Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II. BÁO CÁO THỰC TẬP

PHẦN II. BÁO CÁO THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Ngơn ngữ- xã hội: P biết nói một số từ đơn giản “cơ”, “xin”, “ạ”, “cơ

giúp” khi có hỗ trợ một phần của giáo viên. Con biết bắt chước theo cơ

nói, khi giáo viên làm mẫu. Có thể gọi tên một vài đồ vật như: ghế, bóng,

…; một số con vật quen thuộc tại lớp học như: mèo, gà, chó, chim…

Về các kỹ năng xã hội: P biết chủ động cất giày, tháo giày, đi giày, lấy áo,

đeo ba lô, lấy đồ và cất đồ vào vị trí. Con biết bắt chước chơi, sử dụng

một số đồ dùng đúng chức năng khi tham gia trò chơi như: Cắt hoa quả,

xúc hạt đỗ, xâu khuy. Có sự tương tác với giáo viên bằng ngơn ngữ nói,

cử chỉ, nét mặt, điệu bộ, ánh mắt. Con lắng nghe và biết dừng lại khi giáo-viên nói “dừng” thơng qua hoạt động chơi.

Nhận thức- tư duy: P nhận biết được một số con vật/ đồ vật quen thuộc

khi tham gia chơi bằng cách lấy/ gọi tên khi giáo viên đưa ra các câu hỏi

“con gì đây? Cái gì đây” vào đối tượng quen thuộc. Con biết xếp hình 3-4-mảnh, tơ màu vào hình vẽ.

Vận động: P có thể cầm nắm bằng hai tay, tự di chuyển đi lên cầu thang

mà không cần phải dắt tay hay bồng bế. Con chạy nhảy, đi lại linh hoạt,

vận động âm nhạc phối hợp hai tay cùng một lúc. Trong hoạt động nhảy

nhún bóng: con biết nhún nhảy theo nhịp từ 1 đến 5, chân bật lên khỏibóng có hỗ trợ vịn tay.

b. Điểm hạn chế

- Ngôn ngữ-xã hội: Đôi khi do mất tập trung hoặc do các yếu tố môi

trường tác động, P tham gia các hoạt động nhưng chỉ duy trì trong thời

gian ngắn. Tuy con có nói được câu 2-3 từ nhưng đa phần vẫn bắt chước

-lại theo giáo viên và chưa chủ động giao tiếp.

Nhận thức-tư duy: P chưa nhận biết chắc chắn các đồ vật/sự vật trong

môi trường xung quanh, chưa thực hiện thao tác khi cô yêu cầu làm mẫu

(con vẫn cần hỗ trợ một phần từ giáo viên). Ví dụ như trong hoạt động

chơi xếp hình, con chưa thực hiện xếp hình theo mẫu đơn giản: Ngôi nhà,

ống nước… mà cần đến sự hỗ trợ của giáo viên.17-Vận động: Có những hoạt động mà yêu cầu phải bước lên cao hay nhảy,

giữ thăng bằng khi bước lên ghế con cần sự hỗ trợ của giáo viên. Conkhông dùng tay phải thường xuyên, đa số cầm nắm bằng tay trái.

3. Những vấn đề của thân chủ.

- Ngôn ngữ-xã hội: P chưa chủ động giao tiếp bằng lời còn cần đến sự hỗ

trợ giáo viên, đôi khi vẫn tránh tiếp xúc bằng mắt. Hay tỏ ra e ngại khi có

-người lạ, né tránh giao tiếp.

Nhận thức-tư duy: P chưa nhận biết chắc chắn các đối tượng trong môi

trường xung quanh( trừ những đối tượng quá quen thuộc được nhắc đi

nhắc lại nhiều lần). Chưa thực hiện/ thao tác đúng trên đồ vật khi cô chưa-làm mẫu.

