Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Alfirevic Z, Kelly AJ, Dowswell T(2009). Intravenous oxytocin alone for cervical ripening and induction of labour . Cochrane Database Syst Rev, Oct 7;(4):CD003246.

Alfirevic Z, Kelly AJ, Dowswell T(2009). Intravenous oxytocin alone for cervical ripening and induction of labour . Cochrane Database Syst Rev, Oct 7;(4):CD003246.

Tải bản đầy đủ - 0trang

24.Nguyễn Bá Mỹ Ngọc, Phạm Việt Thanh (2013). So sánh hiệu quả khởi phát

chuyển dạ của prostaglandin E2 gel với thông foley đặt kênh cổ tử cung ở thai ≥

37 tuần thiểu ối. Y Hoc TP. Ho Chi Minh Vol. 17 - Supplement of No 1 - tr: 149

– 155

25.Lê Thiện Thái, Đoàn Thị Phương Lam (2013). Nhận xét hiệu quả gây chuyển

dạ của bóng Cook cải tiến vào ống cổ tử cung, Tạp chí sản phụ khoa,11(3)

45-47.

26. Bộ Y Tế (2007), Hồi sức sơ sinh ngạt, Tài liệu hướng dẫn chuẩn quốc gia về

các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tr.341-345.Phụ Lục

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Số hồ sơ bệnh án:

1. Họ và tên bệnh nhân: ……… ……... 2. Tuổi …………

3. Nghề nghiệp

1 Công chức

2. Tự do

3. Làm ruộng

4. Công nhân

4 . Đẻ lần thứ:

5. Sẩy, nạo, hút :

6. Tuổi thai7. AFI

8. Chỉ số Bishop

9. Phương pháp gây chuyển dạ

10. Chỉ số Bishop sau thực hiện phương pháp gây chuyển dạ

1.Bốn giờ

2. Sáu giờ

3.Tám giờ 4.Mười giờ 5. Mười hai giờ

11.Cách đẻ:

1. Đẻ thường 2.Mổ đẻ

3.foceps

4.Giác kéo

12. Thời gian gây chuyển dạ: giờ.

13. Giờ bắt đầu gây chuyển dạ

14. Giờ kết thúc gây chuyển dạ

15. Thời gian gây chuyển dạ đến khi CTC mở 3cm

16. Thời gian gây chuyển dạ đến khi CTC mở 10cm

17. Truyền Oxytocin

1. Có

2. Khơng

18. Dùng thuốc giảm co

1. Có

2.Khơng

19. Loại thuốc giảm co

1. Spasfon

2. Papaverin

3. Buscopan

4. Atropin

5. Khơng

20. Đặc điểm tim thai

1. Bình thường

2. Chậm <120lần/phút

3. Nhanh >160 lần /phút

4. Dip I

5. Dip II

6. Dip biến đổi

21. Ối có phân su

1. Có

2. Khơng

22. Cân nặng trẻ sơ sinh :

gram.

23. Apgar

1 phút: ……..

5 phút: …..

24. Lý do mổ

1. Thai suy

2. CTC không tiến triển

3. Đầu khơng lọt

4. Cơn co cường tính

25. Tai biến

1. Chảy máu2. Nhiễm khuẩn ối3. Vỡ tử cung4. Tăng cơn co5. Thai ngạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Alfirevic Z, Kelly AJ, Dowswell T(2009). Intravenous oxytocin alone for cervical ripening and induction of labour . Cochrane Database Syst Rev, Oct 7;(4):CD003246.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×