NHẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo kết quả khảo sát thực trạng phía trên, hầu hết giáo viên đều đều đánh giá

cao tầm quan trọng của việc sửa lỗi phát âm cho học sinh. Các giáo viên cũng nhận

thấy để hoạt động sửa lỗi phát âm cho học sinh được tiến hành và thuận lợi. Một hệ

thống bài tập hỗ trợ giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh là điều cần thiết. Cách tổ

chức hoạt động, xây dựng những hoạt động hấp dẫn, phương tiện là khác nhau ở mỗi

giáo viên.

-Dựa vào những nghiên cứu đi trước đã được kiểm chứng về độ đáng tin cậy

Dựa vào phương pháp, xây dựng hoạt động sửa lỗi từ những nghiên cứu đãđược đánh giá và kiểm chứng và áp dụng, đề tài xây dựng hệ thống bài tập hỗ trợ giáo

viên sửa lỗi phát âm cho học sinh.

2.1.2.Nguyên tắc xây dựng bài tập hỗ trợ giáo viên sửa lỗi phát âm

a.Đảm bảo tính mục đích

Khi tiến hành xây dựng bài tập, đề tài dựa trên các hoạt động và hình thức khác

nhau nhằm tạo hứng thú cho học sinh. Nhưng dù ở hình thức nào cũng đều hướng tới

mục đích chung là giúp học sinh sửa được lỗi phát âm.

b.Đảm bảo tính sư phạm và phát triển

Dựa vào hệ thống bài tập, giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh bước đầu cần

hình thành được ý thức và thái của học sinh. Tùy từng đối tượng và hoạt động khác

nhau ở học sinh mà giáo viên cần chọn lọc bài tập sửa lỗi phát âm cho học sinh từ dễ

đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Giúp học sinh sửa phát âm trong các hoạt động

ngơn ngữ, các bài tập, trò chơi khơng chỉ chú ý đến luyện những âm vị cơ bản của

tiếng Việt mà còn rèn luyện phát âm những âm vị đó trong âm tiết, trong từ, trong câu

và hướng dẫn học sinh sử dụng những phát âm chuẩn đó trong ngôn ngữ giao tiếp.

Hệ thống bài tập được xây dựng dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự phát triển,

luôn có sự kế thừa những âm học sinh đã biết để sửa âm chưa đúng; lựa chọn các từ

luyện tập từ những âm tiết dễ đến khó.

c.Nguyên tắc đảm bảo tính biểu cả của ngơn ngữ

Việc sử dụng những bài thơ, câu chuyện đồng dao có tác dụng rất lớn trong việc

khêu gợi ở học sinh những ấn tượng nghệ thuật, phát triển xúc cảm, tình cảm tích cực.

37Đồng thời, nó tạo điều kiện giúp học sinh rèn luyện ngơn ngữ nói, luyện phát âm, biết

thể hiện ngữ điệu, tình cảm, thái độ khi học sinh đọc thơ, đồng dao. Đây là điều kiện

để giáo dục ngôn ngữ và văn hóa nói cho học sinh.

d.Đảm bảo việc kết hợp đa giác quan

Học sinh có lỗi phát âm tri giác thế giới xung quanh qua nhiều con đường khác

nhau. Trong đó tri giác nghe và nhìn ln đóng vai trò là những nhân tố quan trọng

nhất. Việc kết hợp giữa nghe và đọc hình miệng là rất cần thiết cho học sinh.

e.Đảm bảo phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ của học sinh

Các bài tập được xây dựng từ dễ đến khó, phù hợp với đặc điểm ngơn ngữ của

học sinh có lỗi phát âm. Chính vì vậy, khi lựa chọn hệ thống bài tập giáo viên cần đánh

giá nên sửa lỗi phát âm âm nào trước, âm nào sau cho học sinh.

f.Đảm bảo tiến hành tại mọi lúc có thể

Việc sửa lỗi phát âm có thể tiến hành trong những giờ học trên lớp, giờ ra chơi,

giờ học nhóm hoặc ở nhà. Tuy nhiên ban đầu, khi hướng dẫn giáo viên nên tiếp cận từ

hướng hỗ trợ cá nhân. Xong, điều quan trọng nhất là giáo viên tạo ra cho học sinh một

mơi trường tích cực, giàu cơ hội để sửa và thực hành sửa lỗi.

