Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. MỞ ĐẦU

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Ngày 25/02 –

01/03/2019

-( sáng+ chiều)--TUẦN II

-Ngày 04/03- ngày

08/03/2019

( Sáng + chiều)-Trao đổi một số thông tin với chị Nết về

trung tâm, giờ giấc, nội quy của trung

tâm, thái độ làm việc của sinh viên.

Gặp kiểm huấn viên, tiếp xúc với trẻ.

Quan sát giờ can thiệp của kiểm huấn

viên va các giáo viên khi làm việc với

trẻ.

Xây dựng kế hoạch hoạt động từng tuần.

Trao đổi các mục tiêu, mục đích, kế

hoạch cùng với kiểm huấn viên, giáo

viên tại phòng can thiệp.

Hồn thành kế hoạch hoạt động sơ bộ.

Lựa chọn thân chủ.

Tham gia các hoạt động của trung tâm:

sắp xếp các đồ chơi phục vụ cho hoạt

động vận động của trẻ, hoạt động 8/3,

cùng giáo viên làm đồ dùng học tập phục

vụ cho các tiết học của trẻ.

Quan sát các hoạt động can thiệp cho trẻ

tại phòng can thiệp 2, để phần nào nắm

được các hoạt động trong việc hỗ trợ cho

trẻ: Giáo viên triển khai những hoạt

động như thế nào? mức độ tương tác của

trẻ trong các hoạt động học, thái độ làm

việc hay cách xử lý của giáo viên trong

các tình huống tại lớp học.

+ Trong quá trình quan sát có thể tìm

hiểu thơng tin trẻ qua giáo viên hoặc qua

hồ sơ liên quan cũng như mức độ tham

gia của trẻ, của gia đình vào quá trình hỗ

trợ/can thiệp cho trẻ.

Lập kế hoạch hỗ trợ trẻ cho tuần tiếp

theo.4TUẦN III-Ngày 11/0315/03/2019--Dọn dẹp, sắp xếp đồ, vệ sinh lớp học.

Quan sát các hoạt động của trẻ trong các

tiết học: vui chơi, học tập, vận động…

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ đã xây dựng.

Tiến hành hoạt động hỗ trợ kiểm huấn

viên: Hỗ trợ KHV trong các hoạt động

học tập, vui chơi của trẻ.

Tham gia hỗ trợ trẻ trong 30 phút.

Lập kế hoạch cho trẻ trong tuần 4.Sáng-TUẦN IV-Ngày 18/0322/03/2019-Sáng-Dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

Tiếp tục hỗ trợ trẻ trong các hoạt động,

cùng giáo viên tham gia vào các hoạt

động chung của trẻ và các bạn trong lớp

(hỗ trợ trẻ trong 30 phút)

Quan sát trẻ để có những điều chỉnh phù

hợp cho kế hoạch trợ giúp.

Đánh giá sơ bộ kết quả đã đạt được trong

các hoạt động ( mức độ tương tác của trẻ

với giáo viên , với các bạn trong lớp…)

Xây dựng kế hoạch cho tuần V.

Ngồi với KHV đưa ra những ý kiến về

khó khăn, thuận lợi khi làm việc với trẻ;

những điểm đã làm được và hạn chế cần

khắc phục.5-TUẦN V-Ngày 25/0329/03/2019--Sáng

-TUẦN VI

Ngày 01/0405/04/2019-Sáng

-TUẦN VII

Ngày 08/0412/04/2019--Sáng-TUẦN VIII

Ngày 15/ 0419/04/2019-Vệ sinh lớp học, sắp xếp đồ dùng ngay

ngắn, gọn gàng.

Xây dựng kế hoạch tuần VI.

Cùng với giáo viên hỗ trợ thân chủ và các

bé trong lớp học tập, nhận biết, vui chơi,

nhảy múa…

Trao đổi với kiểm huấn viên hoặc giáo

viên về kế hoạch hoạt động đã đặt ra theo

từng tuần.

Phúc trình vấn đàm lần 1: Vấn đàm tìm

hiểu thơng tin của trẻ từ phụ huynh (người

thân trong gia đình trẻ).

Thục hiện làm đồ chơi cho các trẻ tại

phòng can thiệp 2.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

Quan sát và đánh giá các mục tiêu, mức

độ thực hiện kế hoạch, kết quả đạt được

với KHV.

Phúc trình vấn đàm lần 2.

Xây dựng kế hoạch tuần VII.

