Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e.Đánh giá sơ bộ về các nguồn tài liệu giáo viên sử dụng

e.Đánh giá sơ bộ về các nguồn tài liệu giáo viên sử dụng

Tải bản đầy đủ - 0trang

ra các trường hợp của các lỗi. Trong khi đó, những lỗi phát âm của học sinh

không phải lúc nào cũng rơi đúng vào trường hợp được chi sẻ trên internet.

Tham khảo từ đồng nghiệp

Tham khảo từ đồng nghiệp được đánh giá là nguồn tài liệu hữu ích thứ 2 chỉ sau

internet. Đa số những giáo viên đánh giá cao nguồn tham khảo này là giáo viên môi

trường giáo dục chuyên biệt. Họ có đồng nghiệp đã từng tham gia các khóa học về âm

ngữ trị liệu. Tuy nhiên nguồn tài liệu này cũng khiến họ cảm thấy thiếu tính chủ động

bởi không phải lúc nào đồng nghiệp của họ cũng có thể hỗ trợ được.

Tham khảo tài liệu trong nước

Liên quan đến vấn đề dạy và sửa phát âm cho những học sinh đã có một số tài

liệu như sau:

-“Hướng dẫn thực hành âm ngữ trị liệu” (2004) của nhóm tác giả TS. BS Vũ Thị Bích-Hạnh, ThS.NN Đinh Thái Thu Hương.

“Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật” (2005) của nhóm tác giả

Trần Thị Thiệp, Bùi Thị Lâm, Lương Thị Hồng Hạnh, Hoàng Thị Nho và Lê Thanh-Ngọc, tài liệu tập huấn cán bộ, giảng viên các trường Sư phạm.

“Phương pháp dạy phát âm cho học sinh khiếm thính” (2006) của tác giả Trần Thị

Thiệp, tài liệu bài giảng lớp cử nhân cao đẳng Trường cao đẳng nhà học sinh mẫu giáo-Trung Ương II.

“Chuyên đề giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ngơn ngữ” (2009) của tác giả-Nguyễn Văn Lợi. Tài liệu bải giảng trường Đại học Vinh.

“Sửa lỗi phát âm phần vần của âm tiết tiếng Việt cho trẻ độ tuổi mẫu giáo và tiểu học

bằng phương pháp sử dụng âm tiết tiết trung gian” (1997). Đề tài K37, Viện khoa học

giáo dục Việt Nam.

Các khóa luận tốt nghiệp như: Sửa lỗi phát âm phần vần của âm tiết tiếng Việt

(Lê Thị Thanh Ngọc, khóa luận tốt nghiêp 2003); Tìm hiểu thực trạng tổ chức tiết dạy

phát âm cho trẻ khiếm thính tại trường dạy chữ và dạy nghề cho trẻ điêc Hải Phòng

(Hồ Hải Hậu, khóa luận tốt nghiệp, 2004); Biện pháp sửa lỗi phát âm phụ âm đầu của

âm tiết tiếng Việt cho học sinh khiếm thính trường dạy chữ và dạy nghề cho trẻ điêc

Hải Phòng (Nguyễn Diệu Thúy, khóa luận tốt nghiệp, 2004); Thực trạng và biện pháp

nâng cao chất lượng dạy phát âm cho trẻ khiếm thính tại trung tâm dạy nghề người

tàn tật Nghệ An (Doãn Thị Xoan, bài tập nghiệp vụ cuối khóa, 2008), Tìm hiểu khả

33năng phát âm của học sinh khiếm thính tiền tiểu học (Đỗ thị Mai, khóa luận tốt nghiệp,

2010).

-Từ việc tổng hợp nguồn tài liệu trong nước, dễ dàng nhận thấy những điểm sau:

Những nghiên cứu khoa học, đề tài khóa luận và các bài báo cáo trên thường chỉ tập-trung vào một đối tượng cụ thể mà đặc trưng là trẻ hoặc học sinh khiếm thính.

Những nghiên cứu cũng thường chỉ tập chung chuyên sâu vào sửa 1dạng lỗi cho 1 học

sinh nhất định. Trong khi, lỗi phát âm ở từng học sinh lại ở nhiều dạng khác nhau và

mức độ khác nhau.

