Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ KIẾN KẾT LUẬN

DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Shaw J. E, Sicree R. A, Zimmer P. Z (2010). Global estimates of the

prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract, 87

(1), 4-14.

2.Tạ Văn Bình và cộng sự (2003), Dịch tễ học bệnh đái tháo đường, các

yếu tố nguy cơ và các vấn đề liên quan đến quản lý bệnh đái tháo đừơng

tại khu vực nội thành bốn thành phố lớn, Nhà xuất bản Y học, Bệnh viện

Nội Tiết TW.3. Tạ Văn Bình và cộng sự (2003), Dịch tễ học bệnh đái tháo đường, các yếu

tố nguy cơ và các vấn đề liên quan đến quản lý bệnh đái tháo đừơng ở

Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bệnh viện Nội Tiết TW.

4.Lê Phong, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Quốc Việt và cs (2013). Kết

quả chẩn đoán phát hiện sớm đái tháo đường typ II tại cộng đồng. Bệnh

viện Nội tiết trung ương, Bộ Y tế.5. Tạ Văn Bình (2006), Bệnh Đái tháo đường- tăng Glucose máu. Nhà xuất

bản Y học

6. Resnikoff S, Pascolini D, D. Etyasale, et al (2004). Global dât on visual

impairment in the year 2002. Bull World Health Organ, 82 (11), 844 –

854.

7.Đỗ Trung Quân (2007). Đái tháo đường và điều trị, Nhà xuất bản Y học,

Bộ môn Nội, Đại học Y Hà Nội.8.Kanski (1994) Clinical Ophthalmology, 3rd edition 1994.9.Massin P. et al (2000). Rétinopathie diabétique, EMC.10. Wild Sarah et.al (2004). Global prevalence of diabetes. Estimates for the year

2000 and projections for 2030.Diabetes Care 2004, 27: 1047-1053.

11. Manon V, Jacqueline M.D (2005). Diabetic retinopathy is associated

with mortality and cardiovascular disease incidence. Diabetes Care, 28

(6), 1383 – 1389.

12. Lê Huy Liệu và Mai Thế Trạch (1991). Bệnh đái tháo đường tại bệnh

viện Bạch Mai. Nội khoa một số chuyên đề nội tiết, Tổng hội y dược học

Việt Nam, 29 – 31.

13. Tô Văn Hải, Vũ Mai Hương và Nguyễn Văn Hòa (2002). Điều tra dịch tễ

học bệnh đái tháo đường ở người từ 16 tuổi trở lên thuộc 3 quận huyện

Hà nội. Tạp chí nội tiết và rối loạn chuyển hóa, 5, 19 – 27.

14. Tạ Văn Bình (2003). Dịch tễ học bệnh đái tháo đường, Nhà xuất bản Y học,

15. Tạ Văn Bình (2007). Những nguyên lý, nền tảng bệnh đái tháo đường

tăng Glucose máu, Nhà xuất bản Y học,

16. Neely K. A, Quilln D. A, Schachat A. P, et al (1998). Diabetic

retinopathy. Med Clin North Am, 82(4), 847 – 876.

17. Hà Huy Tài, Vương Văn Quý (2006). Thị giác 2020 – Quyền được nhìn

thấy, Tài liệu dịch hội thảo về Thị giác.

18. Mazze, Strok, Simonson, Bergenstal, Etzwiler (2000), Staged diabetes

management – a system approach, congressu Publish, P (238 – 239).

19. Diabetes Retinopathy (2002). Diabetes Care. Vol 25, Supplement 1, P

(S90 – S 120).

20. Diabetes Retinopathy (2002). Diabetes Care. Vol 26, Supplement 1, P

(S90 – S 96).21. Elisabet Agardh and Carl – David Agardh (2004), Diabetic and

Retinopathy, International text book of diabetis mellitius. Third e dition.

P (890 – 7)

22. Emeily, Y. Chew (2000) Pathophysiology of diabetes retinopathy.

Diabetes mellitius. Secon Edition. P (61-70).

23. Klein R, Klein BE, Moss SE, et al (1984). The Wisconsin Epidemiologic

Study of Diabetic Retinopathy, Ophthalmology, 91, 1464-1474.

24. Manon. V, Jacqueline M.D, (2005). Diabetic retinopathy is associatted

with mortality and Cardiovascular disease incidence, Diabetes care.

28(6) (1383 – 89).

25. Chew E. Y (1997). Diabetic retinopathy and lipid abnormalities. Curr

Opin Ophthalmol, 8 (3), 59 – 62.

