Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách tạo nhiều User (accounts) bằng command line

Cách tạo nhiều User (accounts) bằng command line

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần MạngSau đó cửa sổ Command Prompt sẽ hiện lên vào ta gõ lệnh như hình rồi ấn Enter65

65Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần MạngSau đó vào kiểm tra thì 10 user mới đã được tạo bằng command line thành công66

66Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngCách tạo User (accounts) bằng command line và lấy thông tin từ fileGiả sử ta có file acc.txt có nội dung như sau là tên của được lưu trong ổ C67

67Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngTa thực hiện các bước như sau. Vào Start>Command Prompt68

68Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngSau đó cửa sổ Command Prompt sẽ hiện lên vào ta gõ lệnh như hình rồi ấn Enter69

69Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần MạngSau đó vào kiểm tra thì user Luu1,Van1,Chinh1 đã được tạo bằng command line thành

công70

70Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng3. Tạo Group

Cách tạo Group

Ta thực hiện các bước như sau. vào Start-> Administrative Tools->Active Directory

Users and Computers71

71Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngMàn hinh sẽ hiện ra như sau.Và Từ OU ta vừa tạo nhấp chuột phải chọn New-> Group72

72Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngNhập đầy đủ thông tin và ấn OK73

73Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần MạngMàn hình hiện khi ta tao Group xong74

74Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng75

75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách tạo nhiều User (accounts) bằng command line

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×