Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu hình Static route

Cấu hình Static route

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng+ Trong mục Destination : nhập địa chỉ NetIDs của các phòng ban khác nhau

+ Nhập mặt nạ mạng Network Mask

+ Nhập Gateway

+ Nhấn OK để lưu thiết lập129

129Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng130

130Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng131

131Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Khởi động lại Service Routing and Remote Access

- Kích chuột phải vào tên PC → chọn All Tasks → chọn Retart132

132Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Để xem các route đã định tuyến , ta có thể làm như sau:

+ Cách 1: dùng lệnh Show IP Routing Table trong Routing and Remote Access.133

133Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng+ Cách 2: dùng lệnh route print trên cmd2. Cấu hình Dynamic Route

- Kích chuột phải lên General → chọn New Routing Protocol134

134Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Chọn RIP Version 2 for Internet Protocol → chọn OK135

135Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu hình Static route

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×