Tham khảo tài liệu nước ngoài và các khóa học khác

Như đã trình bày trong phần lý do chọn đề tài, việc áp dụng hoàn toàn phương

pháp sửa lỗi phát âm của ngôn ngữ này cho ngôn ngữ khác là điều khơng thể. Cũng đã

có nhiều tài liệu nghiên cứu về ngữ âm học tiếng Việt từ các chun gia ngơn ngữ

nước ngồi, xong các đề tài này chỉ dừng lại ở việc mô tả hệ thống ngữ âm.

Gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu can thiệp rối loạn lời nói, phát âm, giao tiếp,

ngơn ngữ, ăn uống và rối loạn nuốt ngày cành lớn, trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc

Thạch tại thành phố Hồ Chí Minh và một số trường Đại học lớn trên cả nước đã có

những khóa đào tạo về “Âm ngữ trị liệu” theo các năm. Tuy nhiên, không phải giáo

viên hay người có nhu cầu cũng có khả năng chi trả học phí, cơ hội và điều kiện thuận

lợi để tham gia các khóa học hữu ích này.34Kết luận chương 1

Từ kết quả khảo sát thực trạng và kết quả khảo sát thu được, đề tài nhận thấy

sửa lỗi phát âm cho học sinh tiểu học của giáo viên còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải

quyết. Với tư tưởng về giáo dục lấy người học là trung tâm, mỗi giáo viên cần hiểu sâu

sắc các khó khăn ở học sinh. Để vượt qua các khó khăn này, học sinh ln cần sự hỗ

trợ cần thiết và hữu ích từ giáo viên và những lực lượng giáo dục khác.

Trên thực tế, giáo viên hiểu và đánh giá cao sự cần thiết của việc sửa lỗi phát

âm cho học sinh. Xong, chính giáo viên hiện nay cũng gặp nhiều cản trở để thực hiện

điều này như thời gian, điều kiện kinh tế, kiến thức chuyên môn... đặc biệt là nguồn tài

liệu hỗ trợ giáo viên.

Qua khảo sát, nguồn tài liệu hạn chế đã gây khó khăn khơng nhỏ cho giáo viên

tiểu học hòa nhập. Từ những phân tích trên, ta thấy thực trạng việc xây dựng hệ thống

bài tập hỗ trợ giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh trường tiểu học hòa nhập là điều

cần thiết. Hơn nữa, nguồn tài liệu về chủ đề này còn khan hiếm và khó tiếp cận với

giáo viên. Xây dựng một hệ thống bài tập chi tiết sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho

không chỉ với giáo viên mà còn với chính các em học sinh.

Trên cơ sở những nghiên cứu đi trước, đề tài đi sâu vào việc xây dựng hệ thống

bài tập hỗ trợ giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh khuyết tật trí tuệ ở trường tiểu

học hòa nhập với hi vọng góp một phần nâng cao chất lượng dạy phát âm cho học

sinh. Đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc lỗi phát âm ngay từ những khi học sinh có

những dấu hiệu mắc lỗi phát âm.35CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ GIÁO VIÊN SỬA

LỖI PHÁT ÂM CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở TRƯỜN TIỂU

HỌC HÒA NHẬP

2.1. CƠ SỞ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ GIÁO VIÊN SỬA LỖI

PHÁT ÂM CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

HỊA NHẬP

2.1.1.Cơ sở xây dựng hệ thống bài tập hỗ trợ giáo viên sửa lỗi phát âm cho học

sinh khuyết tật trí tuệ ở trường tiểu học

a.Cơ sở lý luận

- Dựa vào những đặc điểm tâm lý của học sinh khuyết tật trí tuệ và những khó khăn

mà học sinh gặp phải trong giai đoạn đầu sửa lỗi phát âm

Đối với học sinh khuyết tật trí tuệ khi bắt đầu sửa một dạng lỗi nào đó, các em

thường gặp khó khăn về tư duy, ghi nhớ... Giáo viên cũng cần nắm vững về những

điểm mạnh và điểm yếu trong phát âm của học sinh để từ đó giúp việc sửa lỗi phát âm

cho học sinh được tiến hành thuận lợi và dễ dàng.