2.2.HỆ THỐNG BÀI TẬP SỬA LỖI PHÁT ÂM DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT

TẬT TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HỊA NHẬP

2.2.1.Quy trình và hệ thống bài tập hỗ trợ giáo viên sửa lỗi phát âm

a. Quy trình sửa lỗi và hệ thống cấu trúc bài tập

BƯỚC 1: Đánh giá trước sửa lỗi phát âm

BƯỚC 2: Chọn lọc bài tập sửa lỗi phát âm dựa vào hệ thống bài tập hỗ trợ

*Hệ thống bài tập sửa lỗi:

Phần 1: Khởi động bộ máy cấu âm

Phần 2: Phụ âm đầu

Phần 3: Phần vần

Vấn đề 1: Lỗi phát âm âm đệmVấn đề 3: Lỗi phát âm âm cuốiVấn đề 2: Lỗi phát âm âm chínhVấn đề 4: Lỗi phát âm thanh điệu

38BƯỚC 3: Xây dựng kế hoạch sửa lỗi phát âm

BƯỚC 4: Tiến hành sửa lỗi

BƯỚC 5: Đánh giá sau sửa lỗi phát âm

Trong phạm vi chương 3, đề tài tập chung trình bày hệ thống bài tập hỗ trợ

giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh tiểu học, trong đó có trình bày một số điều cơ

bản giúp giáo viên hiểu rõ hơn về mục đích và cơ chế hoạt động của các bài tập. Các

bước1, 3, 4 và 5 sẽ được trình bày rõ hơn tại phần phụ lục.

b.Hệ thống bài tập hỗ trợ giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh tiểu học

*Hệ thống bài tập trong từng phần được được trình bày với cấu trúc như sau:

1.

2.

3.

4.Những điều giáo viên cần biết

Đối tượng học sinh

Mục tiêu

Hệ thống bài tập và một số hoạt động, phương tiện gợi ý39PHẦN 1: KHỞI ĐỘNG BỘ MÁY CẤU ÂM

1.Những điều giáo viên cần biết

a) Cấu tạo của bộ máy phát âmBộ máy cơ quan phát âm đóng vai trò tạo sản lời nói.

CẤU TẠO BỘ MÁY PHÁT ÂM

Chú thích:

A. Khoang miệng

B. Khoang mũi

C. Khoang họng1. Mơi (1a: Môi trên, 1b:Môi dưới)

2. Lưỡi (2a: đầu lưỡi, 2b: mặt lưỡi, 2c:

gốc lưỡi)

b) Cách

tạo âm đúng

STT

1Phụ âmCác tạo âm đúngHình

minh

3. Răng (3a:

hàm

trên,họa

3b: hàm dưới)+ Hai môi chạm vào nhau

+ Không đưa hơi thoát lên

Phụ âm b mũi, giữ hơi trong khoang

trong miệng

+ Mở miệng, bật mạnh hơi

Hình 1. Cấu tạophát

bộ tiếng

máy phát âm2

Phụ âm

m+ Hai môi chạm nhẹ vào

nhau

+ Đưa hơi thốt lên mũi

(nếu chạm tay vào mũi

thấy có sự rung nhẹ)

+ Mở miệng phát triếng3

404. Ngạc (4a: ngạc cứng, 4b: ngạc mềm)STTPhụ âm

Phụ âm

phCác tạo âm đúng

+ Răng hàm trên cắn nhẹ

vào mơi dưới

+ Đẩy nhẹ hơi ra ngồi tạo

ra tiếng phì kéo dài

+ Há miệng và bật hơi ra

(chú ý: âm “phì” kéo dài

liền với việc phát tiếng,

khơng được đứt quãng)Hình minh họa4

+ Răng hàm trên cắn nhẹ

vào mơi dưới

Phụ âm v + Đẩy nhẹ hơi ra ngồi

(chạm tay vào cổ để thấy

có sự rung nhẹ khi đẩy

hơi).

+ Há miệng và phát tiếng5

Phụ âm

th+ Đầu lưỡi chạm vào răng

trên (giống như âm “t”

+ Giữ hơi trong khoang

miệng

+ Đẩy lưỡi vào răng và

thổi nhẹ hơi ra ngồi (có

thể đưa tay lên miệng để

cảm nhận luồng hơi thoát

ra)6

+ Đầu lưỡi đẩy vào răng

+ Khơng đưa hơi thốt lên

Phụ âm t mũi để tạo nên một

khoang miệng kín, tập

trung hơi ở miệng kín, tập

trung hơi ở miệng

+ Đẩy lưỡi vào răng và bật

mạnh hơi41*Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ GIÁO VIÊN SỬA LỖI PHÁT ÂM CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở TRƯỜN TIỂU HỌC HÒA NHẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×