Vận động: Đơi lúc P vận động còn cần đến sự hỗ trợ từ người khác. Con

chưa biết cách giữ thăng bằng khi bước lên cầu thăng bằng bằng đi bằng

2 chân luân phiên trên cầu. Phối hợp 2 tay, tay- mắt của con khi tham giavận động tinh vẫn chưa linh hoạt.

4. Mục tiêu chung ( 5 tuần)

- Giúp trẻ tăng khả năng nhận biết các đối tượng trong môi trường xung

quanh, thực hiện được các thao tác trên đồ vật theo yêu cầu của giáo viên:

-xếp, xâu, tơ vẽ…

Hỗ trợ trẻ duy trì và củng cố giao tiếp bằng lời nói, tương tác giao tiếp-với mọi người xung quanh.

Tăng khả năng giao tiếp mắt, tương tác với sinh viên thơng qua cử chỉ,-điệu bộ, lời nói.

Giúp trẻ cải thiện và phối hợp vận động tay, chân thông qua các trò chơi-vận động

Thúc đẩy khả năng lắng nghe, duy trì các kỹ năng xã hội của trẻ: Kỹ năngtự phục vụ bản thân.

2. TIẾN TRÌNH CƠNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN

2. 1.Giai đoạn 1. Tiếp cận thân chủ.

Trước khi tiếp xúc với thân chủ, trong quá trình quan sát giáo viên tại trung tâm

trong cách làm việc với trẻ cũng như qua trao đổi một số thông tin với kiểm18huấn viên, tôi đã phần nào nắm bắt một số thông tin để đưa ra kế hoạch trợ giúp

thân chủ phù hợp với nhu cầu/ vấn đề mà thân chủ đang gặp phải.

Trước khi tiến hành trợ giúp thân chủ, tôi trực tiếp tham gia vào hoạt động của

thân chủ như cùng thân chủ tham gia các hoạt động làm quen, chơi trò chơi, hỗ

trợ giáo viên trong hoạt động dạy học và vui chơi. Mục đích là để tạo mối quan

hệ, niềm tin với thân chủ, tránh trường hợp thân chủ thấy lạ lẫm và không muốn

tương tác lại.

2.2.Giai đoạn 2. Nhận diện vấn đề.

Vấn đề của thân chủ:

-Ngôn ngữ-xã hội: P chưa chủ động giao tiếp bằng lời còn cần đến sự hỗ

trợ giáo viên, đơi khi vẫn tránh tiếp xúc bằng mắt. Hay tỏ ra e ngại khi có-người lạ, né tránh giao tiếp khi bản thân gặp vấn đề gì đó khó chịu.

Nhận thức-tư duy: P chưa nhận biết chắc chắn các đối tượng trong môi

trường xung quanh (trừ những đối tượng quá quen thuộc được nhắc đi

nhắc lại nhiều lần).Chưa thực hiện/ thao tác đúng trên đồ vật khi cô chưa-làm mẫu.

Vận động: Đôi lúc P vận động còn cần đến sự hỗ trợ từ người khác. Con

chưa biết cách giữ thăng bằng khi bước lên cầu thăng bằng, đi 2 chân

luân phiên trên cầu. Phối hợp 2 tay, tay, mắt của con khi tham gia vận

động tinh vẫn chưa linh hoạt.2. 3.Giai đoạn 3. Thu thập thông tin.

Hệ thống thân chủ

Điểm mạnh

Thân chủ-Ngôn ngữ- xã hội:

P biết nói một số từ

đơn giản “cơ”,

“xin”, “ạ”, “cơ

giúp” khi có hỗ trợ

một phần của giáo

viên. Con biết bắt

chước theo cơ nói,

khi giáo viên làm

19Điểm hạn chế

-Ngơn ngữ-xã hội:

Đôi khi do mất tập

trung hoặc do các

yếu tố môi trường

tác động, P tham

gia các hoạt động

nhưng chỉ duy trì

trong thời gian

ngắn. Tuy con có--mẫu. Có thể gọi tên

một vài đồ vật như:

ghế, bóng,…; một

số con vật quen

thuộc tại lớp học

như: mèo, gà, chó,

chim…

Về các kỹ năng xã

hội: P biết chủ động

cất giày, tháo giày,

đi giày, lấy áo, đeo

ba lơ, lấy đồ và cất

đồ vào vị trí. Con

biết bắt chước chơi,

sử dụng một số đồ

dùng đúng chức

năng khi tham gia

trò chơi như: Cắt

hoa quả, xúc hạt đỗ,

xâu khuy. Có sự

tương tác với giáo

viên bằng ngơn ngữ

nói, cử chỉ, nét mặt,

điệu bộ, ánh mắt.