26. Chew E. Y, Klein M. L, r. Ferris F. L, et al (1996). Association of

elevated serum lipid levels with retinal hard exudate in diabetic

retinopathy. Early Ttreatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)

Report 22. Arch Ophthalmol, 114(9), 1079 – 1084.

27. Mijianovic B, Glynn R, J, Nathan D. M, et al (2004). A prospective study

of serum lipids and risk of diabetic macular edema in type 1 diabetes.

Diabetes, 53 (11), 2883 2892.

28. Phạm Thị Hồng Hoa (1999), Nghiên cứu tổn thương mắt trong bệnh đái

tháo đường, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, trường Đại

học Y Hà nội.

29. Bùi Tiến Hùng (2002), Nghiên cứu các hình thái tổn thương võng mạc

bệnh đái tháo đường, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II,

Trường Đại học Y Hà nội.30. Trần Minh Tiến (2006), Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học và lâm

sàng bệnh võng mạc đái tháo đường tại bệnh viện, Luận văn tốt nghiệp

bác sỹ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà nội

31. Nguyễn Quốc Dân(2009), Nghiên cứu các biến chứng mắt trên bệnh

nhân đái tháo đường tại tỉnh Bắc Ninh, Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ y

học.

32.Hoàng Thị Phúc và cs (2012). Ứng dụng các phương pháp phát hiện sớm

bệnh lý võng mạc ở bệnh nhân đái tháo đường và các phương pháp điều

trị. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Y tế.

33. Nguyễn Thế Vinh (2015), Đánh giá tổn thương hoàng điểm trên bệnh

nhân đái tháo đường điều trị tại Viện lão khoa trung ương và Bệnh viện

Bạch mai,Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ y học.

34. Donal S. Fong, Lawrence I. Rand (1998), “Epidemic of Diabetic

Retinopathy 1998” Chapter 111, 1285 – 1294.PHỤ LỤC

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU1. Hành chính:

- Họ tên:Tuổi:Giới:- Địa chỉ:

- Nghề nghiệp

- Trình độ văn hóa

- Điện thoại:

- Ngày khám:

2. Tiền sử:

2.1. Bản thân:

ĐTĐ type I/ type II

Thời gian phát hiện bệnh ĐTĐ

Đường huyết khi mới phát hiện

Đường huyết thời gian gần đây nhất

Thuốc đã sử dụng: thuốc viên, thuốc tiêm Insulin hoặc phối hợp viên + tiêm

Hiệu quả điều chỉnh của đường huyết

Quá trình điều trị : liên tục, ngắt quãng

Bệnh phối hợp khác: cao HA, tăng Lipid máu, bệnh thận

Thời gian phát hiện mờ/lóa mắt

HbA1c

2.2. Gia đình:

Có người mắc ĐTĐ

3. Khám mắt ban đầu:

3.1. Chức năng:

Thị lực khơng kính:

Thị lực có chỉnh kính:

Nhãn áp (Maclakov 10g):

3.2. Thực thể:3.2.1. Tình trạng mắt chung:

Kết mạc

Giác mạc:

Tiền phòng:

Tình trạng thể thủy tinh:Tình trạng dịch kính: vẩn đụcXuất huyếtBong dịch kính sau 

Tân mạch buồng dịch kính 

Dải xơ buồng dịch kínhDải xơ trước võng mạc3.2.2. Tình trạng võng mạc:

Vi phình mạchMP MTXuất tiết cứngMP MTXuất huyết võng mạc MP  MTPhù võng mạcMP  MT Bong võng mạcMP  MT Tổn thương võng mạc khác (xuất tiết bông, tĩnh mạch khúc dồi, tân

mạch võng mạc, tân mạch gai thị)

3.3. Cận lâm sàng

3.3.1.Chụp mạch huỳnh quang đáy mắt

- Vi phình mạch

- Bất thường động mạchMPMTMPMT- Bất thường tĩnh mạchMPMT- Tân mạchMPMT- Phù hoàng điểmMPMT- Phù võng mạcMPMT- Phù hoàng điểm dạng nang MPMT- Vùng võng mạc thiếu tưới máuMPMT1. Chẩn đốn:

3.1. Khơng có bệnh võng mạc ĐTĐ

1.1 Tổn thương võng mạc

- Bệnh võng mạc đái tháo đường chưa tăng sinh: nhẹ, trung bình,

nặng, rất nặng.

- Bệnh võng mạc đái tháo đường có tăng sinh: giai đoạn sớm , giai

đoạn muộn

1.2 Phù hoàng điểm:

Khu trúLan tỏaDạng nangMPMTBệnh võng mạc ĐTĐ

Bệnh mắt khác

2. Bệnh ĐTĐThiếu máuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ KIẾN KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×