Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cài đặt máy ảo

Cài đặt máy ảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạngở Guest operating system chọn Microsoft Windows và ở Version chọn Windows Server

2008 sau đó Next.- Đặt tên cho máy, chọn đường dẫn đến đến Folder chứa máy ảo bằng Browse… Sau đó

click Next.5

5Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần Mạng- Điều chỉnh lại dung lượng ổ cứng máy ảo ở Maximum disk size (GB). Click chọn

Store virtual disk a single file và nhấn Next.6

6Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Click vào Customize Hardware để chỉnh sửa về phần cứng- Click vào ổ đĩa, chọn đường dẫn đến file ISO Windows Server 2008 ở Browse....

7

7Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần Mạng- Click Finish để hồn tất.2. Cài đặt Windows Server 2008

Hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt Windows Server 2008.

- Click Power on this virtual machine để bắt đầu khởi động quá trình cài đặt windows.8

8Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Lựa chọn Time and currency format và Language cho hệ điều hành, click Next.- Chọn Version và Next.

9

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cài đặt máy ảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×