Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.4 Bản đồ quy hoạch các khu công nghiệp ở Biên Hòa - Đồng Nai

Hình 1.4 Bản đồ quy hoạch các khu công nghiệp ở Biên Hòa - Đồng Nai

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng đại mạch năng suất 15.000 tấn sản phẩm/nămdựng một hệ thống xử lý nước, với nguồn cung cấp là nước ngầm và nước máy.

Nước từ nhà máy thải ra không đạt tiêu chuẩn thải trực tiếp ra môi trường nên

cần phải được xử lý kĩ, cần có đường dẫn nước thải đến khu vực riêng, tách rác xử lý

riêng, còn nước thải thì xử lý đạt tiêu chuẩn rồi thải ra mơi trường bên ngồi.

1.8. Thị trường tiêu thụ

Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai là một tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, kinh tế

ngày càng phát triển và đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Các nhà máy

bia với nhiều thương hiệu nổi tiếng được xây dựng ở khắp nơi - đó là nguồn tiêu thụ

đầu tiên sản phẩm của nhà máy sản xuất malt. Thị trường tiêu thụ được mở rộng ra

khắp các tỉnh lân cạnh, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất bia như

nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi, nhà máy bia Sài Gòn - Bình Dương, nhà máy bia Sài

Gòn - Khánh Hòa,…

1.9. Nguồn nhân lực

Dân số tỉnh Đồng Nai khoảng 1.990.678 người (01/04/1999), trong đó số người

nằm trong độ tuổi lao động xã hội trong toàn tỉnh khoảng 945.000 người, chiếm

khoảng 47,47 % dân số. Nguồn nhân lực dồi dào và phù hợp cho yêu cầu phát triển

cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Kết luận

Qua những phân tích về điều kiện thực tế như trên thì việc xây dựng nhà máy

sản xuất malt vàng đại mạch tại khu cơng nghiệp Biên Hòa, phường An Bình, thành

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là hồn tồn khả thi. Sự ra đời của nhà máy khơng chỉ

góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân lao động của thành phố mà còn

góp phần vào sự phát triển kinh tế của cả khu vực.4Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng đại mạch năng suất 15.000 tấn sản phẩm/nămChương 2: TỔNG QUAN2.1. Nguyên liệu dùng trong sản xuất malt vàng đại mạch

2.1.1. Đại mạch

2.1.1.1. Nguồn gốc

Đại mạch là một loại ngũ cốc có tên khoa học là Hordeum vulgare, thuộc nhóm

thực vật có hạt (Spermophyta), phân nhóm bí tử (Angiospermae), lớp một lá mầm

(Monocotyledonae), họ lúa mỳ (Gramineae), là một loài thực vật thân cỏ một năm

thuộc họ lúa mạch.

Cây đại mạch có thể sinh trưởng và phát triển bình thường trên đất phù sa kiềmHình 2.1 Hạt đại mạch [40]

thổ, trong điều kiện khí hậu khơ, lạnh, lượng mưa thích hợp là 700 mm. Đại mạch

được trồng chủ yếu ở các vùng có khí hậu ơn đới như châu Âu, Bắc Mỹ. Ngày nay, với

tiến bộ khoa học công nghệ, đại mạch đã được trồng ở một số nước như Ấn Độ, Trung

Quốc, Thái Lan,…

Hạt đại mạch được lựa chọn để sản xuất malt đại mạch vì có nhiều ưu điểm

như: hạt đại mạch dễ điều khiển quá trình ươm mầm, tỷ lệ enzym cân đối, vỏ đại mạch

dai và hạt đại mạch ở một số nước thì cũng dễ trồng hơn các loại lúa mạch khác [19].

2.1.1.2. Phân loại

Dựa vào sự sắp xếp hạt trên bông đại mạch mà đại mạch được chia làm hai loại

là đại mạch hai hàng và đại mạch sáu hàng.5Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng đại mạch năng suất 15.000 tấn sản phẩm/nămHình 2.2 Đại mạch hai hàng và đại mạch sáu hàng [41]

Bảng 2.1 Phân loại đại mạch

Đại mạch hai hàngĐại mạch sáu hàng+ Kích thước hạt lớn và đồng đều, vỏ trấu

mỏng.

+ Hàm lượng protein thấp, hàm lượng tinh

bột cao, hàm lượng enzym thấp hơn đại

mạch sáu hàng.

+ Ngun liệu trong cơng nghệ sản xuất

malt.+ Kích cỡ các hạt không đồng đều do

thiếu không gian để phát triển đầy đủ.