Vệ sinh lớp học.

Thực hiện các hoạt động trong trợ giúp

trẻ, trợ giúp thân chủ.

Xây dựng và hoàn thiện báo cáo thực tập.

Nhật ký thực hành xuyên suốt quá trình

thực tập

Đánh giá những điều đạt được và chưa

đạt được,bài học kinh nghiệm

Kế hoạch tương lai ( nếu có).

Hồn thiện bộ đồ dùng đồ chơi cho trẻ.

Thực hiện đúng quy tắc khi thực tập tại

trung tâm (đi bù cho những buổi xin

nghỉ).

Hoàn thiện báo cáo thực tập.

Chia tay cơ sở thực tập.(Nghỉ)62.Khái quát cơ sở thực hành

2. 1 .Lịch sử thành lập và cơ sở pháp lý cho hoạt động của trung tâm Trung

tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt

*Tư cách pháp nhân của trung tâm

Tên trung tâm: Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt

Tên tiếng anh: Training and development center for special education

(TDCSE)

Trụ sở: nhà K2 -Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy -Quận

Cầu Giấy -Hà Nội

Giám đốc: Đào Thị Bích Thủy

Điện thoại: 04.8349541 -0985928585 -0986386959

Email: tdcse@hnue.edu.vn

Trung tâm có thể nhờ văn phòng đại diện, chi nhánh khi có nhu cầu việc

thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tuân theo quy định của pháp luật. Ba

nguyên tắc đào tạo và phát triển giáo đặc biệt là tổ chức khoa học cơng nghệ có

tư cách pháp nhân độc lập, có vốn nhu cầu và tài khoản riêng bằng tiền Việt

Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt hoạt động theo nguyên tắc

tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý về mọi mặt trong hoạt động của mình, trung

tâm ln tuân thủ theo quy định của pháp luật.

*Lịch sử thành lập

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt được thành lập theo

quyết định số 28/QLKH-TCCB ngày 11 tháng 2 năm 1995 của hiệu trưởng

trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Tiền thân của trung tâm là Tổ chức Giáo dục

7đặc biệt thuộc bộ mơn Tâm lí –Khoa Tâm lí giáo dục. Trung tâm là cơ sở đào

tạo giáo viên giáo dục đầu tiên trong cả nước với các chức năng nhiệm vụ sau

đây: Đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và tư vấn về giáo dục đặc biệt. Trung tâm

là tiền thân để thành lập Khoa Giáo dục đặc biệt vào năm 2001. Trong suốt thời

gian hình thành và phát triển, cùng với Khoa Giáo dục đặc biệt, trung tâm đã đạt

được những thành tích đáng kể.2.2.Mục tiêu và chức năng nhiệm vụ

*Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động của trung tâm Đào tạo và Phát triển Giáo dục đặc biệt

phấn đấu là một trong những trung tâm hang đầu cả nước về nghiên cứu, bồi

dưỡng ứng dụng khoa học giáo dục đặc biệt, tư vấn thông tin khoa học về giáo

dục đặc biệt giúp một phần giải quyết những vấn đề khoa học giáo dục đặc biệt

của đất nước trong thời kì hội nhập vì một nền giáo dục cho mọi người.

*Chức năng nhiệm vụ

Các chức năng của Trung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt

nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao khả năng hội nhập của trường Đại học

Sư Phạm Hà Nội vào hệ thống giáo dục và đào tạo trong nước và quốc tế. Các

chức năng cơ bản mà trung tâm đào tạo và phát triển giáo dục đặc biệt là:

-Nghiên cứu và ứng dụng về khoa học và phát triển giáo dục đặc biệt,

thwujc hiện các đề tài, dự án

-Dịch vụ khoa học công nghệ

-Tư vấn, chuyển giao công nghệ

-Tham gia đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn giáo dục đặc biệt

-Hợp tác quốc tế về Khoa học giáo dục đặc biệt

8-Tổ chức hội thảo, hội nghị, bồi dưỡng và ứng dụng khoa học GDĐB

-Thông tin khoa học về giáo dục đặc biệt

*Nhiệm vụ của Trung tâm

-Thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng về khoa học GDĐB theo yêu

cầu của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Triển khai các dự án, các nghiên cứu ứng dụng về mô hình và cơng nghệ

đào tạo tiên tiến về GDĐB.

-Thực hiện các dịch vụ đánh giá, can thiệp, tư vấn cho trẻ và gia đình trẻ có

nhu cầu đặc biệt.

