Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 . Kết quả điều trị lồng ruột ở trẻ em bằng bơm hơi

2 . Kết quả điều trị lồng ruột ở trẻ em bằng bơm hơi

Tải bản đầy đủ - 0trang

39DỰ KIẾN KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Hoàng Văn Hùng (1985), "Đánh giá kết quả điều trị lồng ruột bằng

phương pháp bơm khơng khí trong 5 năm (1980-1984)", Luận văn tốt

nghiệp bác sĩ nội trú - Đại học Y Hà Nội.2.Huỳnh Lộc Sơn Nguyễn Đức Thắng (2015), "Đánh giá kết quả điều trị

phẫu thuật lồng ruột ở trẻ em", Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh. phụ bản

tập 19 số 5, tr 13-16.3.Huỳnh Tuyết Tâm Nguyễn Phước Bảo Quân (1993), "Ứng dụng siêu

âm trong chẩn đoán lồng ruột của bệnh nhi ở Bệnh viện nhi Trung

Ương Huế", Y học Việt Nam. 3(tr. 59-61).4.Ngơ Đình Mạc (1983), "10 năm điều trị lồng ruột ở trẻ em tại Bệnh

viện VN-CHDC Đức", Ngoại khoa. 2, tr 42-46.5.Nguyễn Đức Thắng (2014), "Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật lồng

ruột ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung Ương", Luận văn thạc sỹ Y học.6.Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Thị Thanh Tâm Đào Trung Hiếu (2008),

"Đặc điểm lâm sàng và siêu âm lồng ruột được phẫu thuật tại Bệnh viện

Nhi đồng I", tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh 2011. 15.7.Nguyễn Thanh Liêm (2016), "Lồng ruột ở trẻ còn bú", Phẫu thuật tiêu

hóa trẻ em, tr 127-135.8.Nguyễn Thanh Liêm (2016), "Lồng ruột ở trẻ lớn", Phẫu thuật tiêu hóa

trẻ em, tr 136-137.9.Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Thụ Trịnh Việt (1995), "Các đặc

điểm lồng ruột ở trẻ em trên 24 tháng tuổi", Ngoại khoa. tập 5, tr 26-28.10.Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Bích Chu Văn Tường (1999), "Chẩn

đoán lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lồng ruột bán cấp và mạn tính ở trẻ

em", tạp chí ngoại khoa 2002. 3, tr23-28.11.Nguyễn Văn Sách Phạm Văn Bé (2011), "Kết quả điều trị lồng ruột cấp

tính ở nhũ nhi tại Bệnh viện Đa khoa An Giang", Kỷ yếu hội nghị Khoa

học Bệnh viện An Giang. Số tháng 10/2011.12.Nguyễn Văn Sách, Phan Văn Bé Lê Cao Sang (2011), "Kết quả điều trị

lồng ruột cấp tính ở nhũ nhi tại Bệnh viện đa khoa An Giang", Kỷ yếu

hội nghị Khoa học Bệnh viện An Giang. Số tháng 10/2011, tr 85-92.13.Phạm Đức Hiệp (2016), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng

và kết quả điều trị lồng ruột ở trẻ lớn tại Bệnh viện Nhi Trung Ương",

Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện.14.Phạm Thu Hiền (2000), "Góp phần nghiên cứu các triệu chứng lâm

sàng và siêu âm trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh lồng ruột ở trẻ bú

mẹ", Luận văn thạc sỹ Y học, trường Đại học Y Hà Nội.15.Trần Ngọc Bích (2006), "Lồng ruột ở trẻ bú mẹ và trẻ em", Bệnh học

ngoại. tập 1, tr 273-286.16.Trần Văn Quyết (2011), "Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị lồng ruột tái

phát ở trẻ em", Luận văn thạc sỹ Y học, trường Đại học Y Hà Nội.17.Trịnh Xuân Đàn (2008), Bài giảng Giải phẫu học. tập 2, tr 117-126.18.Võ Tấn Long, Lê Tiến Đạt Phạm Minh Hải (2010), "Phẫu thuật nội soi

điều trị lồng ruột do đa polyp: nhân hai trường hợp hội chứng PeutzZeghers", Tạp chí Y học Tp Hồ Chí Minh 2010. 14, tr 80-83.19.N. Apelt, N. Featherstone S. Giuliani (2013), "Laparoscopic treatment

of intussusception in children: a systematic review", J Pediatr Surg.

