Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.22: Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với thành phần ung thư tại chỗ

Bảng 3.22: Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với thành phần ung thư tại chỗ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3839CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN- Dự kiến bàn luận về đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

- Dự kiến bàn luận về sự bộc lộ các dấu ấn HMMD trong ung thư biểu

mô tuyến vú

- Dự kiến bàn luận về mối liên quan giữa sự bộc lộ các dấu ấn HMMD

và kết quả điều trịDỰ KIẾN KẾT LUẬNDỰ KIẾN KHUYẾN NGHỊ40DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ ĐỀ TÀI

Số TTThời gian15/17-6/1821/7-31/7/18Dự kiến cơng việc

Viết đề cương

Bảo vệ đề cương

Chọn bệnh nhân

Tìm khối nến, tiêu bản38/18- 4/19Nhuộm thêm những hóa mơ miễn dịch còn thiếu

Đọc tiêu bản

Thu thập những số liệu cần thiết44/19-5/19

T6/19-T8/1959/18-11/18Xử lý số liệu

Viết bàn luận, hoàn thành đề tài

Bảo vệ luận văn41DỰ TRÙ KINH PHÍ

Đơn vị : 1000 đồng

TT Các việc cần thực hiện Thời gian Ngày công

Đơn giá

1 Thu thập tài liệu tham

Th 5

1ng x 20 ngày

0

khảo tài liệu

2 Xây dựng đề cương

Th 6

1ng x 20 ngày

0

3

1 Ng x 40

Thu thập hồ sơ bệnh án

Th 8-10

50

ngày

4 Nhuộm bổ sung

2 ng x 40

Th 11-4

50

HMMD còn thiếu

ngày

5 Điền số liệu vào biểu

Th 5

1ng x 20 ngày

mẫu nghiên cứu

6

1Ng x 40

Nhập và xử lý số liệu

Th 6 – Th 7

50

ngày

6 Viết báo cáo

Th 7

1ng x 20 ngày

7 Nghiệm thu

8 Công bố kết quảThành tiền200

400200TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Sunil R. Lakhani, Ian O. Ellis, Stuart J. Schnitt, et al. (2012), WHO

Classification of Tumour of the Breast, Interntinal Agency for Research

on Cancer, Lion.2.American Cancer Society (2015). Cancer Facts & Figures 2015. 56.3.Malamou-Mitsi V. (2006). Evaluation of the prognostic and predictive

value of p53 and Bcl-2 in breast cancer patients participating in a

randomized study with dose-dense sequential adjuvant chemotherapy.

Annals of Oncology, 17(10), 1504–1511.4.Haldar S., Negrini M., Monne M., et al. Down-Regulation of bcl-2 by

p53 in Breast Cancer Cells’. 4.5.Lauwers G.Y., Scott G.V., and Karpeh M.S. Immunohistochemical

evaluation of bcl-2 protein expression in gastric adenocarcinomas.

Cancer, 75(9), 2209–2213.6.Chen X., Cho D.-B., and Yang P.-C. (2010). Double staining

immunohistochemistry. N Am J Med Sci, 2(5), 241–245.7.Allred D.C., Clark G.M., Elledge R., et al. (1993). Association of p53 Protein

Expression With Tumor Cell Proliferation Rate and Clinical Outcome in

Node-Negative Breast Cancer. J Natl Cancer Inst, 85(3), 200–206.8.Harris L., Fritsche H., Mennel R., et al. (2007). American Society of

Clinical Oncology 2007 Update of Recommendations for the Use of

Tumor Markers in Breast Cancer. Journal of Clinical Oncology, 25(33),

5287–5312.9.Nguyễn Văn Chủ (2016), Nghiên cứu áp dụng phân loại phân tử ung thư

biểu mô tuyến vú bằng phương pháp hóa mơ miễn dịch, Luận án Tiến sỹ

Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.10. Goldhirsch A., Wood W.C., Coates A.S., et al. (2011). Strategies for

subtypes—dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the

St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of

Early Breast Cancer 2011. Ann Oncol, 22(8), 1736–1747.11. McPherson K., Steel C.M., and Dixon J.M. (2000). Breast cancer—

epidemiology, risk factors, and genetics. BMJ, 321(7261), 624–628.

12. Hazrah P., Dhir M., Gupta S.D., et al. (2009). Prognostic significance of

location of the primary tumor in operable breast cancers. Indian Journal

of Cancer, 46(2), 139.

13. Narod S.A. (2012). Tumour size predicts long-term survival among women

with lymph node-positive breast cancer. Curr Oncol, 19(5), 249–253.

14. Bloom H.J.G. and Richardson W.W. (1957). Histological Grading and

Prognosis in Breast Cancer. Br J Cancer, 11(3), 359–377.

15. Elston E.W. and Ellis I.O. (1993). Method for grading breast cancer. J

Clin Pathol, 46(2), 189–190.

16. Bingham H.G. and Lindley R. (1989). Histologic features predictive of

an increased risk of early local recurrence after treatment of breast

cancer by local tumor excision and radical radiotherapy. Plastic and

Reconstructive Surgery, 84(5), 864.

17. Black M.M., Speer F.D., and Opler S.R. (1956). Structural

Representations of Tumor-Host Relationships in Mammary Carcinoma:

Biologic and Prognostic Significance. Am J Clin Pathol, 26(3), 250–265.

18. Demaria S., Volm M.D., Shapiro R.L., et al. Development of Tumorinfiltrating Lymphocytes in Breast Cancer after Neoadjuvant Paclitaxel

Chemotherapy. 7.

19. Rakha E.A., Soria D., Green A.R., et al. (2014). Nottingham Prognostic

Index Plus (NPI+): a modern clinical decision making tool in breast

cancer. British Journal of Cancer, 110(7), 1688–1697.Phụ lục 1

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU

Mã số GPB:………………………………Số bệnh án:……….............

I. Thông tin lâm sàng

1. Họ và tên:………………………………………Tuổi:……………….

- Địa chỉ- ĐT:…………………………………………………………...

2. Tình trạng kinh nguyệt

Tiền mãn kinh □Mãn kinh □3. Vị trí u

Bên phảiBên tráiTrên ngoài □Trên trong □Dưới ngoài □Trung tâm □Dưới trong □4. Giai đoạn TNM

GĐ I □GĐ II □GĐ III □5. Mức độ nguy cơ

Mức độ thấp □Mức độ trung bình □Mức độ cao □II. GPB

1. Kích thước u (cm):.........................

≤2 cm □>2-5cm □>5cm □2. Tình trạng hạch:..............................

Di căn:0 hạch □1-3 hạch □4 hạch □3. Typ MBH:.......................................................................................................

4. Độ mô học

Độ I □Độ II □Độ III □5. NPI (điểm):...................

< 3,4 □3,4-5,4 □>5,4 □7. Xâm nhập lympho

Có □Khơng □8. Hoại tử

Có □Khơng □9. Thành phần tại chỗ

Có □Khơng □10. Phân loại phân tử

LUMA □

TNB+ □LUMB □TNB- □HER2LAHH □LBHH □III. Hố mơ miễn dịch

1. p53:.........................%

0 □<10% □10-50% □>50% □2. Bcl2:.........................%

Âm tính □Dương tính □Người thu thập số liệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.22: Mối liên quan giữa sự bộc lộ p53, Bcl-2 với thành phần ung thư tại chỗ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×