-Thực hiện tư vấn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đào tạo, các doanh nghiệp

trong việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển, mơ hình và phương thức

quản lý đào tạo về GDĐB phù hợp với yêu cầu, đặc thù của cơ sở và đối tượng

học.

-Triển khai, hướng nghiệp và trợ giúp cho sinh viên sư phạm GDĐB và các

đối tượng khác về chun mơn và tìm kiếm việc làm.

-Triển khai hợp tác trong và ngoài nước để nghiên cứu và ứng dụng GDĐB

trong điều kiện của Việt Nam.

-Xây dựng và tổ chức ngân hàng thông tin khoa học về Khoa học GDĐB.

-Tổ chức biên dịch, biên soạn Tài liệu tham khảo và phổ biến về khoa học

GDĐB.

2. 3. Đội ngũ nhân sự và cơ cấu tổ chức của trung tâm

*Đội ngũ nhân sự

Trung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt hiện có 15 cán bộ, giáo

viên. Đa phần các cán bộ, giáo viên đều tốt nghiệp đại học chun ngành Giáo

9dục đặc biệt, có chun mơn và kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Một số cán

bộ, giáo viên có chun ngành mầm non, cơng tác xã hội.

*Cơ cấu tổ chứcBan giám đốcCán bộ điều phối

Cơng đồn

Tổ phát triển vận động Tổ phát triển nhận thức Tổ phát triển ngôn ngữTổ trưởngTổ trưởngTổ trưởngTổ viênTổ viênTổ viênSơ đồ 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của trung tâm

2.4.Các đối tượng, hoạt động và thành tựu của trung tâm

*Các đối tượng của trung tâm

Các đối tượng được chăm sóc ở trung tâm chủ yếu là trẻ em khuyết tật

chậm phát triển. Có thể kể đến một số dạng chủ yếu được tiếp nhận tại trung

tâm như:

-Trẻ em chậm phát triển trí tuệ

-Trẻ tăng động giảm chú ý

-Trẻ tự kỉ

10-Trẻ rối loạn hành vi

-Trẻ khiếm thính

-Trẻ khó khăn về ngơn ngữ…

*Các hoạt động của trung tâm

-Sàng lọc, chuẩn đốn, đánh giá trẻ và tư vấn phụ huynh

+Khám sang lọc cho trẻ từ 0-6 tuổi

+Đánh giá chỉ số thông minh (IQ) từ 3-21 tuổi

+Đánh giá các lĩnh vực phát triển của trẻ

+Đánh giá các dạng tật:

Trẻ tự kỉ

Trẻ tăng động giảm tập trung

Trẻ chậm phát triển trí tuệ

Trẻ khiếm thính

Trẻ rối loạn hành vi, cảm xúcBảng 1.1. Số lượng ca đánh giá, tư vấn tại trung tâm (2008-2015)

Lứa tuổi

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015Tổng

1 tuổi< Từ 1,5-2

tuổi

0

2

0

5

0

5

0

12

0

22

0

20

0

26

1

18Từ 2-3 4 tuổi

tuổi

2

2

15

13

20

19

48

52

43

45

65

52

72

52

66

62

115-6 tuổi >6 tuổi

2

3

11

12

27

39

40

362

9

11

16

19

27

34

2910

45

67

140

156

204

224

212-Can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt tại trung tâm:

+ Can thiệp về kiến thức

+ Trị liệu hành vi

+ Trị liệu nhận thức

+ Trị liệu cảm giác

+ Trị liệu ngôn ngữ

+ Kỹ năng tự phục vụ

Bảng 1.2. Số trẻ tham gia can thiệp tại trung tâm (2008-2015)

Lứa tuổi

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015Tổng

1 tuổi< Từ 1,5-2

tuổi

0

2

0

5

0

2

0

6

0

8

0

11

0

7

0

2Từ 2-3 4 tuổi

tuổi

2

2

15

13

16

14

21

22

21

16

24

10

21

17

19

155-6 tuổi >6 tuổi

1

3

7

3

8

10

8

22

9

3

2

5

4

4

49

43

47

54

58

59

57

42-Hoạt động nghiên cứu khoa học

Từ khi thành lập cho đến nay, trung tâm đã và đnag thực hiện nhiều đề tài

nghiên cứu khoa học về giáo dục đặc biệt, từ các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước,

hợp tác quốc tế đến các đề tài cấp trường. Trong nội bộ cán bộ giáo viên trung

tâm cũng thực hiện các đề tài nghiên cứu nhỏ để phục vụ cho chính cơng tác

giảng dạy và phát triển chuyên môn.12Nghiên cứu hợp tác giữa ba nước Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc về “

thực trạng về trẻ rối loạn phổ tự kỉ và gia đình trẻ trong khu vực (2008-2010)”.