48(8), 1789-93.20.Y. Z. Bai (2006), "Ultrasound-guided hydrostatic reduction of

intussusceptions by saline enema: a review of 5218 cases in 17 years",

Am J Surg. 192(3), 273-5.21.M. Bartocci (2015), "Intussusception in childhood: role of sonography

on diagnosis and treatment", J Ultrasound. 18(3), 205-11.22.M. Bartocci (2015), "Intussusception in childhood: role of sonography

on diagnosis and treatment", Journal of Ultrasound. 18(3), 205-211.23.Basil Bekdash (2015), "Intussusception non-operative reduction

outcome indices (response to “Sonography-guided hydrostatic

reduction of ileocolic intussusception in children: analysis of failure

and success in consecutive patients presenting timely to the hospital”)",

European Journal of Pediatrics. 174(3), 317-317.24.A. Bonnard (2008), "Indications for laparoscopy in the management of

intussusception: A multicenter retrospective study conducted by the

French Study Group for Pediatric Laparoscopy (GECI)", J Pediatr

Surg. 43(7), 1249-53.25.I. Britton A. G. Wilkinson (1999), "Ultrasound features of

intussusception predicting outcome of air enema", Pediatr Radiol.

29(9), 705-10.26.Sathyaprasad C. Burjonrappa (2007), "Laparoscopic Reduction of

Intussusception: an Evolving Therapeutic Option", JSLS : Journal of

the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 11(2), 235-237.27.Anupam Das (2013), "Colocolic Intussusception in an Older Child: A

Rare Case Report and a Literature Review", Case Reports in Surgery.

2013, 3.28.Shastri Mona Digant, Seth Rucha Dessai Eke (2012), "Ultrasound

Guided Reduction of an Ileocolic Intussusception by a Hydrostatic

Method by Using Normal Saline Enema in Paediatric Patients: A Study

of 30 Cases", Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR.

6(10), 1722-1725.29.S. O. Ekenze S. O. Mgbor (2011), "Childhood intussusception: the

implications of delayed presentation", Afr J Paediatr Surg. 8(1), 15-8.30.V. Flaum (2016), "Twenty years' experience for reduction of ileocolic

intussusceptions by saline enema under sonography control", J Pediatr

Surg. 51(1), 179-82.31.Susan Henrikson (2003), "The effect of screening sonography on the

positive rate of enemas for intussusception", Pediatric Radiology.

33(3), 190-193.32.F. A. Justice (2007), "Accuracy of ultrasonography for the diagnosis of

intussusception in infants in Vietnam", Pediatr Radiol. 37(2), 195-9.33.Y. W. Lee (2013), "Clinical features and role of viral isolates from stool

samples of intussuception in children", Pediatr Gastroenterol Hepatol

Nutr. 16(3), 162-70.34.M. Cina, F. Rahim M. Davudi (2009), "The Accuracy of

Ultrasonography Technique in Detection of the Intussusception",

Journal of Applied Sciences. 9, tr 3922-3926.35.Paul M.C (2011), "Intussusception", pediatric Surgery 7, tr. 1093-1110.36.J. Menke F. Kahl (2015), "Sonography-guided hydrostatic reduction of

ileocolic intussusception in children: analysis of failure and success in

consecutive patients presenting timely to the hospital", Eur J Pediatr.

174(3), 307-16.37.R. Niramis (2010), "Management of recurrent intussusception:

nonoperative or operative reduction?", J Pediatr Surg. 45(11), 2175-80.38.Devin Puapong (2008), "Computed Tomography Findings of

Unanticipated Prolonged Ileocolic Intussusception in Children", The

Permanente Journal. 12(3), 22-24.39.W. E. Shiels, 2nd (1991), "Air enema for diagnosis and reduction of

intussusception: clinical experience and pressure correlates",

Radiology. 181(1), 169-72.40.N. Simanovsky (2007), "Is non-operative intussusception reduction

effective in older children? Ten-year experience in a university

affiliated medical center", Pediatr Surg Int. 23(3), 261-4.41.B. Tander (2007), "Ultrasound guided reduction of intussusception with

saline and comparison with operative treatment", Ulus Travma Acil

Cerrahi Derg. 13(4), 288-93.42.Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Liêm Julie Bines (2005), "Hiệu quả của

siêu âm trong chẩn đoán lồng ruột ở trẻ em", Y Học Thực hành. 506, tr

46-49.PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LỒNG

RUỘT Ở TRẺ EM BẰNG BƠM HƠI ĐẠI TRÀNG TẠI GIƯỜNG

DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

MÃ BỆNH ÁN:

I HÀNH CHÍNH

Họ tên bệnh nhân

Ngày tháng năm sinh

Họ tên bố (mẹ)

Địa chỉ

Ngày vào viện

Ngày ra việnTuổiGiớiSđtII CHUN MƠN

1.2.3.Lý do vào viện

□ Đau bụng cơn

□ Nơn

□ Ỉa máu

□ Khác

- Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đầu đến khi vào viện:

□ <24h

□ 24-48h

□ >48h

Tiền sử lồng ruột

− Số lần lồng ruột:

− Phương pháp tháo lồng đã được áp dụng

□ Bơm hơi tháo lồng

□ Phẫu thuật nội soi

□ Phẫu thuật mở

Khám bệnh

3.1.