Con lắng nghe và

biết dừng lại khi

giáo

viên

nói

“dừng” thông qua

hoạt động chơi.

Nhận thức- tư duy:

P nhận biết được

một vài đồ ăn, thức

uống, con có thể chỉ

tay và gọi tên đúng

thơng qua xem

tranh ảnh. Con biết

xếp hình 3-4 mảnh

chủ đề hình dạng,

con vật, tơ màu vào

hình vẽ.

Vận động: P có thể

cầm nắm bằng hai

tay, tự di chuyển đi

20--nói được câu 2-3 từ

nhưng đa phần vẫn

bắt chước lại theo

giáo viên và chưa

chủ động giao tiếp.

Nhận thức-tư duy:

P chưa nhận biết

chắc chắn các đồ

vật/sự vật trong môi

trường xung quanh,

chưa thực hiện thao

tác khi cô yêu cầu

làm mẫu (con vẫn

cần hỗ trợ một phần

từ giáo viên). Trong

hoạt động chơi xếp

hình hay lắp ghép

con chưa thực hiện

theo mẫu đơn giản:

Ngôi nhà, ống nước

mà cần đến sự hỗ

trợ của giáo viên.

Vận động: Có

những hoạt động

mà yêu cầu phải

bước lên cao hay

nhảy, giữ thăng

bằng khi bước lên

ghế con cần sự hỗ

trợ của giáo viên.

Con không dùng tay

phải thường xuyên,

đa số cầm nắm

bằng tay trái.lên cầu thang mà

không cần phải dắt

tay hay bồng bế.

Con chạy nhảy, đi

lại linh hoạt, vận

động âm nhạc phối

hợp hai tay cùng

một lúc. Trong hoạt

động nhảy nhún

bóng: con biết nhún

nhảy theo nhịp từ 1

đến 5, chân bật lên

khỏi bóng có hỗ trợ

vịn tay.

Gia đìnhCó sự quan tâm cuả

những người thân trong

gia đình (bố mẹ, ơng bà,

cậu, dì).Cộng đồngCộng đồng cũng tạo điều

kiện để trẻ được học tập

và tích cực hỗ trợ trẻ cải

thiện vấn đề gặp phải.21Chưa có những những

biện pháp nhằm hạn chế

vấn đề của trẻ tại nhà nên

có nhu cầu cho trẻ đến

trung tâm.Sơ đồ phả hệƠng

nộiBà nội

ngoạiBốMẹTC

22Em

traiƠng

ngoạiCậuKý hiệu:Đàn ơngPhụ nữQuan hệ kết hơnSơ đồ sinh tháiTrung tâm

Giáo viên

Bạn bèThân chủ

Gia đình

Hàng xómTrường

mầm non23Cộng đồngKý hiệu

Khơng có tác độngTác động hai chiều2.4.Giai đoạn 4. Đánh giá, chuẩn đốn.

- Phân tích thông tin, dữ liệu thu thập được cũng như thông qua q trình

quan sát, thơng qua trao đổi với giáo viên và phỏng vấn trực tiếp phụ

huynh của thân chủ. Vấn đề của thân chủ là chậm phát triển trí tuệ so với

-tuổi thực.