+ Hàm lượng protein cao hơn đại

mạch hai hàng, hàm lượng tinh bột

thấp hơn.

+ Hạt lớn được sử dụng sản xuất malt,

các hạt bé dùng cho sản xuất thức ăn

chăn ni.Đại mạch hai hàng có kích thước hạt đồng đều nên rất thuận lợi cho quá trình

phân loại lựa chọn và tăng hiệu quả ươm mầm. Đồng thời, đại mạch hai hàng có vỏ

trấu mỏng, hàm lượng protein thấp và hàm lượng tinh bột cao cũng là đặc điểm có lợi

và thích hợp cho cơng nghệ sản xuất malt và bia sau này nên đại mạch hai hàng được

lựa chọn để làm nguyên liệu trong sản xuất malt vàng đại mạch [14].

2.1.1.3. Cấu tạo hạt đại mạch

Cấu tạo hạt đại mạch gồm vỏ, nội nhũ và phôi:

+ Vỏ: Vỏ đại mạch có cấu tạo gồm ba lớp. Lớp ngồi cùng là lớp vỏ trấu có vai trò

bảo vệ hạt. Dưới lớp vỏ trấu là vỏ quả cấu tạo từ ba lớp tế bào tạo cho hạt đại mạch

cấu trúc dai và bền vững. Dưới lớp vỏ quả là lớp vỏ hạt, có vai trò như màng bán thấm

6Thiết kế nhà máy sản xuất malt vàng đại mạch năng suất 15.000 tấn sản phẩm/nămđể chỉ cho nước thấm vào bên trong hạt đồng thời chất hòa tan trong hạt khơng cho

thấm ra ngoài. Vỏ hạt chiếm khoảng 8 - 15 % trọng lượng hạt.

+ Nội nhũ: chiếm 45 - 68 % trọng lượng hạt, là thành phần chiếm tỷ lệ lớn nhất và

có giá trị cao nhất trong hạt đại mạch. Cấu trúc của nội nhũ gồm các tế bào lớn có

thành mỏng chứa đầy các hạt tinh bột, một ít protein, xelluloza, chất béo, tro và đường.

Nội nhũ được bao bọc bởi lớp alơron, lớp này rất giàu protein, chất béo, đường,

xelluloza, pentoza, vitamin và tro.

+ Phôi: là phần sống của hạt, thường chiếm 2,5 - 5 %, có vai trò rất quan trọng

trong sự sống của hạt và ngay cả trong công nghệ sản xuất malt. Sự tạo thành malt từ

đại mạch là do sự phát triển của phơi [1].

2.1.1.4. Tính chất vật lý

+ Độ ẩm của hạt đại mạch: 13 - 15 %

+ Dung trọng là trọng lượng của một lít hạt được tính bằng (g/l) được dao động

khoảng 630 - 680 (g/l).

Đại mạch loại I: có dung trọng  680 (g/l).

Đại mạch loại II: có dung trọng 650 - 680 (g/l).

Đại mạch loại III: có dung trọng 630 - 650 (g/l).

+ Trọng lượng tuyệt đối của hạt đại mạch là từ 35 - 45g/ 1000 hạt.

+ Hệ số truyền nhiệt của hạt đại mạch là 0,95 kcal/mhᵒC ở độ ẩm bảo quản < 12

%.

2.1.1.5. Thành phần hóa học

Các chỉ số về thành phần hóa học là nhân tố quyết định chất lượng của đại

mạch và xem xét loại đại mạch đó có đủ tiêu chuẩn để sản xuất malt hay khơng. Hàm

ẩm trung bình của đại mạch thường khoảng 13 – 15 %. Hàm lượng trung bình của các

thành phần tính theo khối lượng chất khơ như sau:

Bảng 2.2 Hàm lượng trung bình của các thành phần tính theo khối lượng chất khơ

Thành phầnPhần trăm khối lượng (%)

13 - 15

53 - 67

9 - 14

3-4

2-3

1-2Nước

Gluxit

Protein

Chất béo

Hàm lượng tro

Các thành phần khác

NướcCó ảnh hưởng lớn đến q trình vận chuyển và bảo quản hạt. Hàm ẩm cao thì

hiệu suất thu hồi chất chiết càng giảm và càng khó bảo quản, đồng thời kích thích q

trình hơ hấp và tự bốc nóng của hạt làm tổn hao chất khơ. Hàm ẩm cao làm tăng chi

phí vận chuyển vơ ích, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.4 Bản đồ quy hoạch các khu công nghiệp ở Biên Hòa - Đồng Nai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×