Tìm hiểu về nhu cầu của cha mẹ trẻ rối loạn phát triển (chủ yếu là nhóm trẻ có

rối loạn phổ tự kỉ) ở 3 nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “nghiên cứu biện pháp can thiệp

sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ ở nước ta hiện nay và trong giai đoạn

2011-2010” (mã số 11/2011/HĐ – ĐTĐL) là đề tài khoa học cấp quốc gia đầu

tiên về lĩnh vực giáo dục trẻ tự kỉ tại Việt Nam. Bằng sự phối hợp liên ngành y

tế - giáo dục – bảo trợ xã hội đề tài đã đề xuất được hệ thống các biện pháp toàn

dện liên quan đến vấn đề trẻ tự kỉ từ khâu phát hiện sớm – can thiệp sớm đến

khâu giáo dục hào nhập các cấp học.

Dự án “hỗ trợ phát triển chương trình giáo dục nhằm nâng cao tỉ lệ đến

trường của trẻ khuyết tật trí tuệ” kết hợp giữa Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

và trường Đại học Ristsumeikan- Nhật Bản (2008-2013) do tổ chức JICA –

Nhật Bản hỗ trợ.

Nghiên cứu chương trình “đánh giá phát triển cho trẻ em Việt Nam” (20122015) do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc Gia tài trợ

-Hoạt động của tình nguyện viên:

Trung tâm ln tiếp nhận những tình nguyện viên, sinh viên đến từ trong và

ngồi nước đến tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm , nghiên cứu… tại trung

tâm.

2.5. Cơ sở vật chất của trung tâm

Trung tâm đào tạo và phát triển Giáo dục đặc biệt nằm trong khuôn viên

trường đại học Sư phạm Hà Nội, là nơi có mơi trường n tĩnh , thống mát.

Tòa nhà của trung tâm gồm 4 tầng gồm các phòng học chính sau:

-01 phòng Ban giám đốc

13-01 phòng hành chính

-01 phòng họp

-01 phòng hội trường

- 01 phòng đánh giá + 01 phòng quan sát

- 01 phòng can thiệp tiền tiểu học

-01 phòng tham vấn

-04 phòng can thiệp cá nhân

2.6. Vai trò của trung tâm trong bối cảnh cộng đồng

Trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước là những đối tượng cần được

nuôi dưỡng và giáo dục một cách đầy đủ và tốt nhất đặc biệt là đối với những trẻ

khuyến tật trí tuệ. Hiện nay, với khoa học kĩ thuật và trình độ chun mơn ngày càng

phát triển thì cơng tác phát hiện, đánh giá, chuẩn đốn trẻ khuyết tật trí tuệ trở nên dễ

dàng và thuận tiện hơn trước. Việc đánh giá và phát hiện sớm càng giúp cho q

trình can thiệp và hòa nhập với cộng đồng có hiệu quả cao hơn

Sự ra đời của trung tâm đào tạo và phát triển giáo dục đặc biệt - Trường

Đại học Sư phạm Hà Nội có ý nghĩa hết sức quan trọng với cộng đồng. Với đội

ngũ cán bộ, giáo viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong công việc trung tâm

đã tiến hành đánh giá, chẩn đoán, can thiệp trực tiếp cho những trẻ bị khuyến tật

trí tuệ và đã đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh đó trung tâm còn sẵn

sàng cung cấp các thông tin cần thiết tập huấn cho cha mẹ, phụ huynh học sinh

trẻ khuyết tật trí tuệ góp phần nâng cao hiểu biết, các kĩ năng cần thiết để ứng

phó với hành động của trẻ và giáo dục con em mình tại nhà, khơng ngừng nâng

cao chất lượng chun mơn của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Ngồi ra, Trung tâm

còn mở rộng đào tạo cử nhân giáo dục đặc biệt và cấp chứng chỉ cho giáo viên

giáo dục đặc biệt, sẵn sàng tiếp nhận các sinh viên, học viên từ các khoa khác

đến thực hành, thực tập.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. MỞ ĐẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×