Vấn đề mà thân chủ cần được trợ giúp đó là việc giúp trẻ nhận biết được

mơi trường xung quanh. Chủ động giao tiếp bằng lời và tham gia các bài

tập vận động, phối hợp tay – tay, tay- mắt linh hoạt. Ví dụ như: Bơm-bóng, vận động theo nhạc…

Hiện nay, thân chủ được hỗ trợ về mọi mặt, được tạo điều kiện để được

học tập tại mơi trường có đầy đủ các loại hình đồ chơi phù hợp với từng-hoạt động vừa để vui chơi mà vừa để học.

Bản thân của thân chủ cũng có điểm mạnh cần phát huy. Và từ điểm

mạnh đó, có thể đưa ra các giải pháp vừa tầm với khả năng của thân chủ.

24-Các yếu tố hỗ trợ như đồ dùng học tập, đồ chơi, con người cũng là những

yếu tố giúp cho qúa trình thực hiện giải quyết vấn đề đạt được kết quả-khả quan theo hướng tích cực hơn.

3 lĩnh vực cần trợ giúp cho thân chủ là:

+ Về nhận thức tư duy.

+ Về ngôn ngữ giao tiếp xã hội.

+ Về vận động: Trong đó có vận động tinh và vận động thô.2.5.Giai đoạn 5. Lên kế hoạch giải quyết vấn đề.

TUẦN III ( Thời gian : Từ 11/03- 15/03/2019)

THỜI

GIANMỤC TIÊUHOẠT ĐỘNGĐỒ

DÙNG25BP HỖ TRỢ KẾT QUẢ GHI

CHÚTrẻ nhận biết

Từ 11/03- được 2-3 loại

15/03/201 quả

khác

9

nhau thông

qua việc chỉ

tay lấy/gọi

tên đạt 80%

( Sáng)

trong

các

hoạt động tại

lớp học.-Trẻ giao tiếp

bằng lời, chủ

động nói các

từ đơn giản

“xin cô, cô

giúp, cô lấy,

chơi” để thể

hiện nhu cầu

bản thân khi

muốn chơi

đạt

90%

thơng

qua

các

tình

huống tại lớp

học.-----Tham gia

chơi

cắt

hoa quả.

Tham gia

nhận biết

quả thật

Tham gia

nhận biết

quả qua thẻ

tranh/ mơ

hình.P đã biết,

gọi tên và

chỉ tay một

số loại củ

quả

như

Bộ “ hoa Chỉ tay, hỗ quả chuối,

quả”

trợ bằng lời quả cam,

nói, giảm hỗ cà rốt, dưa

trợ bằng lời. hấu.

đã

Thẻ

đạt chỉ tiêu

tranh/

80%

ảnh hoa

quảTham gia

chơi ghép

hình.

Tham gia

chơi thổi

bóng/ bơm

bóng.

Tham gia

đi

cầu

thăng bằng.Chưa chủ

động giao

tiếp bằng

lời,

còn

cần đến sự

hỗ trợ từ

phía giao

viên.

Thường

xun

e

ngại: che

mặt,

lắc

đầu…Bóng/bộ

ghép

hình/ cầu

thăng

bằng26Hỗ

lời

hỗ

trì

cố.trợ

nói,

trợ,

bằng

giảm

duy

củngTrẻ nhớ

được

lượt

ln phiên

của mình khi

tham

gia

hoạt

động

nhóm

2

người, có hỗ

trợ một phần

của giáo viên

đạt

100%

hoạt động tại

lớp học.-Đi

cầu

thăng bằng.

Bơm bóng.

Nhảy vòng. Cầu

/bóng/

vòngChưa

thục

hiện

được

hoạt

động

chơi

ln

phiênHỗ trợ bằng

lời nói, chỉ

tay, duy trì và

củng cố hoạt

động, khen

thưởng.Người lập kế hoạchNguyễn Thị Hoài Đan

TUẦN IV ( Thời gian từ 18/03 đến 22/03/2019)THỜI

GIANMỤC TIÊUHOẠT ĐỘNG27ĐỒ

DÙNGBP HỖ

TRỢKẾT

QUẢGHI

CHÚTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II. BÁO CÁO THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×