Tồn thân

- Khơng có biểu hiện rõ rệt: □ Có

□ Khơng

- Tình trạng mất nước:

□ Có

□ Khơng

- Sốt:

□ Có

□ Khơng

- Tình trạng shock:

□ Có

□ Khơng

3.2.

Cơ năngĐau bụng (khóc cơn):

□ Có

□ Khơng

- Nơn:

□ Có

□ Khơng

- Ỉa máu:

□ Có

□ Khơng

- Khác: ……………………………………………………………

3.3.

Thực thể

- Bụng chướng:

□ Có

□ Khơng

- Dấu hiệu rắn bò:

□ Có

□ Khơng

- Quai ruột nổi:

□ Có

□ Khơng

- Sờ thấy khối lồng:

□ Có

□ Khơng

□ HCP

□ HSP

□ Thượng vị

-

-HST

□ HCT

Phản ứng thành bụng:

□ Có

Cảm ứng phúc mạc:

□ Có

Thăm trực tràng:Có máu theo găngQuanh rốn

Khơng

KhơngTrực tràng rỗng4.Sờ thấy đầu khối lồng

Cận lâm sàng:

4.1.

Siêu âm

- Hình ảnh lồng ruột:

- Đường kính khối lồng: …..

- Dịch tự do ổ bụng:

- Thấy nguyên nhân gây LR:

- Vị trí khối lồng:-Khơng

Khơng

Khơng□ Đại tràng lên□ Đại tràng góc gan□ Đại tràng ngang□ Đại tràng góc lách□ Đại tràng xuống□ Đại tràng xích ma + trực tràngGhi chú: ……………………………………………………….

4.2.

Xquang

a. Xquang bụng khơng chuẩn bị:

□ Có

□ Khơng

Hình ảnh mức nước hơi:Khơngb.Hình vùng mờ khối lồng:KhơngChụp khung đại tràng có thuốc cản quang:KhơngHình ảnh lồng ruột điển hìnhKhơngPhát hiện ngun nhân gây lồng ruột:KhơngGhi chú: …………………………………………………………………..4.3.

-CT – Scanner

Ngun nhân gây lồng ruột:

Hình ảnh lồng ruột:

Hình ảnh tắc ruột:

Khơng

Khơng

Khơng

KhơngGhi chú: ………………………………………………………………….

4.4.

-Soi đại tràng

Thấy khối lồng:

Ngun nhân gây lồng ruột:Khơng

Khơng

KhơngGhi chú: ………………………………………………………………….

5.

6.

--Chẩn đoán

Chẩn đoán nơi chuyển đến:

Chẩn đoán lúc vào viện:

Chẩn đốn lúc ra viện:

Điều trị

Hình ảnh lồng ruột điển hình: □ Có

Vị trí khối lồng ban đầu:

□ Đại tràng lên

□ Đại tràng góc ganKhơng□ Đại tràng ngang□ Đại tràng góc lách□ Đại tràng xuống□ Đại tràng xích ma + trực tràngSố lần bơm hơi: …

Kết quả:

□ Tháo được□ Không tháo được□ Tháo được một phần

□ Tai biến (vỡ ruột …)----Tái phát sớm (<48h):

Số lần tái phát: …

Các phương pháp đã áp dụng:□ Bơm hơi tháo lồng□ Bơm hơi tháo lồng + nội khoa□ Phẫu thuật nội soi□ Mổ mởKết quả khám lại : ngày …/…/…

− Tái phát

□ Có

− Số lần tái phát:

− Các phương pháp áp dụng:KhôngKhông□ Bơm hơi tháo lồng□ Bơm hơi tháo lồng + nội khoa□ Phẫu thuật nội soi□ Mổ mởKhông tháo được bằng hơi:

− Mổ mở:

□ Có

− Phẫu thuật nội soi:

□ Có

Kết quả: ……………………………………..

Tai biến vỡ ruột:

− Mổ mở:

□ Có

− Phẫu thuật nội soi:

□ Có

Kết quả ……………………………………….

Không

Không

Không

KhôngHà Nội, ngày

tháng

năm

Bác sĩ làm bệnh ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 . Kết quả điều trị lồng ruột ở trẻ em bằng bơm hơi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×