-Dựa vào bảng hệ thống âm vị tiếng Việt rút gọn, vị trí phụ âm đầu và các âm

trong phần vần của âm tiết tiết Việt

Đối tượng học sinh trong phạm vi khóa luận là học sinh tiểu học (hòa nhập vàchuyên biệt) từ lớp 1- 5. Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài xây dựng hệ bài tập cốt lõi

và gợi ý một số hoạt động giúp giáo viên đạt được mục tiêu sửa lỗi phát âm cho học

sinh. Từ hệ thống bài tập này giáo viên sẽ sáng tạo thêm những hoạt động phù hợp với

sở thích và khả năng của từng em học sinh. Hơn nữa, hệ thống bài tập còn tn theo

quy luật hình thành ngôn ngữ theo từng giai đoạn, phát triển từng bước nhỏ những kĩ

năng ở học sinh và dựa vào nguyên lý vùng phát triển gần nhằm tận dụng tối đa những

âm vị và kỹ năng mà học sinh đã có.

b.Cơ sở thực tiễn

- Dựa vào thực trạng nhận thức của giáo viên về sửa lỗi phát âm cho học sinh tiểu học36Theo kết quả khảo sát thực trạng phía trên, hầu hết giáo viên đều đều đánh giá

cao tầm quan trọng của việc sửa lỗi phát âm cho học sinh. Các giáo viên cũng nhận

thấy để hoạt động sửa lỗi phát âm cho học sinh được tiến hành và thuận lợi. Một hệ

thống bài tập hỗ trợ giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh là điều cần thiết. Cách tổ

chức hoạt động, xây dựng những hoạt động hấp dẫn, phương tiện là khác nhau ở mỗi

giáo viên.

-Dựa vào những nghiên cứu đi trước đã được kiểm chứng về độ đáng tin cậy

Dựa vào phương pháp, xây dựng hoạt động sửa lỗi từ những nghiên cứu đãđược đánh giá và kiểm chứng và áp dụng, đề tài xây dựng hệ thống bài tập hỗ trợ giáo

viên sửa lỗi phát âm cho học sinh.

2.1.2.Nguyên tắc xây dựng bài tập hỗ trợ giáo viên sửa lỗi phát âm

a.Đảm bảo tính mục đích

Khi tiến hành xây dựng bài tập, đề tài dựa trên các hoạt động và hình thức khác

nhau nhằm tạo hứng thú cho học sinh. Nhưng dù ở hình thức nào cũng đều hướng tới

mục đích chung là giúp học sinh sửa được lỗi phát âm.

b.Đảm bảo tính sư phạm và phát triển

Dựa vào hệ thống bài tập, giáo viên sửa lỗi phát âm cho học sinh bước đầu cần

hình thành được ý thức và thái của học sinh. Tùy từng đối tượng và hoạt động khác

nhau ở học sinh mà giáo viên cần chọn lọc bài tập sửa lỗi phát âm cho học sinh từ dễ

đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Giúp học sinh sửa phát âm trong các hoạt động

ngơn ngữ, các bài tập, trò chơi không chỉ chú ý đến luyện những âm vị cơ bản của

tiếng Việt mà còn rèn luyện phát âm những âm vị đó trong âm tiết, trong từ, trong câu

và hướng dẫn học sinh sử dụng những phát âm chuẩn đó trong ngơn ngữ giao tiếp.

Hệ thống bài tập được xây dựng dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự phát triển,

ln có sự kế thừa những âm học sinh đã biết để sửa âm chưa đúng; lựa chọn các từ

luyện tập từ những âm tiết dễ đến khó.

c.Nguyên tắc đảm bảo tính biểu cả của ngơn ngữ

Việc sử dụng những bài thơ, câu chuyện đồng dao có tác dụng rất lớn trong việc

khêu gợi ở học sinh những ấn tượng nghệ thuật, phát triển xúc cảm, tình cảm tích cực.

37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e.Đánh giá sơ bộ về các nguồn tài liệu giáo viên sử dụng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×