Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên, tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại khoa Nội tiết là hơn 300 bệnh nhân, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh giá về tình hình tổn thương võng mạc trên nhóm bệnh nhân này. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứ

Tại Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên, tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại khoa Nội tiết là hơn 300 bệnh nhân, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh giá về tình hình tổn thương võng mạc trên nhóm bệnh nhân này. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên, tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại khoa Nội tiết là hơn 300 bệnh nhân, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh giá về tình hình tổn thương võng mạc trên nhóm bệnh nhân này. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×