Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. THĂM KHÁM LÂM SÀNG

#NỘI DUNG THÔNG TIN THU THẬPMẪ TRẢ

LỜIRăng đổi màu

321

KHƠNG1

2MẶT NHAI

MẶT GẦN

MẶT XA

CỔ RĂNG MẶT GẦN

CỔ RĂNG MẶT XA

CỔ RĂNG MẶT NGOÀI

MẶT NHAI VÀ MẶT XA

MẶT NHAI VÀ MẶT GẦN1

2

3

4

5

6

7

8Vị trí lỗ sâu322Kích thước lỗ sâu

323ĐỘ SÂU

ĐỘ RỘNG|__| |__| mm

|__| |__| mmRăng bị mẻ vỡ

MẶT NHAI

MẶT GẦN

324

MẶT XA

MẶT NHAI VÀ MẶT XA

MẶT NHAI VÀ MẶT GẦN

Tổn thương răng khác

LỊM HÌNH CHÊM

325

MỊN MEN NHIỀU MẶT NHAI

THIỂU SẢN MEN RĂNG

KHƠNG CĨ TỔN THƯƠNG TỔ CHỨC CỨNG

326 Tổn thương tuỷ

TỦY HỞ

TỦY KÍN1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2TỦY PHÌ ĐẠI

TỦY LT3

4GÕ DỌC

GÕ NGANG

THỬ LẠNH

THỬ NĨNG1

2

3

4VIÊM LỢI

VQR GIAI ĐOẠN 1

VQR GIAI ĐOẠN 21

2

3Đau khi

327Tổ chức quanh răng

3283.3. TẠO HÌNH ỐNG TỦY

#NỘI DUNG THƠNG TIN THU THẬPMẪ TRẢ

LỜISố lượng OT331MỘT OT

HAI OT

BA OT

BỐN OT

NĂM OT

SÁU OT1

2

3

4

5

6IV. X-QUANG

#

NỘI DUNG THÔNG TIN THU THẬP

MẪ TRẢ LỜI

401 Chiều dài ống tủy trên X-quang (mm)

|__||__||__||__||__||__|

Hình dáng ống tủy

402

THẲNG

1

CONG

2

Sự thơng suốt của OT

403

NHÌN RÕ OT

1

KHƠNG RÕ

2

Dây chằng quanh răng

404

GIÃN RỘNG

1

BÌNH THƯỜNG

2

Kết quả X-quang sau hàn OT

HÀN ĐẾN CUỐNG

1

405

HÀN THIẾU

2

HÀN QUÁ CUỐNG

3

Kết quả sửa soạn OT

TỐT

1

406

TRUNG BÌNH

2

KÉM

3

V. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

501. Sau 1 tháng 502. Sau 3 tháng

THÀNH CÔNG

NGHI NGỜ

THẤT BẠI1

2

31

2

3503. Sau 6 tháng

1

2

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×