Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tương quan giữa môi trên và môi dưới: Giữ môi trên và môi dưới có một mối tương quan mang tính thẩm mỹ và cũng nằm trong mối tương quan của hàm trên và hàm dưới. Ở người bình thường khi nhìn nghiêng, môi trên hơi nhô ra trước so với môi dưới, nhất là mấu

Tương quan giữa môi trên và môi dưới: Giữ môi trên và môi dưới có một mối tương quan mang tính thẩm mỹ và cũng nằm trong mối tương quan của hàm trên và hàm dưới. Ở người bình thường khi nhìn nghiêng, môi trên hơi nhô ra trước so với môi dưới, nhất là mấu

Tải bản đầy đủ - 0trang

11Hình 1.2: Giải phẫu cơ mơi trên

Trong đó cơ vòng mơi là cơ chủ yếu, cơ khu trú khoanh tròn tồn bộ

khe miệng và tiếp xúc riêng biệt phía trước với da và phía sau với niêm

mạc miệng. Cơ gồm hai phần là lớp nông và lớp sâu: Lớp cơ nông đưa hai

môi chạm nhau và khi các cơ co độc lập thì biểu hiện nét mặt. Lớp cơ sâu

bao vòng quanh miệng và chỉ thực hiện chức năng co miệng. Các sợi cơ

sắp xếp bắt chéo ở đường giữa để cài vào gờ nhân trung bên đối diện và

hình thành nên phần gờ nhân chung. Hõm nhân trung có phần da khơng

bám ở giữa.

Theo Fasra M (1990) thì phần dưới của cơ vòng mơi cài vào gần tới

viền mơi đỏ và lộn xuống phía dưới tới nhân trung tạo ra mấu lồi môi.

Cơ nâng môi trên: đi trên bề mặt của cơ vòng mơi và cùng vơi nó tạo

thành phần dưới cuả nhân trung, các cơ này bắt chéo và bám vào da ở phần

dưới của nhân trung cũng như đường viền mơi và đỉnh cung cupidon.12Hình 1.3: Giải phẫu cơ vùng mơi bình thường

1.2. Khe hở mơi một bên bẩm sinh và các phương pháp tạo hình

1.2.1. Những thay đổi giải phẫu khe hở môi một bên [3], [8], [9],[10], [11],

[12], [13], [14]

Các biến dạng trong KHM trên có liên quan đến tổ chức phần mềm che

phủ ở phía ngồi và hệ thống xương là khung nâng đỡ ở phía dưới, [3].

* Thay đổi hình thể ngồi:Hình 1.4: Khe hở mơi một bên khơng tồn bộ

- Da và niêm mạc của môi mất liên tục một phần hay tồn bộ.

- Co kéo phần da của mơi: các bó cơ vòng mơi khơng liên tục dẫn đến sự

co kéo da môi ở 2 bên bờ khe hở. Da môi ở bờ trong và bờ ngoài khe hở đều

giảm về kích thước và chiều cao.

- Ở bờ trong khe hở chiều cao của nhân trung ngắn.13- Cung Cupidon bị gián đoạn sau khi vượt qua điểm giữa nhân trung ở

bờ trong khe hở.

- Niêm mạc ở 2 bên khe hở: Độ rộng làn môi đỏ ở bờ trong khe hở bị

thiếu, ở bờ ngồi khe hở bình thường hoặc tăng nhẹ so với bên lành.

* Thay đổi về cơ của môi trong KHM môt bên:

Những thay đổi của cơ xung quanh mơi là hậu quả của sự bám tận khơng

bình thường của các bó cơ:

- Cơ vòng mơi tại khe hở bị gián đoạn:

+ Trong khe hở mơi khơng tồn bộ: phần trên cơ vòng mơi vẫn tiếp xúc

được với nhau, phần dưới cơ tách thành 2 phần bám vào bờ trong và bờ ngồi

khe hở mơi.

+ Trong khe hở mơi tồn bộ: cơ vòng mơi bị gián đoạn hồn toàn, các

đầu cơ bám vào 2 bờ của khe hở. Ở bờ trong các bó cơ vòng mơi bám ngược

lên vào chân trụ mũi và gai mũi trước. Ở bờ ngồi các bó cơ vòng lên bám

vào chân cánh mũi.

- Cơ ngang mũi: chạy từ lưng mũi xuống, vắt qua chân cánh mũi bên khe

hở bám lạc chỗ vào chân cánh mũi.Hình 1.5: Hình ảnh thay đổi giải phẫu cơ trong KHM một bên

Như vậy khe hở dẫn đến sự bám tận khơng bình thường của cơ vòng mơi

lần lượt vào gai mũi trước và chân cánh mũi. Sự bám lạc chỗ của cơ vòng mơi14và cơ ngang mũi, dần dần theo thời gian phát triển kéo các bờ khe hở vồng lên

như mặt kính đồng hồ.

1.2.2. Phân loại khe hở môi một bên [3], [10], [11], [14]

KHM một bên thường thấy ở vị trí mơi tương ứng với khe giữa răng

cửa và răng nanh. Tổn thương chạy theo hướng thẳng đứng, vng góc với

làn mơi đỏ và cung răng. Có nhiều cách phân loại khe hở mơi một bên, nhưng

trên lâm sàng, theo mức độ, thường chia làm 3 loại:

- Khe hở môi màng: thể hiện bằng một rãnh hay một đường sẹo nằm trên

môi và chạy song song với gờ nhân trung tới môi đỏ. Đôi khi chỉ là một rãnh

khuyết nằm ở vùng mơi đỏ. Tồn bộ mơi hai bên vẫn dính với nhau qua một

cầu mơ (dải Simonat) có kèm theo nền lỗ mũi giãn rộng nhẹHình 1.6: KHM màng

- Khe hở mơi khơng tồn bộ: có nhiều mức độ khác nhau từ bé đến lớn,

nhưng khe hở không lan đến nền lỗ mũi. Một số trường hợp khe hở khơng

tồn bộ rất nhẹ, tổn thương mơi chỉ biểu hiện là một khía chữ V ở viền môi

đỏ. Dải Simonat >1/3 chiều dài môi trên.

- Khe hở mơi tồn bộ: Khe hở tách tơi tồn bộ mơi trên, khe hở lan

đến nền lỗ mũi, tiền đình và cung răng hàm trên. Dải Simonat < 1/3 chiều

dài môi trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tương quan giữa môi trên và môi dưới: Giữ môi trên và môi dưới có một mối tương quan mang tính thẩm mỹ và cũng nằm trong mối tương quan của hàm trên và hàm dưới. Ở người bình thường khi nhìn nghiêng, môi trên hơi nhô ra trước so với môi dưới, nhất là mấu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×